Kemian- ja lääketeollisuuden energiaratkaisut

Materiaali- ja energiatehokkuus kemian- ja lääketeollisuudessa energiakumppanuuden avulla

Niin kemianteollisuus kuin lääketeollisuus käyttävät runsaasti vettä. Kun luotettava ja häiriötön höyryn- ja energiatuotanto ovat ensiarvoisen tärkeitä, energiakumppanilta vaaditaan vankkaa asiantuntemusta ja laajaa kokemusta asiasta.

Advenilla on kattava kokemus paikallisten prosessointipalveluiden tarjoamisesta kemianteollisuudelle, tästä esimerkkinä höyryntuotanto esimerkiksi vetyä ja alkuainerikkiä polttamalla. Tarjoamme myös kemian- ja lääketeollisuuteen vesien käsittely- ja energiatehokkuusratkaisuja sekä tuotannon sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen tähtääviä energiapalveluita.

Kun kaikkein energiaintensiivisimpiä prosesseja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, asiakkaamme voivat saavuttaa suuria säästöjä ja pienentää ympäristökuormaa erilaisten kiertotalousratkaisujen avulla. Energiakumppanuuden avulla löydät mahdollisuuksesi. Saat vakautta liiketoimintaasi, voit saavuttaa ympäristötavoitteesi sekä keskittyä omaan liiketoimintaasi. Yhdessä voimme jopa löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Höyryn määrä on merkittävä kustannustekijä ja siihen lähdimme hakemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja koko tuotantoprosessistamme. Halusimme samaan aikaan pienentää hiilijalanjälkeämme ja huomioida vastuullisuustavoitteemme. Advenin ehdottama ratkaisu uudesta haihdutusmenetelmästä sopi näihin molempiin tarpeisiin

Heikki Vahtera
Finnfeeds Finland Oy:n Naantalin tehtaan johtaja
Lue koko tarina

Näin luomme lisäarvoa kemian- ja lääketeollisuudelle

Vedenkäsittely – täysin puhdistettua teollista vettä

Vettä käytetään tuotantoprosessin useissa eri vaiheissa, esimerkiksi jäähdytyksessä. Siksi tehokas vedenkäsittely, esimerkiksi haitallisten aineiden ja lääkejäämien poistaminen, on erittäin tärkeää. Mahdollisuuksia vesijalanjäljen pienentämiseen sekä veden ja kemikaalien kulutuksen vähentämiseen on paljon. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan kustannussäästöjä ja pienentämään vesijalanjälkeään esimerkiksi suljettujen vesikiertojen, kestävän veden oton ja veden kierrätysratkaisujen avulla. Näin teollinen vedenkäsittely säästää rahaa ja ilmastoa.

Lue lisää teollisesta vedenkäsittelystä.

Tehokas energiantuotanto takaa saumattoman toiminnan jatkuvuuden

Kemianteollisuuden ja lääketeollisuuden huipputason energiantuotanto on avainasemassa. Kemikaalien ja lääkkeiden tuotannossa tarvitaan päivittäin suuria määriä höyryä. Siksi energiantuotannon häiriöttömyys on ehdoton vaatimus keskeytymättömälle tuotannolle. Hukkalämpö voidaan ottaa talteen ja kierrättää, mikä voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä ja energiaomavaraisuutta sekä vähentää energian tarvetta energiantuotannossa.

Energy as a Service® mallimme tekee energiasta palvelun ja varmistaa ennustettavan kassavirran sekä toimitusvarmuuden energiantuotannolle. Lue lisää energiantuotannosta.

Liuotinaineiden ja VOC-yhdisteiden talteenotto ja uudelleenkäyttö

Metanolin, etanolin, asetaattien ja muiden liuotinaineiden kaltaiset sivuvirrat on mahdollista ottaa tehokkaasti talteen ja käyttää uudelleen. Modernit kiertotalousratkaisut, kuten MVR-haihdutus, voivat vähentää esimerkiksi höyryn tarvetta merkittävästi perinteisiin menetelmiin verrattuna. VOC-päästöt ovat toinen tyypillinen talteen otettava sivuvirta. Myös erilaiset hajukaasut on poltettava ja käsiteltävä. Sivujakeiden talteenotto ei ainoastaan tuo kustannussäästöjä ja lisätulomahdollisuuksia, vaan se myös parantaa sidotun pääoman tuottoa. Tällaiset kiertotalousratkaisut tukevat myös kestävää kehitystä ja vähentävät kokonaispäästöjä.

Lue lisää materiaalien ja sivujakeiden talteenotosta

Teemu Helistekangas

Industry Lead, Chemical & Pharma

Adven Linkedin