Teollisuusvesien käsittely

Vedenkäyttöön panostamiseen liittyy merkittäviä etuja. Se tuo turvaa ja vähentää riskejä – ja tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä arvoa tuottaviin toimintoihin.

Adven operoi lähes 200:a vedenkäsittelyyn liittyvää ratkaisua. Käyttökohteisiin kuuluvat muun muassa lisäveden ja raakaveden tuotanto, jätevesien käsittely sekä savukaasulauhteen käsittely.

Teknologiasta riippumattomana toimijana hyödynnämme teknologioita, jotka parhaiten tukevat meidän ja asiakkaidemme yhteisiä tavoitteita sekä nyt että tulevaisuudessa. Meille on luonnollista ajatella veden, energian ja luonnonvarojen käyttöä kokonaisvaltaisesti, ja tehtävämme on auttaa myös asiakkaitamme hyötymään tästä.

Tutustu teolliseen vedenkäsittelyyn perustuviin energiapalveluihimme ja mitä mahdollisuuksia yhteistyö Advenin kanssa voisi tuoda yrityksellesi!

Me työskentelemme koko teollisen vesiprosessin parissa:

  • raakaveden käsittely
  • lisäveden tuotanto
  • jäteveden käsittely
  • lietteen käsittely ja hyödyntäminen
  • savukaasujen lauhteen käsittely
  • vesi vedyn tuotannossa
  • biokaasun tuotanto.

Miksi panostaa veteen?

Veden saannin varmistaminen päivittäistä toimintaa varten

Kestävyyden ja taloudellisen suorituskyvyn parantaminen säästämällä vettä ja pienentämällä vesijalanjälkeä

Nykyisten ja tulevien ympäristövaatimusten täyttyminen, esim. parhaat käytettävissä olevat tekniikat

Laadukkaan tuotannon varmistaminen ja pienempi laitteiston toimintahäiriöiden riski

Vedenkäsittelyyn perustuvat palvelumme

Lisävesien käsittely

Vesien oikeaoppinen käsittely pidentää kattiloiden, höyry ja lauhdejärjestelmien sekä kaukolämpöverkkojen käyttöikää. Veden laadusta huolehtiminen on meille tärkeää ja siksi kehitämmekin jatkuvasti osaamistamme ja toimintaamme se huomioiden. Mittaamme ja analysoimme lisäveden keskeisimpiä parametreja toiminnassamme ja varmistamme, että vedenkäsittelyprosessi toimii hyvin. Jaamme myös tietämystä ja kokemuksia laitostemme välillä kehittääksemme ja optimoidaksemme veden käsittelyä. Näin parannamme jatkuvasti käsittelyn tehokkuutta.

Jätevesien käsittely

Parhaan mahdollisen ratkaisun löytäminen vaatii usein luovaa ajattelua. Koska jätevesien laatu ja käsittelytavat voivat vaihdella paljon teollisuuden alasta riippuen, lähestymme mahdollisia käsittelytapoja aina avoimin mielin. Teknologiasta riippumattomana toimijana räätälöimme ratkaisut jokaista asiakasta ja laitosta varten maksimoiden käsittelyn vaikutuksen. Pyrimme puuttumaan ongelmiin kohdistetusti siellä, missä niitä esiintyy. Tämä tekee käsittelystä yksinkertaisempaa, vähentää jätteen määrää ja mahdollistaa usein aineiden uudelleenhyödyntämisen ennen kuin ne ovat ehtineet laimentua tai saastua. Pyrimme löytämään käsiteltävälle vedelle hyödyllisen käyttökohteen. Esimerkiksi Skognissa, Norjassa Adven tuottaa lannoitetta mädätteestä.

Tutustutaan tarkemmin palveluna tuotetun teollisuuden jäteveden käsittelyn etuihin:

Kiertotalouden ajattelutapa: Lähestymistapamme korostaa jäteveden kierrätystä, vähentää riippuvuutta makean veden lähteistä ja ottaa talteen arvokkaita resursseja, kuten lämpöä ja ravinteita.

