Materiaalien ja sivujakeiden talteenotto

Teollisuuden kiertotalous – tavoitteena nollahukka

Lähes kaikilla teollisuuden aloilla syntyy sivujakeita: raaka-aineita, materiaaleja, jätevesiä, ylijäämälämpöä, lietettä tai kemikaaleja ja muita aineita. Jotkut sanovat tällaisia sivujakeita jätteeksi.

Me Advenissa uskomme, että jakeet ovat jätettä vasta kaatopaikalle joutuessaan. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään sivutuotteensa mahdollisimman tehokkaasti ja saavuttamaan nollajätetavoitteet. Parannamme yhdessä paikallista ja alueellista resurssitehokkuutta. Ja tällä on myös globaalia vaikutusta.

Energiaomavaraisuus tavoitteena

Yleisimpien sivujakeiden kuten ylijäämälämmön ja jäteveden lisäksi myös monia muita sivujakeita voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Autamme asiakkaita käyttämään orgaanisia sivujakeita paikallisen energiantuotannon polttoaineena. Etenkin elintarvike- ja juomateollisuudessa tässä on suuri potentiaali. Olemmekin esimerkiksi auttaneet erään kauramyllyn muutoksessa polttoaineomavaraiseksi tuotannossa syntyvien kaurankuorijakeiden uudelleenkäytön kautta.

Jätteestä tuotoiksi

Monissa teollisuuden prosesseissa akunvalmistuksesta metsäteollisuuteen tarvitaan runsaasti erilaisia kemikaaleja. Käytetyt kemikaalit ja muut aineet päätyvät usein teollisuuslaitosten jätevesiin ja menevät hukkaan. Me Advenissa emme usko jätteeseen. Tiedämme, että nämä arvokkaat jakeet on mahdollista ottaa talteen modernien teknologioiden avulla. Jakeiden sisältämiä sivutuotteita voidaan prosessoida edelleen, jolloin niiden arvo kasvaa ja niistä saattaa syntyä lisätuottoja. Autamme asiakkaitamme konsentroimaan ravinteet jätevedestä tai lietteestä ja tekemään niistä maatalouslannoitteita. Jätevesien sisältämät suolat voidaan ottaa talteen ja prosessoida uudelleen arvokkaiksi kemikaaleiksi, kuten natriumhydroksidiksi tai rikkihapoksi. Näiden arvokkaiden aineiden talteenotto parantaa paikallisesti saatavien ravinteiden ja kemikaalien toimitusvarmuutta ja auttaa hillitsemään hyödykkeiden globaaleja hintariskejä.

Energian talteenotto kompleksisista tai vaarallisista sivujakeista

Jotkin kompleksiset tai vaaralliset sivujakeet joudutaan hävittämään. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään tällaiset vaikeat sivujakeet mahdollisimman tehokkaasti. Meillä on tällä hetkellä Ruotsissa useita energian talteenottolaitoksia, joissa pystymme käsittelemään erilaisia jätejakeita ja ottamaan niiden sisältämän energian talteen. Laajennamme tätä toimintaa jatkuvasti.

Käsittelemme paljon kauraa, joka on kuorittava. Nyt tätä sivuvirtaa voidaan käyttää energiantuotannossa, mikä tekee meistä omavaraisia sekä tuotannossa tarvittavan höyryn että tehtaan lämmityksen osalta.

Vesa Arjanmaa
Raisio-konsernin tehdaspäällikkö

Toimintatapamme

Tutustu tarkemmin

Energy as a Service® on räätälöityjen, kestävien ja menestyksekkäiden kumppanuuksien toimintamalli. Kehitämme, rakennamme, omistamme sekä ylläpidämme uutta ja olemassa olevaa energiaan ja veteen liittyvää infrastruktuuria. Asiakkaamme ovat teollisuuden ja kiinteistöalan merkittäviä toimijoita. Huolehdimme koko arvoketjusta ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa koko yhteistyöjakson ajan.

Tutustu tarkemmin

1. Suunnittelu

– Asiantuntijamme räätälöivät kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka perustuu asiakkaan energian ja veden käyttöön sekä tulevaisuuden tarpeisiin.

2. Investoinnit, rakentaminen ja omistaminen

– Vastaamme investoinnista ja toteutamme hankkeen rakennusvaiheen tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

3. Käyttö ja kunnossapito

– Kokenut käyttö ja kunnossapitohenkilöstömme toimii paikallisesti ja varmistaa luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla.

4. Kehittäminen

– Asiakkaan toiminnan – ja maailman – muuttuessa kehitämme myös omaa toimintaamme vastaamaan asiakkaan uusia tarpeita.