Vår resa

En historia av att göra skillnad

Advens historia som energikoncern går tillbaka till en tid då olja och kol var en lösning som möjliggjorde stora framsteg i våra samhällen. Sedan dess har tiderna förändrats, och det har också vårt uppdrag.

Idag är vi en del av lösningen på klimatförändringen, vi driver energiomställningen genom att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga lösningar i partnerskap med kunder, kommuner och leverantörer. Tillsammans förser våra 580 medarbetare hushåll och företag med värme baserad på fjärrvärme och geoenergi, och industrier med ånga, värme, kyla och infrastrukturlösningar som förbättrar resurseffektiviteten.

Två blir en

Med ambitionen att vara den ledande partnern i energiomställningen gick Adven and Värmevärden under 2022 samman under namnet Adven. Resan började med att Adven 2020 förvärvades av att ägarna som sedan tidigare ägde Värmevärden. Värmevärden som bolag skapades 2010, men verksamheten hade erfarenhet av fjärrvärme från mitten av 1950-talet och framåt. Som ett starkt svenskt energibolag och en av de tio största leverantörerna av fjärrvärme i Sverige har Värmevärden fått allt fler kommuner att se fördelarna med att vara en del av ett större sammanhang.

Advens resa började på 1980-talet, när olja och gas var samhällets möjliggörare och levererades till hushåll och företag i Finland och Estland som en del av Neste och senare Fortum. Adven föds 2012, när en del av bolaget skiljs från Fortum. Samtidigt som omställningen från tung eldningsolja till hållbara lösningar pågick, växte Adven snabbt som företag både organiskt och genom förvärv på nya marknader.

Tillsammans med våra kunder och partners fortsätter vi att driva energiomställningen, genom att se till att människor, samhällen och företag är redo för nästa steg.

Anders Ericsson
CEO Adven Group

Följ vår resa i sociala medier

LinkedIn Instagram