Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmekunder

2023-06-30
Nyheter Fjärrvärme

Från och med 1 september gäller nya allmänna avtalsvillkor för dig som fjärrvärmekund. Förändringen i avtalsvillkoren rör i huvudsak mätvärdeshantering, information om energianvändning och fakturering.

Vi följer branschföreningens, Energiföretagen Sverige, uppsatta avtalsvillkor för fjärrvärme för konsumenter och näringsidkare. Dessa allmänna avtalsvillkor har i år reviderats på grund av förändringar i fjärrvärmelagen och nya föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. Det är även innehållet i föreskriften (EiFS 2022:3) som till allra största delen föranlett ändrade skrivningar i villkoren. Det rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation. Därutöver har några mindre språkliga justeringar gjorts, samt ett fåtal ytterligare ändringar. Dessa rör till exempel:

 

1. Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning (näringsidkarvillkoren 7.5).

2. Bestämmelserna kring rätten att kräva säkerhet eller förskottsbetalning från konsumenter med befarade betalningssvårigheter (konsumentvillkoren 6.4 ff).

Förhandling, medling eller uppsägning

De nya allmänna avtalsvillkoren gäller från och med den 1 september. Om du som kund inte accepterar ändringen i de allmänna avtalsvillkoren har du enligt fjärrvärmelagen rätt att begära förhandling och medling, eller rätt att säga upp leveransavtalet. Läs mer om dina rättigheter här: Avtalsvillkor, förhandling, medling & uppsägning

Ladda ner de nya allmänna avtalsvillkoren

För privata småhusägare: Allmänna avtalsvillkor för konsumenter 2023-09-01

För industrier, offentliga fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare: Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare 2023-09-01.