Energy as a Service® –kumppanuusmallimme

Energia palveluna -mallin ansiosta voit keskittyä liiketoimintaasi

Kun ainoastaan muutos tuntuu olevan pysyvää, vahvojen ja kestävien kumppanuuksien merkitys kasvaa entisestään. Olemme keskellä valtavaa energiamurrosta ja elämme maailmassa, jossa toimintaa on kehitettävä ja asioita on harkittava uudelleen.

Ainutlaatuisen Energy as a Service® (”energia palveluna”) toimintamallimme avulla toimimme yhteistyössä asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa, jotta voimme tarjota ja kehittää luotettavia, kestäviä, tehokkaita ja kilpailukykyisiä ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa. Asiakkaidemme ei tarvitse olla energia- tai vesialan asiantuntijoita – sillä me olemme. Yhdessä olemme muutoksen ajureina.

Join the transition!

Lue lisää

Kumppanuuteen perustuvan Energy as a Service® -mallimme avulla voimme yhdessä olla luomassa tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Lue lisää

Vakaus

Pienennämme riskiä ja temme hinnoista kilpailukykyisempiä.

Kestävyys

Edistämme uusiutuviin ja kierrätettyihin polttoaineisiin siirtymistä, tehostamme resurssien käyttöä ja vähennämme hukkaa.

Fokus

Vapautamme aikaa, rahaa ja ihmiset tekemään sitä mikä on sinun yrityksesi kannalta tärkeintä.

Adven oli ainoa kumppani, joka pystyi hoitamaan koko ketjun ratkaisun suunnittelusta, rakennuttamiseen ja operointiin.

Ville Kyläkoski
IFF FinnFeeds Finland Oy:n tehtaanjohtaja, Naantali

Toimintatapamme

Energy as a Service® on räätälöityjen, kestävien ja menestyksekkäiden kumppanuuksien toimintamalli. Kehitämme, rakennamme, omistamme sekä ylläpidämme uutta ja olemassa olevaa energiaan ja veteen liittyvää infrastruktuuria. Asiakkaamme ovat teollisuuden ja kiinteistöalan merkittäviä toimijoita. Huolehdimme koko arvoketjusta ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa koko yhteistyöjakson ajan.

1. Suunnittelu

– Asiantuntijamme räätälöivät kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka perustuu asiakkaan energian ja veden käyttöön sekä tulevaisuuden tarpeisiin.

2. Investoinnit, rakentaminen ja omistaminen

– Vastaamme investoinnista ja toteutamme hankkeen rakennusvaiheen tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

3. Käyttö ja kunnossapito

– Kokenut käyttö ja kunnossapitohenkilöstömme toimii paikallisesti ja varmistaa luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla.

4. Kehittäminen

– Asiakkaan toiminnan – ja maailman – muuttuessa kehitämme myös omaa toimintaamme vastaamaan asiakkaan uusia tarpeita.

Energy as a Service® -kumppanuusmallimme eri osa-alueet

1. Suunnittelu

Kaikki lähtee liikkeelle asiakkaan prosessien, toiminnan ja tarpeiden huolellisesta analysoinnista. Advenin asiantuntijat pyrkivät löytämään asiakkaalle optimaalisimman ratkaisun, joka on räätälöity vastaamaan asiakkaan erityistarpeita. Arvioimme energian ja veden käyttöä sekä sivujakeiden ja jätevesien tarjoamia mahdollisuuksia.

• Kestävät ratkaisut asiakkaan tarpeisiin ja vaatimuksiin
• Taloudelliset laskelmat ja paikan päällä tehtävät mittaukset
• Kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen lähestymistapa
• Teknologiasta riippumattomat ratkaisut

2. Investoinnit, rakentaminen ja omistaminen

Yksi Advenin toimintamallin kulmakivistä on, että investoimme ratkaisuun asiakkaan puolesta. Kumppanuudet alkavat suunnitteluvaiheesta ja vakiintuvat pitkäaikaisella palvelusopimuksella, joka kattaa kaikki arvoketjun vaiheet suunnittelusta ratkaisun kehittämiseen. Energia tai ratkaisu ostetaan ”palveluna”. Tämän mallin ansiosta asiakkaamme voivat panostaa ydinliiketoimintaansa ja pitää sen kannattavana. Projektinhallintaorganisaatiomme toteuttaa asiakkaan kanssa sovitun ratkaisun tehokkaasti ja suunnitelman mukaisesti. Advenin käyttö ja kunnossapito organisaatio varmistaa, että ratkaisu toimii suunnitellusti heti käyttöönotosta eteenpäin.

• Adven vastaa pääomamenoista ja investoinneista
• Adven vastaa rakennushankkeesta ja siihen liittyvistä riskeistä
• Adven vastaa toimittajayhteistyön hallinnasta ja johtamisesta

3. Käyttö ja kunnossapito

Kun laitos tai ratkaisu on rakennettu ja otettu onnistuneesti käyttöön, Advenin yli 300 asiantuntijasta koostuva käyttö ja kunnossapito organisaatio vastaa laitoksen päivittäisestä toiminnasta ja reagoi nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Ympärivuorokautinen palveluverkostomme toimii yhteistyössä eri maissa toimivien kollegojen kanssa, ja paikalliset toimipisteemme sijaitsevat aina lähellä asiakasta. Lisäksi kaikki Advenin laitoskohteet on liitetty nykyaikaiseen operatiiviseen keskukseen etävalvontajärjestelmän avulla. Advenin operatiivinen keskus seuraa energialaitosten toimintaa ja prosesseja ympärivuorokauden.

• Ratkaisun optimointi asiakkaan tarpeiden mukaan
• Vahvaan osaamiseen ja kokemukseen perustuva käyttö ja kunnossapito
• Laitoksen turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistaminen
• Mahdollisten vikatilanteiden etäarviointi ja korjaaminen
• Erinomainen toiminta massadataa hyödyntämällä
• Seuranta ja raportointi
• Ympärivuorokautiseen etävalvontaan perustuva luotettavuus ja kustannustietoisuus
• Täydentävien energiatuotteiden, kuten varaenergian, maakaasun tai veden toimitus

4. Kehittäminen

Kehitämme palveluamme yhdessä asiakkaan kanssa palautteen, muuttuvien tarpeiden ja uusien mahdollisuuksien pohjalta. Kehitämme yhteistyötämme asiakkaan toiminnan kehityksen mukaisesti. Pitkäaikaisissa asiakassuhteissa meille muodostuu selkeä näkemys asiakkaan energiantuotantoprosesseista ja menetelmistä, ja päämäärämme on kehittää energiapalvelua asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaan.

• Asiakkuuksien hallinta ja yhteinen kehittäminen
• Energia- ja prosessitietojen analysointi ja vertailu Advenin hyviin käytäntöihin
• Palvelunlaajennukset ja konseptipäivitykset
• Uudelleenkäyttö
• Joustavuus ja skaalautuvuus
• Taloudellisten riskien pienentäminen

Yhdessä kohti mahdollisuuksien tulevaisuutta

Ota yhteyttä Miksi Energy as a Service® kannattaa?