Vastuullisuus toimintamme keskiössä

Laatu, ympäristö ja turvallisuus osana vastuullista liiketoimintaa.

Pyrimme laajamittaiseen kestävään vaikutukseen ratkaisuilla, joita toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa, sekä tavalla, jolla johdamme ja kehitämme henkilöstöämme ja liiketoimintaamme.

Olemme priorisoineet neljä kestävän kasvun pilaria: vahvat kumppanuudet, uusiutuvien ja kierrätettyjen energialähteiden hyödyntäminen, vastuulliset ja kilpailukykyiset ratkaisut sekä se, että toimintamme auttaa yhteisöjä ja yhteiskuntia heidän omassa matkassaan vastuullisuutta.

Vastuullisuus on toimintamme keskiössä ja sen avulla tasoitamme tietä seuraavien sukupolvien paremmalle tulevaisuudelle. Meille vastuullisuus tarkoittaa laatua, ympäristöä ja turvallisuutta.

Adven & Laatu – ISO-standardit

Meille vastuullisuus tarkoittaa laatua. Energiapalveluidemme laadun varmistamiseksi noudatamme vakiintuneita ISO-standardeja. Näin pystymme takaamaan toimintamme laadun ja vastuullisuuden.

Suomessa Adven noudattaa seuraavaa ISO-standardisarjaa:

– ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001

Adven & Ympäristö

Meille vastuullisuus tarkoittaa ratkaisuja, jotka parantavat energia-, vesi- ja materiaalitehokkuutta. Ne säästävät ympäristöämme.

Kehitämme jatkuvasti keinoja uusiutuvien ja kierrätettyjen energialähteiden hyödyntämiseksi ja panostamme niiden käytön tehostamiseen. Huolehdimme ympäristöstä estämällä haitallisia ympäristövaikutuksia jokapäiväisessä toiminnassamme.

Energiaratkaisuissamme investoimme ensisijaisesti uusiutuviin ja kierrätettyihin energialähteisiin. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pyrimme löytämään ratkaisuja vastuullisen energiantuotannon toteutukseen sekä parempaan energia- ja resurssitehokkuuteen.

Hyödynnämme uusia, mutta kaupallisesti toimivaksi osoitettuja teknologioita ja autamme asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

Adven & Turvallisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa turvallisuutta. Työturvallisuuden varmistaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme, että koko henkilöstömme sekä kaikki urakoitsijamme ja vieraamme voivat palata kotiin turvallisesti ja terveinä.

Olemme asettaneet yhteiset tavoitteet, jotta voimme jatkuvasti kehittää työturvallisuutta ja turvallisia työskentelymenetelmiä tapaturmien sekä terveyshaittojen välttämiseksi.

Seuraamme sekä ennakoivia että reaktiivisia työturvallisuutta koskevia KPI-mittareita pysyäksemme kehityksemme kärjessä. Arvioimme työskentelymenetelmiemme ja työympäristön riskit ja pyrimme hallitsemaan niitä tehokkaasti.

Kannustamme henkilöstöämme ajattelemaan omaa ja muiden turvallisuutta ja työhön liittyviä riskejä sekä tekemään oikeita valintoja oli kyseessä sitten työmenetelmät, työkalut tai -välineet, henkilönsuojaimet ja muut riskinhallintamenetelmät.

Olemme jo vuosia kannustaneet henkilöstöämme raportoimaan aktiivisesti turvallisuushavainnoista ja kehitysehdotuksista, ja olemme ottaneet raportoitujen havaintojen perusteella käyttöön paljon tehokkaita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Aktiivisuutemme lisää tehokkaasti turvallisuutta parantavia toimia ja niillä on erittäin positiivinen vaikutus organisaatiomme turvallisuuskulttuuriin.

Olemme priorisoineet neljä kestävän kasvun pilaria: vahvat kumppanuudet, uusiutuvien ja kierrätettyjen energialähteiden hyödyntäminen, vastuulliset ja kilpailukykyiset ratkaisut sekä se, että toimintamme auttaa yhteisöjä ja yhteiskuntia heidän omassa matkassaan vastuullisuutta.