Materiaalien ja sivuvirtojen talteenotto

Teollisuuden kiertotalous – tavoitteena nollahukka

Lähes kaikilla teollisuuden aloilla syntyy sivujakeita: raaka-aineita, materiaaleja, jätevesiä, ylijäämälämpöä, lietettä tai kemikaaleja ja muita aineita. Jotkut sanovat tällaisia sivuvirtoja myös jätteeksi. Me uskomme, että tuotannon sivuvirrat ovat jätettä vasta kaatopaikalle joutuessaan.

Autamme teollisuusasiakkaitamme hyödyntämään tuotannossa syntyvät sivutuotteensa mahdollisimman tehokkaasti ja saavuttamaan nollajätetavoitteet. Sivuvirtoja voi nimittäin käyttää energiatehokkaasti esimerkiksi höyryntuotannossa.

Parannetaan siis yhdessä paikallista ja alueellista resurssitehokkuutta! Tutustu kiertotalouspalveluihimme ja mitä mahdollisuuksia yhteistyö Advenin kanssa voisi tuoda yrityksellesi.

Teollisuuden energiantuotannon polttoaineeksi pystytään muuttamaan lähes mitä vain. Meillä Advenilla on työstetty tehokasta energiaa muun muassa:

– purkupuusta
– erilaisista pakkausjätteistä
– muovista
– viljan sivujakeista
– lietteistä
– kuiduista

Jopa tuhkaa, vetyä ja hevosenlantaa jalostetaan energiaksi. Tuotannon sivujakeiden hyödyntäminen vähentää usein ostettavan polttoaineen tarvetta merkittävästi.

 

Energiaomavaraisuus tavoitteena

Yleisimpien sivujakeiden kuten ylijäämälämmön ja jäteveden lisäksi myös monia muita sivujakeita voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Autamme asiakkaita käyttämään orgaanisia sivujakeita paikallisen energiantuotannon polttoaineena.

Etenkin elintarvike- ja juomateollisuudessa tässä on suuri potentiaali. Olemmekin esimerkiksi auttaneet erään kauramyllyn muutoksessa polttoaineomavaraiseksi tuotannossa syntyvien kaurankuorijakeiden uudelleenkäytön kautta.

Jätteestä tuotoiksi

Monissa teollisuuden prosesseissa akunvalmistuksesta metsäteollisuuteen tarvitaan runsaasti erilaisia kemikaaleja. Käytetyt kemikaalit ja muut aineet päätyvät usein teollisuuslaitosten jätevesiin ja menevät hukkaan. Me Advenissa emme usko jätteeseen.

Tiedämme, että nämä arvokkaat jakeet on mahdollista ottaa talteen modernien teknologioiden avulla. Jakeiden sisältämiä sivutuotteita voidaan prosessoida edelleen, jolloin niiden arvo kasvaa ja niistä saattaa syntyä lisätuottoja. Autamme asiakkaitamme konsentroimaan ravinteet jätevedestä tai lietteestä ja tekemään niistä maatalouslannoitteita.

Jätevesien sisältämät suolat voidaan ottaa talteen ja prosessoida uudelleen arvokkaiksi kemikaaleiksi, kuten natriumhydroksidiksi tai rikkihapoksi. Näiden arvokkaiden aineiden talteenotto parantaa paikallisesti saatavien ravinteiden ja kemikaalien toimitusvarmuutta ja auttaa hillitsemään hyödykkeiden globaaleja hintariskejä.

Energian talteenotto kompleksisista tai vaarallisista sivujakeista

Jotkin kompleksiset tai vaaralliset sivutuotteet joudutaan hävittämään. Meillä on tällä hetkellä Ruotsissa useita energian talteenottolaitoksia, joissa pystymme käsittelemään erilaisia jätejakeita ja ottamaan niiden sisältämän energian talteen. Laajennamme tätä toimintaa jatkuvasti.

Tehtaalle energiaa pääasiallisesti tuottavassa energialaitoksessa käytetään hyödyksi oman tehtaan materiaaleja. Hiomapaperien tuotannossa syntyy hukkapaloja eli niin sanottuja tuotannon sivuvirtoja, kun hiomapaperia leikataan oikeaan kokoon. Sivuvirrat käsitellään tehdasalueella ja poltetaan energiaksi.

Jari Lemberg
Mirkan tekninen päällikkö
Lue miten Mirkalle tuotetaan energiaa tuotannon sivuvirroista

Käsittelemme paljon kauraa, joka on kuorittava. Nyt tätä sivuvirtaa voidaan käyttää energiantuotannossa, mikä tekee meistä omavaraisia sekä tuotannossa tarvittavan höyryn että tehtaan lämmityksen osalta.

Vesa Arjanmaa
Raisio-konsernin tehdaspäällikkö

Energy as a Service® on räätälöityjen, kestävien ja menestyksekkäiden kumppanuuksien toimintamalli. Kehitämme, rakennamme, omistamme sekä ylläpidämme uutta ja olemassa olevaa energiaan ja veteen liittyvää infrastruktuuria. Asiakkaamme ovat teollisuuden ja kiinteistöalan merkittäviä toimijoita. Huolehdimme koko arvoketjusta ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa koko yhteistyöjakson ajan.

Tutustu Energy as a Service® -malliin

1. Suunnittelu

– Asiantuntijamme räätälöivät kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka perustuu asiakkaan energian ja veden käyttöön sekä tulevaisuuden tarpeisiin.

2. Investoinnit, rakentaminen ja omistaminen

– Vastaamme investoinnista ja toteutamme hankkeen rakennusvaiheen tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

3. Käyttö ja kunnossapito

– Kokenut käyttö ja kunnossapitohenkilöstömme toimii paikallisesti ja varmistaa luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla.

4. Kehittäminen

– Asiakkaan toiminnan – ja maailman – muuttuessa kehitämme myös omaa toimintaamme vastaamaan asiakkaan uusia tarpeita.