Kustannustehokkuus: Optimoimalla jätevedenkäsittelyprosessit autamme teollisuutta säästämään viemäröintikustannuksissa, vähentämään puhtaanveden käytön tarvetta ja mahdollisesti parantamaan tuotannon kokonaistehokkuutta.

Räätälöity palvelu: Alkuarvioinnista jatkuvaan ylläpitoon teemme tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa suunnitellaksemme ratkaisun, joka vastaa ainutlaatuisia tarpeita ja olosuhteita.

Huipputekniikat: Käytämme erilaisia edistyksellisiä tekniikoita tehokkaiden puhdistustulosten saavuttamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Ympäristövastuu: Ratkaisumme on suunniteltu täyttämään tai ylittämään lakisääteiset vaatimukset ja varmistamaan, että yrityksesi toiminta on yhdenmukaista kestävien käytäntöjen kanssa.

Suljetut vesikierrot säästävät energiaa ja vettä

Suljettu vesikierto tarkoittaa käytännössä sitä, että sama vesi kiertää esimerkiksi jäähdytysjärjestelmässä, jolloin uutta vettä ei aina tarvitse ottaa alkuperäisestä vesilähteestä. Jäähdytysvesi jäähdytetään vaiheittain, ja myös lämpö voidaan kerätä talteen. Vedenkäytön tehostamisella yritykset voivat helposti saavuttaa yli 30 % pienemmän veden kokonaiskulutuksen. Tämä puolestaan vastaa hyvin myös ympäristövaatimuksiin.

Ratkaisujen pilotointi

Pilotoimme ratkaisujamme pienemmässä mittakaavassa niissä tapauksissa, joissa ratkaisu tai käytetty teknologia on asiakkaalle täysin uusi ja meidän on varmistettava, että se toimii käytännössä.

Asiakkaan tuotantoprosessit voivat tuottaa ainutlaatuisia sivuvirtoja tai jätevesivirtoja, joita ei ole aiemmin käsitelty ehdottamallamme tavalla.

Ratkaisun kokeilu on joustava tapa arvioida ja minimoida riskit ennen täysimittaisen laitoksen rakentamista. Näin varmistamme, että valittu teknologia ja ratkaisu soveltuvat asiakkaan tarkoituksiin.

Ensimmäinen hankkeemme Advenin kanssa sujui odotetusti: onnistuimme säästämään vettä ja pystyimme hyödyntämään hukkaenergiaa. Siksi Adven oli looginen valinta kumppaniksi myös seuraavaan vaiheeseen.

Ilkka Heikkilä
Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja

Toimintatapamme

Tutustu tarkemmin

Energy as a Service® on räätälöityjen, kestävien ja menestyksekkäiden kumppanuuksien toimintamalli. Kehitämme, rakennamme, omistamme sekä ylläpidämme uutta ja olemassa olevaa energiaan ja veteen liittyvää infrastruktuuria. Asiakkaamme ovat teollisuuden ja kiinteistöalan merkittäviä toimijoita. Huolehdimme koko arvoketjusta ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa koko yhteistyöjakson ajan.

Tutustu tarkemmin

1. Suunnittelu

– Asiantuntijamme räätälöivät kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka perustuu asiakkaan energian ja veden käyttöön sekä tulevaisuuden tarpeisiin.

2. Investoinnit, rakentaminen ja omistaminen

– Vastaamme investoinnista ja toteutamme hankkeen rakennusvaiheen tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

3. Käyttö ja kunnossapito

– Kokenut käyttö ja kunnossapitohenkilöstömme toimii paikallisesti ja varmistaa luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla.

4. Kehittäminen

– Asiakkaan toiminnan – ja maailman – muuttuessa kehitämme myös omaa toimintaamme vastaamaan asiakkaan uusia tarpeita.