Kemianteollisuus ja lääketeollisuus

Pitkäaikaiset energiaan ja veteen liittyvät kumppanuudet kemianteollisuuden ja lääketeollisuuden yritysten kanssa

Kemianteollisuus ja lääketeollisuus käyttävät runsaasti vettä, ja vakaa energiantuotanto on näillä aloilla ratkaisevan tärkeää.

Kun kaikkein energiaintensiivisimpiä prosesseja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, asiakkaamme voivat saavuttaa suuria säästöjä ja pienentää ympäristökuormaa erilaisten kiertotalousratkaisujen avulla.

Advenilla on kattava kokemus paikallisten prosessointipalveluiden tarjoamisesta kemianteollisuudelle, tästä esimerkkinä höyryntuotanto mm. vetyä ja alkuainerikkiä polttamalla.

Advenin sitoutuneisuus ja osaaminen auttoivat meitä saamaan jätevesien satunnaisesti korkeisiin lämpötiloihin liittyvät ongelmat nopeasti hallintaan. Talteen otettua lämpöä voidaan käyttää nyt kiinteistöjen lämmittämiseen, mikä vähentää energiankulutusta ja auttaa saavuttamaan asetetut ympäristötavoitte.

Joel Kröjs
Energy Controller, Cytiva Uppsala

Näin luomme lisäarvoa

Kun luotettava ja häiriötön höyryntuotanto on ensiarvoisen tärkeää, energiakumppanilta vaaditaan vankkaa asiantuntemusta ja laajaa kokemus asiasta. Adven tarjoaa kemian- ja lääketeollisuuteen myös vesien käsittely- ja energiatehokkuusratkaisuja sekä tuotannon sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtääviä palveluita. Kumppanuuden avulla voit saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä vähentää päästöjä. Voimme jopa auttaa löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Täysin puhdistettua vettä – vastuullisesti

Tehokas energiantuotanto takaa saumattoman toiminnan jatkuvuuden

Liuotinaineiden ja VOC-yhdisteiden talteenotto ja uudelleenkäyttö

Täysin puhdistettua vettä – vastuullisesti

Vettä käytetään tuotantoprosessin useissa eri vaiheissa, esimerkiksi jäähdytyksessä. Tehokas vesien käsittely, esimerkiksi haitallisten aineiden ja lääkejäämien poistaminen, on erittäin tärkeää. Mahdollisuuksia vesijalanjäljen pienentämiseen sekä veden ja kemikaalien kulutuksen vähentämiseen on paljon. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan kustannussäästöjä ja pienentämään vesijalanjälkeään esimerkiksi suljettujen vesikiertojen ja veden kierrätysratkaisujen avulla.

Tehokas energiantuotanto takaa saumattoman toiminnan jatkuvuuden

Kemianteollisuuden ja lääketeollisuuden energiaratkaisujen huipputason toteutus on tuotannon avaintekijä. Tuotannossa tarvitaan päivittäin suuria määriä höyryä, ja energiantuotannon häiriöttömyys on ehdoton vaatimus kemikaalien ja lääkkeiden keskeytymättömälle tuotannolle. Energy as a service® mallimme varmistaa ennustettavan kassavirran ja tehokkaan pääoman käytön. Hukkalämpö voidaan ottaa talteen ja kierrättää, mikä voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää energian tarvetta.

Liuotinaineiden ja VOC-yhdisteiden talteenotto ja uudelleenkäyttö

Metanolin, etanolin, asetaattien ja muiden liuotinaineiden kaltaiset sivuvirrat on mahdollista ottaa tehokkaasti talteen ja käyttää uudelleen. Modernit kiertotalousratkaisut, kuten MVR-haihdutus, voivat vähentää esimerkiksi höyryn tarvetta merkittävästi perinteisiin menetelmiin verrattuna. VOC-päästöt ovat toinen tyypillinen talteen otettava sivuvirta. Myös erilaiset hajukaasut on poltettava ja käsiteltävä. Sivujakeiden talteenotto ei ainoastaan tuo kustannussäästöjä ja lisätulomahdollisuuksia, vaan se myös parantaa sidotun pääoman tuottoa. Tällaiset kiertotalousratkaisut tukevat myös kestävää kehitystä ja vähentävät päästöjä.

Teemu Helistekangas

Industry Lead, Chemical & Pharma

Adven Linkedin