Adven& Avesta

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Avesta förser vi dagligen över 1500 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Avesta

Källhagsverket är Advens huvudproduktionsanläggning i Avesta, här arbetar våra medarbetare dagligen med att underhålla och utveckla fjärrvärmen för närområdet. Värmen i Avesta fjärrvärmenät kommer i huvudsak via avfallsförbränning, spillvärme från det lokala stålverket, Outokumpu, och biobränslen.

Fjärrvärmen i Avesta startade redan under 1940-talet med att bostadsföreningen Krylbobostäder försåg sina nybyggda fastigheter med kvarterscentraler som eldades med kol, koks eller olja. Sedan dess har fjärrvärmenäten utvecklats och stadsdelarna nyttjar nu ett gemensamt fjärrvärmenät som täcker större delar av Avesta, Krylbo och Skogsbo.

Under åren som gått har verksamheten vuxit både i antal kunder och i levererad volym för att idag bli den dominerande uppvärmningsformen i Avestas tätorter. Idag värmer vi över 1500 fastigheter i Avesta med fjärrvärme. Våra enskilt största kunder är Avesta kommun med dess bolag Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB. Större industrier som använder fjärrvärme är Outokumpu, vilket även levererar spillvärme till oss, samt AB Karl Hedin sågverk i Krylbo där vi har ett energisamarbete som omfattar både fjärrvärme och bränsleleveranser.

Har du frågor om fjärrvärmen i Avesta?

Kontakta oss