Yhteistyö kuntien kanssa

Yhdessä kohti mahdollisuuksien tulevaisuutta

Kaukolämpöpalvelut aina osana laajempaa kokonaisuutta

Monet kunnalliset energiayhtiöt ja muiden kunnallisten infrapalvelujen omistajat etsivät keinoja kehittää kaukolämpöpalveluitaan paikallisten yritysten ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

Polttoaineiden hintojen nousu, ikääntyvien lämpölaitosten käyttö ja yhteiskunnan vaatimukset kestävämmästä energian- ja lämmöntuotannosta aiheuttavat kuntayhtiöille paineita. Adven on energia-alan konserni sekä kaukolämmön tuottaja ja jakelija, joka haluaa vahvistaa paikallisia toimijoita yhteistyön avulla perustamalla yhteisyrityksiä tai ostamalla kaukolämpötuotannon/-verkon joko osittain tai kokonaan.

Olemme lämmön tuottajana ja jakelijana tällä hetkellä lähes 100 kaukolämpöverkossa ympäri Eurooppaa, joko ainoana omistajana tai kunnan kanssa toteutetun yhteisomistajuuden myötä. Tämänkaltainen suuntaus on vain kasvussa.

Rakennamme paikallisten lämpölaitosten verkostoa, jotta voimme kehittyä yhdessä ja vastata markkinoiden vaatimuksiin vastuullisuudesta ja hinnoittelusta.

Kaukolämpöverkkoja yhteensä

>100*

*) Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa

Kaukolämpöverkkoja Suomessa

>20*

*) Advenin omia ja yhteistöiden kautta

Onnistuneita yhteistöitä vuosissa laskettuna

>50*

*) Koko konsernissa

Kunnat hyötyvät yhteistyöstä Advenin kanssa

Monet kunnat myöntävät, ettei lämmöntuotanto ole kunnan ydintehtävä tai ydinosaamista ja valitsevat siksi kaukolämmöntuotannon ulkoistamisen luotettavalle kumppanille.

Kuntatoimijat voivat energian- ja lämmöntuotannon kumppanuuksien avulla parantaa mahdollisuuksiaan vaikuttaa alueensa kaukolämmön tuotantoon ja sen kustannuksiin. Yhteistyömalleja ovat esimerkiksi tukkumyynti ja yhteisyritykset sekä täysimittainen kumppanuus, joka kattaa luotettavan kaukolämpötuotannon ja asiakaspalvelun lisäksi myös tuotantoresurssien jatkuvan kehittämisen investointien avulla.

Lue lisää mitä etuja kaukolämmön ulkoistaminen tuo kunnille.

 

Miksi kuntien tulisi tehdä yhteistyötä Advenin kanssa?

Energiaa luotettavasti

Energiahuollon luotettavuus on tärkeää kunnille ja kunnallisia palveluita tuottaville tahoille. Toimitusvarmuus on myös meille se kaikkein tärkein asia. Pidämme prosessit käynnissä jatkuvan etävalvonnan ja laajan, useissa maissa toimivan energia-asiantuntijaverkoston avulla. Suuremmat polttoaineiden hankintavolyymit tuottavat kustannusetuja, ja hyödynnämme usein myös paikallisten yritysten ylijäämälämpöä.

Kestävää energiaa

Korostamme toimintamme vastuullisuutta, ja liiketoimintamme tärkeimpiä energialähteitä ovatkin biomassa, kierrätyspuu, jäte ja yritysten jäännöslämpö. Esimerkiksi Ruotsissa yli 95 prosenttia tuottamastamme kaukolämmöstä on peräisin uusiutuvista ja kierrätetyistä energialähteistä. Päämäärämme on lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön kaukolämmön tuotannossa kokonaan vuoden 2030 loppuun mennessä Suomessa ja Ruotsissa.

Jatkuvaa kehitystä

Kun kunta tai tuotantolaitoksen omistaja siirtää energiantuotantonsa meille, energia-infrastruktuuriin sidottuna olleet varat vapautuvat muihin investointitarpeisiin käytettäviksi. Otamme myös vastuun koko energiantuotannosta: tarvittavista investoinneista, ympäristöstä, päästöistä, laitoksen käytöstä ja kunnossapidosta, energiatehokkuudesta ja tietenkin toimintavarmuudesta sekä mahdollisista riskeistä.

Monet kuntapäättäjät näkevät, mitä etuja kunnan omistaman kaukolämpöyhtiön myynnistä voi saada aikaan. Olemme vastuullinen pitkän aikavälin vaihtoehto, ja jokainen yhteisyrityksemme ovat todisteena, että osaamme kumppanuusajattelun.

Anders Ericsson
Adven-konsernin toimitusjohtaja

Ota yhteyttä

Eero Pekkanen

VP, M&A and Partnerships

Adven Linkedin

Ville Heikkinen

SVP, District Heating

Adven Linkedin