Vår resa

Advens resa som energiföretag började i en tid då olja ansågs vara en möjliggörare för samhällsutvecklingen. Idag vet vi bättre – att förbränning av olja för att producera energi bidrar till de klimatförändringarna vi ser globalt. Tillsammans med det faktum att jordens befolkning växer och därmed även energibehovet, så har Advens uppdrag förändrats. Vi vill fortfarande ge energi till samhällsutvecklingen, men idag vill vi göra det på ett hållbart sätt.

Resan fram till där vi är idag har varit krokig. På 1980-talet kom det finska oljeföretaget Neste, som Adven härstammar ifrån, på ett sätt att säkra försäljningen av tjockolja genom att sluta långsiktiga avtal. På den tiden använde man även olja i fjärrvärmenäten, det sågs som väldigt resurssmart jämfört med alternativet – att varje hushåll och verksamhet skulle ha var sin oljepanna. Vi var länge stolta över att kunna bidra till de snabba framsteg som skedde i samhällsutvecklingen under sent 1900-tal. Genom vår förmåga att snabbt skala upp energiproduktionen var vi en möjliggörare för en bättre levnadsstandard.

De senaste decennierna har dock mycket av det som då ansågs vara miljövänligt och resurssmart kastats omkull. Det blev uppenbart att vi blivit en del av problemet på grund av de skadliga koldioxidutsläppen som bildas vid förbränning av fossila bränslen – som dominerat energiproduktionen hela 1900-talet. Idag vill vi återigen vara en del av lösningen genom att erbjuda hållbara och resurseffektiva lösningar inom energi- och vattenhantering till industrier och fastigheter.

Vår Energy as a service-modell har hittills gynnat både våra kunder och oss som företag, med de långsiktiga och nära kundsamarbetena vi har idag finns goda förutsättningar att tillsammans minska klimatavtryck och miljöpåverkan genom ständiga förbättringar i energi- och vattenanvändningen.

Samtidigt som vi successivt har ställt om verksamheten mot förnybara bränslen har Adven snabbt växt som företag, både organiskt och genom förvärv. Vi ska fortsätta att växa och bli världsbäst på att leverera hållbara vatten- och energilösningar för fastigheter och industrier.

Det pågår en sammanslagning av Adven och energiföretaget Värmevärden för att bli en ny ledande aktör i vår bransch i Norden och Baltikum. Processen påbörjades i november 2020 när Anders Ericsson utseddes till ny vd för den sammanslagna Adven/Värmevärden-koncernen. Kundfokus och framtida tillväxt leder vägen när den gemensamma koncernen formas.

40 års erfarenhet av att leverera energi som tjänst

1983: Kliver in på värmemarknaden som Neste i Finland.

1998: Fortum grundas.

2012: Adven föds när Fortum säljer finska och estländska energiföretag verksamma i industrin till EQT.

2015: Adven expanderar till Sverige genom förvärv och av startup-bolag inom geoenergi och fjärrvärmeföretag.

2016: Adven byter ägare till ett konsortium av två infrastrukturfonder, AMP Capital och Infracapital.

2017: Adven förvärvar fjärrvärmenät och lokala industrienergilösningar av svenska E.ON Värme Lokala Energilösningar AB.

2018: Expansion till Lettland genom förvärv av fjärrvärmeföretag i Valmiera och Cesis.

2020: Vår gemensamma resa med det svenska fjärrvärmeföretaget Värmevärden AB påbörjas.