Arla Vimmerby lisää kapasiteettia ja vähentää päästöjä

8.4.2024
Yhteistyötarinat Teollisuus Elintarvike ja juoma

Arlan ja Advenin yhteinen projekti Ruotsin Vimmerbyssä saattaa tuntua toiveajattelulta: runsaasti energiaa suuresti käyttävä meijeri saadaan säästämään energiaa, lisäämään kapasiteettia – ja muuttumaan fossiilittomaksi.

– Tämä on suurin energiansäästöhanke Arlan historiassa, kertoo Arla Vimmerbyn meijeristi ja projektipäällikkö Allan Leandersson.

Nyt hän aikoo keskittyä meijerin kasvavaan tuotantoon Advenin ottaessa täyden vastuun energiahuollosta. Joskus toiveajattelu toteutuu.

Meijeriosuuskunta Arlan suurin maitojauhetehdas on sijainnut Etelä-Ruotsin Smålandin niittyjen keskellä jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Pitkästä iästään huolimatta se näyttää edelleen uudehkolta ja hyvin hoidetulta. Ehkä siisteydellä on jotain tekemistä niiden satojen tuhansien kävijöiden kanssa, jotka kulkevat tehtaan ohi matkallaan kohti Astrid Lindgrenin maailmaa?

– Kyllä, maailman silmät tarkkailevat meitä, joten teemme parhaamme sekä Astrid Lindgrenin vieraiden että omien vieraidemme hyväksi, Leandersson hymyilee.

Arlan Vimmerbyn maitojauhetehdas laajentaa kapasiteettiaan, mutta kuluttaa 40 % vähemmän energiaa. Yhteistyössä Advenin kanssa tehtaasta tulee myös energian osalta fossiiliton.

Leandersson on ollut Vimmerbyn toiminnassa mukana alusta lähtien ja tietää kaiken maitojauheesta. Kun laitos perustettiin vuonna 2004, sen tarkoituksena oli tietysti vastata silloisiin tarpeisiin. Sittemmin kysyntä ja tuotanto ovat lähes kaksinkertaistuneet.

Leandersson on nähnyt tehtaan laajentuvan useaan otteeseen. Yksi tehtaan haasteista oli vanha ja ylikapasiteetilla toiminut höyrykattila, joka lopulta pysäytti kaiken laajenemisen.

– Olimme saavuttaneet mahdollisuuksien rajat. Kattila ei ollut enää kestävä, ei millään mittarilla, Leandersson vahvistaa.

Suurempi kapasiteetti, pienemmät päästöt

Siihen mennessä meijeristeillä oli jo useita ideoita tehokkuuden ja kierrätyksen parantamiseksi. Ideat kukoistivat yhteistyössä Advenin insinöörien kanssa, jotka eivät ole sidottuja tiettyihin teknologioihin tai toimittajiin. Ideoita voi täysin vapaasti mukauttaa ratkaisuiksi paikallisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan – ja Adven on erikoistunut hyödyntämään resursseja niin sivuvirtojen kuin hukkalämmön osalta.

Kun Arla ja Adven aloittivat yhteistyönsä vuonna 2021, heillä oli kaksi selkeää tavoitetta: kapasiteetin lisääminen ja päästöjen vähentäminen. Nämä kaksi tavoitetta sopivat harvoin yhteen, mutta Vimmerbyssä tapahtuvan yhteistyön myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät 70 prosenttia ja energian kokonaiskulutus 40 prosenttia.

– En usko, että olisimme pystyneet tähän yksin, Leandersson kommentoi.

Arla on vähentänyt päästöjään vähitellen jo pitkään, mutta Vimmerbyssä 70 prosenttia tarkoittaa ylimääräisten 3 000 hiilidioksiditonnin lisävähennystä vuodessa. Samalla Advenin energiaratkaisut säästävät vähintään 50 GWh energiaa vuodessa, mistä hyötyvät niin ympäristö kuin liiketoiminta.

Miljoonien säästöt, samalla luonto kiittää

Entä tehtaan kapasiteetti? Kyllä, se kasvaa noin 20 prosenttia – ja ilman laajentumista tai lisäinvestointeja.

Tämä osoittaa hyvän yhteistyön tuoman arvon, mikä on merkittävä sekä ilmaston että talouden kannalta, Arla Ruotsin Head of Sustainability Victoria Olsson korostaa.

Olssonin mukaan tällaista yhteistyötä tarvitaan, jos ala aikoo selviytyä energiamurroksesta. Tietenkin voi olla haastavaa päästää toista yritystä niin lähelle omaa prosessia. Kaikki eivät kuitenkaan voi olla asiantuntijoita kaikessa, Victoria Olsson korostaa ja lisää:

– Arla tuntee maidon, Adven tuntee energian. Se on niin yksinkertaista.

Kun Adven otti haltuunsa Vimmerbyn energiajärjestelmän vuonna 2021, tarkoituksena oli turvata Arlan höyryn ja kuuman veden saanti mahdollisimman kestävällä tavalla. Tehtäväluettelon kärjessä oli vanha biokattila, jota oli vuosien varrella täydennetty lisälämmönlähteillä, kuten öljyllä ja kaukolämmöllä. Uuden ohjausjärjestelmän ja optimoidun polttoaineseoksen avulla Adven pääsi jonkin verran järjestelmän kehityksessä eteenpäin.

Nyt oli kuitenkin aika tehostaa koko järjestelmää – lisätä energiatehokkuutta hyödyntämällä kaikki mahdollisuudet. Vimmerbyssä tämä tarkoittaa savukaasujen lauhdutusta ja hukkalämmön talteenottoa useissa eri vaiheissa.

