Adven & Nynäshamn

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Nynäshamn förser vi dagligen cirka 150 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Nynäshamn

År 2004 färdigställdes ett nytt kraftvärmeverk som dels förser ortens raffinaderi med processånga, dels levererar fjärrvärme till fastigheter i Nynäshamn.

Anläggningens huvudbränsle är returflis och skogsflis, därtill nyttjas även restvärme från raffinaderiet, det vill säga bränslen med mycket liten miljöpåverkan. Energisystemet har åstadkommit stora miljöbesparingar i Nynäshamn, bland annat har koldioxidutsläppen minskat med 94 procent för anslutna kunder.

Kraftvärmen i Nynäshamn, togs i drift 2004. Den bygger på ett samarbete mellan samhälle, energibolag och industri för att skapa ett energisystem som är högeffektivt och samtidigt har en låg miljöpåverkan. Energibolaget byggde kraftvärmeverket och ett nytt fjärrvärmenät, raffinaderiet Nynas AB byggde om sitt kylsystem för att kunna leverera restvärme som tidigare kyldes bort och samhället anslöt sina fastigheter till fjärrvärmenätet. Allt detta har inneburit att koldioxidutsläppet minskat med 94 procent för anslutna kunder.

När det nya energisystemet togs i drift var raffinaderiet i Nynäshamn det enda i världen som utnyttjade biobränslebaserad ånga.

Förutom Nynas AB och kommunens bolag så har vi bostadsrättsföreningar och fastighetsföretag som kunder i centrala Nynäshamn.

Energiförsäljningen är cirka 220 GWh per år, vilket motsvarar energin till cirka 11 000 villor.

Har du frågor om fjärrvärmen i Nynäshamn?

Kontakta oss