Adven minskar oljeanvändningen i Avesta

2023-10-04
Nyheter Pressmeddelanden Fjärrvärme

Adven bygger en pelletspanna i Avesta och tar därmed ett kliv mot fossiloljefri fjärrvärme. Den nya pannan minskar företagets oljeanvändning med 800 kubikmeter per år. Nu är den 43 ton tunga pannan på plats i industriområdet Källhagen.

Som en del i företagets strategi att producera fjärrvärme av förnybara och återvunna energikällor ersätter Adven en oljepanna i Avesta med en pelletspanna. Den nya pannan kommer att användas som både en så kallad mellanlast- och spetspanna och nyttjas när efterfrågan på värme är hög.
− Värmeverket i Avesta är designat för hur behovet såg ut för 20 år sedan, men sedan dess har staden växt och därmed också behovet av pålitlig fjärrvärme säger Erik Gynt, produktionschef för Advens region Mitt.

Den 43 ton tunga modulbyggda pannan levererades på måndag morgon för att under dagen lyftas på plats vid Advens panncentral Lastaren. Som ett resultat av pannbytet beräknas oljeanvändningen i Avesta minska, enligt Advens beräkningar med cirka 800 kubikmeter per år.
− Utsläppen av koldioxid kommer att minska med närmare 2 100 ton per år säger Stefan Jägerhill, projektledare på Adven.

Den nya pannan i Avesta beräknas vara i bruk i slutet av 2023. Energibolaget Adven genomför också ett liknande projekt i Stora Vika utanför Nynäshamn. Även det för att fortsätta omställningen mot fossiloljefri fjärrvärme.

Kontaktpersoner:
Erik Gynt, Produktionschef Region Mitt, 073 076 45 37