Mikään ei mene hukkaan

– Yritämme aina nähdä asiakkaan kokonaiskuvan. Näin löydämme ratkaisuja, jotka muuttavat resursseiksi sen mikä aiemmin oli ’ei mitään’, sanoo Advenin asiakkuuspäällikkö Clara Collste Tamm.

Hän viittaa yhteen Advenin parhaimmista osaamisalueista, lämmön talteenottoon. Nykyään parannetun hakekattilan savukaasuja otetaan talteen syöttämällä niitä kolmeen suureen lämpöpumppuun. Nämä kolme puolestaan lisäävät koko energiajärjestelmän hyötysuhdetta. Toisin sanoen hukkalämpö sekä kokemus ja asiantuntemus säästävät niin ympäristöä kuin rahaa.

– Energiatehokkuuden parantamisen lisäksi muita energialähteitä ei enää tarvita. Lämminvesivaraaja ja lämpöpumput ovat hyviä varajärjestelmiä, Advenin projektipäällikkö Johan Goike kertoo.

Yksi asia on kuitenkin vielä työn alla, ennen kuin Vimmerbyn energiasiirtymäprojekti on valmis: vara- ja huippukulutuksen aikana käytettävän öljyn korvaaminen. Vaikka käytetty määrä on pieni, fossiilinen öljy korvataan rypsimetyyliesterillä (RME) eli rypsipohjaisella bioöljyllä . Kun työ on saatu päätökseen, entisestä paljon energiaa kuluttavasta Arla Vimmerbyn maitojauhetehtaasta tulee energiatehokas esikuva.

RO tarjoaa kapasiteettia

Huomattavista energiansäästöistä sekä pienemmistä päästöistä ja kustannuksista huolimatta Collste Tamm ja Goike eivät kumpikaan osaa mainita mitään tiettyä yksityiskohtaa, joka toimisi projektin kruunun jalokivenä.

Projektin aikana suurimman vaikutuksen on tehnyt itse yhteistyö: Arlan tarpeiden ja prosessien ymmärtäminen sekä niiden vuorovaikutus uuden energiajärjestelmän kanssa.

– On upeaa päästä osaksi asiakkaan piiriä ja oppia, miten meijeri ajattelee ja toimii, toteaa Collste Tamm.

Leanderssonin näkökulmasta yhteistyön arvo on se, että suunnitelmat ja toiveet alkoivat toteutua. Vannoutuneena meijeristinä hän oli pitkään odottanut hukkalämmön hyödyntämistä. Nyt kun ratkaisut ovat valmiina, hän näkee yhden kauan odotetun yksityiskohdan, joka loistaa kirkkaimmin.

– Minulle projektin jalokivi on ehdottomasti RO, Leandersson toteaa.

RO:ta (reverese osmosis, eli käänteisosmoosi) on käytetty pitkään vedenpuhdistuksessa, kuten suolanpoistossa. Maitojauheen tuotannossa käänteisosmoosi ”suodattaa” maidon veden tehokkaammin kuin muut menetelmät. Se optimoi maidon virtausta, mikä puolestaan lisää Arlan kapasiteettia noin 20 prosenttia.

Huoltovapaata energiaa

Arlan ja Advenin yhteistyö perustuu Energy as a Service® – energiaa palveluna – malliin. Tämä tarkoittaa, että Adven toteuttaa energiajärjestelmän, operoi ja kehittää sitä paikan päällä. Kumppanuudet kestävät vähintään 15 vuotta, mutta usein jopa 20–30 vuotta ja tämän yli, ja samalla yhtiön energiahuolto on turvattu pitkäksi aikaa.

Kumppanuuden toinen puoli on se, että Adven on vastuussa energiasta ja sen tuottamisesta, kun taas Arla voi keskittyä täysin omaan tuotantoonsa. On Advenin etujen mukaista ylläpitää energiajärjestelmää, jotta se olisi pitkällä aikavälillä kestävä. Monet Advenin kumppanuuksista ovatkin jo ohittaneet 20-vuotisjuhlavuoden ja jotkut jopa 40 vuoden.

– Tämä vaatii tietenkin molempien osapuolten sitoutumista, mutta kun yhteistyö on alkanut, kaikki voittavat, Arlan Victoria Olsson päättää.

Tietoa Arlan ja Advenin kumppanuudesta:

  • Vuonna 2021 Adven otti haltuunsa nykyisen 14 MW:n biokattilan ja lisäsi tehokkuutta muun muassa optimoimalla polttoainevalikoimaa ja ottamalla käyttöön uuden ohjausjärjestelmän.
  • Savukaasujen kondensaatiolla ja RO-suodattimilla säästetään 50 GWh energiaa vuodessa, mikä vähentää Vimmerbyn kokonaisenergiankulutusta 40 prosenttia.
  • RO eli käänteisosmoosi, optimoi maidon virtauksen, mikä lisää tuotantokapasiteettia 20 %.
  • Vuotuiset CO2-päästöt vähenevät 70 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 3 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa.
  • Kun vara- ja huippukulutuksen aikana käytettävä öljy korvataan RME:llä (rypsipohjainen bioöljy), myös Arla Vimmerby muuttuu fossiilittomaksi.
  • Vimmerbyn lisäksi Adven ja Arla ovat tehneet vuodesta 2016 lähtien yhteistyötä Kallhällin meijerin energiahuollossa.