Mirkalle energiaa tuotannon sivuvirroista

Yhteistyötarinat Teollisuus

Maailman suurimpiin hiomatuotteiden valmistajiin kuuluvan Mirkan ja Advenin 18-vuotinen yhteistyö on hioutunut vuosien myötä saumattomaksi yhteispeliksi. Mirkan tuotanto on laajentunut, yritys on luopunut raskaan polttoöljyn käytöstä ja tuotannon sivuvirrat on otettu kierrätyskäyttöön kaatopaikalle viemisen sijaan. Tarinaan kuuluu myös poikkeuksellisen vireää paikallista yhteistyötä. Kaikki lähti Mirkan strategisesta päätöksestä luopua omasta energian- ja höyryntuotannosta.

2000-luvun alkuun asti Mirka tuotti itse kaiken tarvitsemansa energian ja höyryn, kunnes se aloitti yhteistyön Advenin kanssa ja alkoi ostaa energiaa palveluna. Taustalla oli Mirkan strateginen päätös keskittyä hiomatuotteiden ja -ratkaisujen valmistamiseen ja luopua omasta energian- ja höyryntuotannosta. Tänä päivänä Mirkan suurimman tuotantolaitoksen Jepuan sekä lähellä sijaitsevan Oravaisen laitoksen energian ja höyryn tuottaa Adven.

– Energian ja höyryn ostaminen palveluna on meille etu monesta syystä. Ensiksikin olemme saaneet aina Advenilta hyviä ratkaisuja, kun olemme halunneet kehittyä. Toinen meille tärkeä tekijä on lämpölaitoksen käytöstä vastaava vastuuasentajamme, jonka kanssa olemme päivittäin tekemisissä. Hän hoitaa tarvittavat muutokset nopeasti ja ammattitaitoisesti – olemme hänen työhönsä erittäin tyytyväisiä, Mirkan tekninen päällikkö Jari Lemberg kertoo.

Mirka kierrättää vuoden 2020 alkuun mennessä myös lämpöä ja vettä entistä tehokkaammin. Adven toteuttaa lämmön talteenoton ja prosessiveden puhdistuksen kokonaispalveluna. Suljettuun kiertoon perustuvan ratkaisun avulla voidaan pienentää lisä- ja varaenergiana käytettyjen bio- ja nestekaasujen tarvetta sekä saadaan merkittävä säästö vedenkulutuksessa. Veden kierrätys säästää Mirkalle vuosittain noin 40 tuhatta kuutiota vettä.

Energian ja höyryn ostaminen palveluna on meille etu monesta syystä.

Jari Lemberg
Mirkan tekninen päällikkö

3000 tonnia kaatopaikkakuormia muuttuu nykyään energiaksi

Jepuan laitoksella Adven aloitti energian toimittajana 2000-luvun alussa. Ensin Advenin toimitusmäärä Mirkalle oli alle 20 gigawattituntia energiaa, sittemmin toimitus kasvoi 30 gigawattituntiin ja viime vuosina energiamäärä on ollut jo yli 50 gigawattituntia. Energiatoimitus on kasvanut samaan tahtiin tehtaan tuotannon kasvun kanssa.

Adven on kehittänyt tehdasalueella toimivaa kiinteää polttoainetta käyttävää energialaitostaan vuodesta 2016, jolloin se siirtyi Ekokemiltä Advenin omistukseen ja Adven otti haltuun Mirkan Jepuan energian toimituksen.

– Tehtaalle energiaa pääasiallisesti tuottavassa energialaitoksessa käytetään hyödyksi oman tehtaan materiaaleja. Hiomapaperien tuotannossa syntyy hukkapaloja eli niin sanottuja tuotannon sivuvirtoja, kun hiomapaperia leikataan oikeaan kokoon. Sivuvirrat käsitellään tehdasalueella ja poltetaan energiaksi, Lemberg kuvailee.

Tehtaalle energiaa pääasiallisesti tuottavassa energialaitoksessa käytetään hyödyksi oman tehtaan materiaaleja. Hiomapaperien tuotannossa syntyy hukkapaloja eli niin sanottuja tuotannon sivuvirtoja, kun hiomapaperia leikataan oikeaan kokoon. Sivuvirrat käsitellään tehdasalueella ja poltetaan energiaksi

Jari Lemberg
Mirkan tekninen päällikkö

Jepuan alue hyötyy yhteistyöstä

Alueen toinen energiaa tuottava varalaitos on ainoa Euroopassa, joka käy kolmella eri kaasulla: biokaasulla, biometaanilla ja propaanilla. Varalaitoksessa energiaa tuotetaan muun muassa paikallisesta biokaasusta.

Noin kolmen kilometrin päässä Mirkan tuotantolaitokselta sijaitsevan biokaasulaitoksen biokaasu tulee runkoputkea pitkin Mirkalle. Vastaavia esimerkkejä ei Suomessa juurikaan ole. Samaa runkoputkea käyttää myös Jepuan Peruna. Biokaasulla tuotetaan päästötöntä energiaa – ennen käytössä oli raskas polttoöljy.

– Meillä on aktiivista tiedonvaihtoa muiden alueen yritysten kesken. Emme ole kilpailijoita, joten miksi emme jakaisi oppejamme energiantuotannosta ja tekisi yhteistyötä, Lemberg sanoo.

Yhteistyöstä hyötyvät yritysten lisäksi myös koko yhteisö: energiaa tuotetaan paikallisvoimin, mikä tukee yritystoiminnan pysyvyyttä ja alueen kehittymismahdollisuuksia. Myös ympäristö kiittää, kun kierrätyspolttoaineet saadaan omasta takaa.

Mirkan tuotannosta 97-98 prosenttia menee vientiin ja tuotteita myydään yli sadassa maassa. Päävientikohteet ovat Euroopassa, joista suurimpia vientimaita on Saksa. Lisäksi hiomatuotteita toimitetaan Yhdysvaltoihin. Mirkalla on 18 tytäryhtiötä ympäri maailmaa, mutta pääosa tuotannosta tapahtuu Suomessa ja erityisesti Jepualla.