Slamhantering blir dörröppnare för ökad kapacitet och kostnadsbesparingar

2023-06-14
Nyheter Allmänt Fjärrvärme

Fjärrvärmen i Nynäshamn har länge varit originell i sitt sätt att serva företag och industrier med förnybar värme med liten miljöpåverkan ­- trots stor produktionskapacitet. Nu invigs anläggningen på nytt med ett system som både hanterar och gör energi av slam, som annars hade gått till spillo.

Slam kallas den restprodukt som bildas efter rening av avloppsvatten och klassas idag som hushållssopor. I de fall där slammets näringsämnen inte kan återanvändas i till exempel jordbruk hanteras slammet oftast genom förbränning eller deponi. Genom nya investeringar kan nu slammet effektivt tas om hand om i Nynäshamn och kan på så sätt bli fjärrvärme.

– Med den nya tekniken kan vi skapa värde av något många bara ser som avfall. För oss är det här en värdefull resurs som vi inte tycker borde gå till spillo, säger Anders Gustafsson, projektledare på Adven.

När slammet späs ut med resterande bränsle minskar både den mängd bränsle som behöver användas och energieffektiviteten ökar. En avancerad doseringsutrustning anpassar mängden slam som ska blandas in i bränslemixen och ser till att slammet doseras i lagom mängd.

– Genom att göra energi av restprodukter som slam behöver vi inte i samma mån konkurrera om andra hållbara bränslen. Det skapar leveranstrygghet för fjärrvärmen i Nynäshamn och alla som är beroende av den, avslutar Anders Gustafsson.

Om Advens verksamhet i Nynäshamn:

  • År 2004 färdigställdes kraftvärmeverket i Nynäshamn som dels förser ortens raffinaderi med processånga, dels levererar fjärrvärme till fastigheter runtom Nynäshamn.
  • Anläggningens huvudbränsle är fortfarande returflis och skogsflis, därtill nyttjas även restvärme från raffinaderiet, det vill säga bränslen med mycket liten miljöpåverkan.
  • Energiförsäljningen är cirka 220 GWh per år, vilket motsvarar energin till cirka 11 000 villor.

Läs mer om fjärrvärmen i Nynäshamn här!