Fjärrvärmedialog under lättsamma förhållanden 

2023-09-20
Nyheter Fjärrvärme

På en mässa i förra veckan kunde bostadsrättsföreningar i Avesta träffa leverantörer från olika branscher för att diskutera aktuella ämnen. Vi var där för att prata fjärrvärme och flertalet av våra kunder tog tillfället i akt att ställa frågor kring det brev som vi nyligen skickat ut.

 

I förra veckan var vår kundansvariga och kundrådgivare, Jonas och Joachim, på Fastighet2023 – en mässa för bostadsrättsföreningar som anordnades i Avesta. Under lättsamma förhållanden kunde bostadsrättsföreningar träffa leverantörer från olika branscher och diskutera allt från renoveringar till energi. För vår del var intresset stort kring det kundbrev som nyligen skickats ut där vi informerat om situationen som just nu råder på bränslemarknaden, och att fjärrvärmepriset inför 2024 kommer att höjas betydligt mer än tidigare år.

– Av naturliga skäl kom mycket av diskussionerna att handla om energimarknaden och kommande års fjärrvärmepriser berättar Jonas Århammar, kundansvarig inom fjärrvärme på Adven. Som kund är man generellt sett nöjd med vår fjärrvärme, vilket är kul att höra, men samtidigt finns det en oro över hur stor påverkan nästa års pris kommer att ha på föreningarnas ekonomi.

I diskussionen med kunderna framkommer det att dem är bekymrade över situationen då många står inför ett läge med högre kostnader för bland annat el, värme och räntor på samma gång. Fjärrvärmens prisutveckling har historiskt varit förutsägbar och legat runt någon procentökning per år. Det har gjort fjärrvärmen till en stabil bas i kundernas ekonomi när annat i samhället varierat kraftigt.

– Vi förstår att det är en svår sits för alla fastighetsägare i detta läge, samtidigt visar utvecklingen hur allting i samhället hänger ihop och påverkas av kriget i Ukraina. En av fjärrvärmens fördelar är dock att priset är säkrat i ett år, vilket gör att fjärrvärmen fortfarande skapar en stabilitet i kundernas värmevardag. Samtidigt är fjärrvärmen fortfarande konkurrenskraftig över tid samt ett kostnadseffektivt och bekvämt uppvärmningssätt, fortsätter Jonas.

För Adven är det viktigt att ha en öppen dialog och tillsammans med kunden försöka hitta lösningar som sänker energiförbrukningen.

– Vi rekommenderar kunderna att i första hand se över sin energianvändning. Både plånboken och samhället mår bra av att vi sparar på energin och tack vare vår kundportal, Mitt Adven, kan energianvändningen lätt ses över. Vi kundansvariga hjälper gärna företagskunder med stöttning och analyser så tveka inte att kontakta oss avslutar Jonas.