Vårt syfte

Vi kommer alltid att behöva energi kommer för att driva samhällsutvecklingen framåt. Men med den kunskap vi har idag måste vi se till att energin vi använder även bidrar till en hållbar framtid med minskade klimatförändringar.  På Adven är det en av anledningarna till varför vi finns och mot den visionen vi använder vår kompetens.  

Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar lösning som vi utvecklar, bygger och driver tillsammans med våra kunder. Vi drivs av att ta fram morgondagens vatten- och energilösningar som främjar företag, människor och miljön.

Vår mission

I en värld med klimatförändringar, strävan efter nollutsläpp och smartare användning av energi och resurser är vår mission tydlig.  

Advantage in energy.

For business, people and planet.

Tillsammans med våra kunder utvecklar, bygger och driver vi morgondagens vatten- och energilösningar som främjar företag, människor och miljön.

1. Vi strävar efter att förstå våra vatten- och energibehovet hos våra kunder kopplat till deras konkurrenskraft och tillsammans hittar vi den bästa lösningen för att uppnå deras mål.

2. Utöver mer traditionella energitjänster så fokuserar vårt konceptteam på att identifiera och utveckla lösningar som hjälper våra kunder att ständigt förbättra energieffektivitet eller förverkliga en cirkulär ekonomi.

3. Det värde vi skapar sträcker sig från direkta fördelar för kunden till påverkan på samhället i stort – från ekonomiskt, socialt, miljömässigt till det vardagliga arbetet. 

Vår vision

Adven vill vara bäst i världen på att leverera hållbara vatten- och energitjänster till industrier och fastigheter med en oslagbar kundupplevelse.

I hjärtat av vår vision finns vår Energy as a service-modell, som gör det möjligt att förverkliga vår mission med unik genomslagskraft. Vår servicemodell – att designa avancerade vatten- och energilösningar, bygga och investera i, projektleda och driva anläggningar och kundkritiska processer, samt att ständigt optimera – har varit kärnan i vår verksamhet i över 40 år.  

Nyckelkompetenser hjälper oss att nå våra mål

I vår Energy as a service-modell betonas särskilt tre kompetenser som vi vill vara bäst i världen på och som vi ständigt fokuserar på att utveckla:

1. Framgångsrik integrering av de olika delarna i vår servicemodell; utveckla, bygga, äga, driva och optimera. 

Vi skapar betydande värde för våra kunder och våra kunders kunder genom att genomdriva vår servicemodell på ett smidigt sätt, bättre än någon annan.

2. Konceptutveckling av skräddarsydda lösningar.

Vi strävar efter att förstå kundens processer, identifiera flaskhalsar och potential i kundens verksamhet, välja bästa lämpliga teknik för varje situation och sedan designa ett koncept som skapar värde för kunden. 

3. Hantering av kundkritiska processer.

Den tredje viktiga kompetensen är att vi ska driva våra anläggningar och de kundkritiska processerna som hänger ihop med dem bättre än någon annan. Vi har gjort det i nästan 40 år, och idag är vi över 250 driftexperter.

Våra värderingar

Kundfokus

Vi utvecklar ständigt nya lösningar för att tillgodose våra kunders behov på bästa möjliga sätt. Alla koncept tas fram med hänsyn till kundens förväntningar och krav, och vill erbjuda bästa möjliga kundupplevelse vid varje kontakt.

Långsiktigt engagemang

Vi förbinder oss att tillgodose kundernas behov genom investeringar, långvariga avtalsmodeller och ständiga förbättringar i anläggningen. Vi lever enligt våra värderingar, vårt syfte och våra mål varje dag.

Kvalitet

Vår ambition är att leverera kvalitet i alla delar av vår verksamhet och vi har ambitiösa mål att inte bara utveckla våra anläggningars energi- och kostnadseffektivitet och ännu viktigare – utveckla våra medarbetare. Vi arbetar noggrant och bestämt. Vi är målinriktade och följer kontinuerligt upp gemensamma mål tillsammans med våra kunder.

Respekt

Vi respekterar våra kunder, partner och varandra samt följer principerna för god affärssed. Vi respekterar miljön och principerna för hållbar utveckling genom att prioritera miljövänliga energilösningar och förnybara bränslen.