Drönarflygning över fjärrvärmenätet i Avesta, Krylbo och Skogsbo

2022-11-11
Nyheter Fjärrvärme

Under vecka 46 planerar vi att utföra en drönarflygning över fjärrvärmenätet i Avesta, Krylbo och Skogsbo.

Syftet är att leta efter läckage i fjärrvärmenätet så att vi kan säkerställa leveranssäkerheten till våra fjärrvärmekunder och minska miljöbelastningen genom ersättning av förlorat fjärrvärmevatten. Den flygburna termograferingen är en del i vårt förebyggande underhållsarbete och möjliggör för oss att lokalisera dolda, underjordiska läckor på fjärrvärmeledningarna.

Flygningen utförs nattetid med en drönare försedd med värmekamera.

– Om du bor i närheten och ser en drönare mitt i natten vecka 46, så är det med största sannolikhet våra entreprenörer som jobbar för att vi ska ha trygga värmeleveranser säger Johan Boström, Drift- & Underhållschef i Avesta.

 

För mer information kontakta:

Johan Boström, Drift- & Underhållschef, tel 072-452 17 94.