Marraskuu 12, 2020
Artikkelit

Uusiutuva energia kannattaa, vaikka polttoaineen hinta nousisi

Mitä tapahtuu kotimaisten polttoaineiden hinnoille tulevaisuudessa? Riittävätkö puupohjaiset polttoaineet ja miten sivujakeita voi hyödyntää energiantuotannossa? Advenin polttoainehankinnoista vastaavat, kehitysjohtaja Esa Aarnio ja hankintapäällikkö Kyösti Rannila, kertovat polttoainehankintojen taustoista.

Adven tuottaa asiakkailleen energiaa kokonaispalveluna, ja polttoainehankinnat ovat toiminnassa olennaisessa osassa. Polttoaineen hankinnassa vaakakupissa painavat erityisesti päästöttömyys, hinta, saatavuus ja huoltovarmuus.

– Jos asiakkaallamme on käytössä fossiilisia polttoaineita, kannustamme luopumaan niistä. Suunnittelemme muutokset yhdessä, ja tarvittaessa investoimme esimerkiksi tekniikkaan, jotta uusiutuvien energiamuotojen käyttö on mahdollista. Kustannustehokkaan polttoaineen hankinta jää meidän huoleksemme, samoin saatavuus. Se on yksi osa osaamistamme – asiakkaalta ei välttämättä itseltään löydy yhtä vahvaa osaamista juuri tältä alueelta, Aarnio sanoo.

Adven on polttoainehankinnan konkari: yhtiöllä on Suomessa sopimuksia kymmenien polttoainetoimittajien kanssa. Kun toimittajakunta on laaja, myös hintataso on hyvin tiedossa.

Advenin energiantuotanto nojaa vahvasti kotimaisiin polttoaineisiin, joista nousussa ovat erityisesti sivujakeet eli erilaiset tuotannon ylijäämätuotteet, teollisuuden hukkaenergia sekä kierrätyspuu. Adven tekee polttoainesopimukset paikallisesti. Yhtiö pyrkii toimittamaan polttoaineen enintään sadan kilometrin päästä energialaitoksesta, jolloin kuljetusmatka ja sen päästöt jäävät mahdollisimman pieneksi.

Kekseliästä sivutuotteiden hyödyntämistä energiantuotannossa

Valtaosa Advenin käyttämistä kiinteistä polttoaineista on uusiutuvia. Advenin yli 2 terawattitunnin kiinteän polttoaineen määrästä noin 60 prosenttia on teollisuudessa syntyvää sivutuotetta. Sivutuotteiden määrä ei kuitenkaan kasva kysynnän mukaan, joten se ei riitä ainoaksi polttoaineeksi. Loput 40 prosenttia on suurelta osin metsähaketta ja pellettiä.

– Käytämme asiakkaidemme kanssa sivutuotteita polttoaineena soijamelassista kaurankuoreen. Esimerkiksi Jepualla energiatuotantoon käytetään hiomapaperitehtaassa syntyvää leikkuuylijäämää. Puunjalostusteollisuudessa taas syntyy esimerkiksi kuorta ja purua, joita voi käyttää polttoaineena, Rannila luettelee esimerkkejä.

Kotimaisista uusiutuvista polttoaineista ylivoimaisesti yleisimpiä ovat puupohjaiset polttoaineet, joita ovat esimerkiksi kuituteollisuuteen soveltumaton energiapuu, hake, puru, puun kuori ja kierrätyspuu.

Karkaako puupohjaisten polttoaineiden hinta?

Uusiutuvien polttoaineiden osuus on jatkuvasti kasvussa. Lähes kaikissa Advenin energialaitoksissa on käytössä puupohjaisia polttoaineita osana energian tuotantoa.

Advenin Suomen laitoksista noin 20 on päästökaupan piirissä. Päästökaupalla halutaan rajoittaa esimerkiksi raskaan teollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Yrityksen tulee ostaa päästöoikeus huutokaupasta jokaista ilmakehään laskettua hiilidioksiditonnia vastaan. Päästöoikeuksien hinnat ovat nousussa, mikä parantaa uusiutuvan energian kilpailukykyä.

– Kasvaneen kysynnän myötä uusiutuvista, puupohjaisista polttoaineista on kuitenkin tullut kalliimpia. Viimeiset kaksi vuotta puupohjaisten polttoaineiden hinta on ollut selvässä nousussa. Niiden saatavuus ei kuitenkaan ole ongelma, sillä raaka-ainetta on Suomessa riittämiin. Sen sijaan korjaaminen eli polttoaineeksi soveltuvan puun korjauskaluston ja henkilöstön saatavuus voi muodostua pullonkaulaksi, Aarnio arvioi. 

Uusiutuvalla energialla tuotettu lämpö on edelleen edullisempaa kuin fossiilisilla polttoaineilla, kun huomioidaan polttoaineesta maksettava vero. Jos öljyn hinta jatkaa laskuaan, vähentääkö se halua siirtyä uusiutuviin?

– Tällä hetkellä meitä ja asiakkaitamme yhdistää yhteinen tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä. Öljyn käyttämiseen on korkea kynnys ja se on käytössä lähinnä enää poikkeustilanteissa käytettävänä varaenergiana. Takaisin tuskin on paluuta. Lisäksi uskomme, että ohjauskeinoilla, kuten veroilla, tullaan tulevaisuudessa edelleen helpottamaan siirtymistä fossiilisista uusiutuviin, Aarnio uskoo.

Tutustu Advenin asiakastoteutuksiin

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!