Så blev fjärrvärme ett hållbart alternativ

2023-05-22
Artiklar Fjärrvärme

Fjärrvärme är inte per automatik en hållbar uppvärmningsform. Hur hållbar den är påverkas bland annat av vilka bränslen som eldas för att värma vattnet och hur väl produktionsanläggningen sköts. Idag är fjärrvärmen i Sverige till 90% baserad på förnyelsebar och återvunnen energi, men så har det inte alltid varit.

Fjärrvärmen i Sverige byggdes ut under senare halvan av 1900-talet då inflyttningen till städerna ökade kraftigt och därmed även behovet av el och värme.

Istället för att varje hus skulle ha egen oljepanna, utvecklade man fjärrvärmenäten i städerna. Genom att samla förbränningen av olja på en och samma plats kunde man förbättra den dåliga luftkvaliteten i städerna.

Ordet ”fjärr” kom sig alltså av att produktionen av värme låg längre bort än i det egna huset. Ett populärt begrepp från engelskan är urban heating, som speglar de lokala och kollektiva aspekterna av att vara många grannar som delar på samma värmekälla.

De senaste 40 åren har man gradvis fasat ut de fossila bränslena i fjärrvärmeverken mot förnyelsebara bränslen, vilket har lett till att Sveriges utsläpp av koldioxid minskat markant.

Som fjärrvärmekund är du en del av den omställningen.

Svensk fjärrvärme till stor del baserad på förnyelsebar och återvunnen energi

Idag produceras fjärrvärmen i Sverige till 90% av förnyelsebar  och återvunnen energi. Det senare är ett samlingsbegrepp på olika lösningar där man faktiskt ”vinner tillbaka” energi som annars hade gått till spillo.

Återvunnen energi kan exempelvis innebära att ta tillvara på värme som bildas under olika industriprocesser eller att skapa energi från förbränning av avfall som inte går att återvinna för andra syften.

Återvunnen energi skulle även kunna vara energi man tar tillvara på genom rökgaskondensering. När man eldar bränslen för att värma vattnet i fjärrvärmeverket så bildas rökgaser (vattenånga). Rökgaserna innehåller också energi som i sin tur går att använda för att värma fjärrvärmevatten. På så vis kan man minska behovet av inköpta bränslen för sin värmeproduktion och ersätta en del med energi som annars gått upp i rök, bokstavligt talat.

Så miljövänlig är Advens fjärrvärme

2022 var Advens fjärrvärme i Sverige till mer än 96% baserad på förnyelsebar och återvunnen energi. Under respektive ort här på vår hemsida hittar du de lokala miljövärdena där kan du se den exakta andelen fossila mot förnyelsebara och återvunna bränslen där just du bor och verkar.

Adven har som mål att producera all fjärrvärme i Sverige och Finland av 100 procent förnybara och återvunna energikällor till år 2030 och vi arbetar i dagsläget fram vilka åtgärder som ska prioriteras för att kunna uppnå detta. Läs mer om hur vi arbetar med förnybara och återvunna energikällor här.