Vastuullisuus

Vastuullisuus toimintamme keskiössä

Pyrimme laajamittaiseen kestävään vaikutukseen ratkaisuilla, joita toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa, sekä tavalla, jolla johdamme ja kehitämme henkilöstöämme ja liiketoimintaamme.

Olemme priorisoineet neljä kestävän kasvun pilaria: vahvat kumppanuudet, uusiutuvien ja kierrätettyjen energialähteiden hyödyntäminen, vastuulliset ja kilpailukykyiset ratkaisut sekä se, että toimintamme auttaa yhteisöjä ja yhteiskuntia heidän omassa matkassaan vastuullisuutta.

Vastuullisuus on toimintamme keskiössä ja sen avulla tasoitamme tietä seuraavien sukupolvien paremmalle tulevaisuudelle.

ISO-standardit

Advenin toiminnassa yhdistyvät laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat. Noudatamme toiminnassamme laatujärjestelmästandardia ISO 9001, ympäristöjärjestelmästandardia ISO 14001 ja työturvallisuus ja -terveysjohtamisen standardia ISO 45001.

Adven & Ympäristö

Meille vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi ratkaisuja, jotka parantavat energia-, vesi- ja materiaalitehokkuutta. Kehitämme jatkuvasti keinoja uusiutuvien ja kierrätettyjen energialähteiden hyödyntämiseksi ja panostamme niiden käytön tehostamiseen. Huolehdimme ympäristöstä estämällä haitallisia ympäristövaikutuksia jokapäiväisessä toiminnassamme.

Ratkaisuissamme investoimme ensisijaisesti uusiutuviin ja kierrätettyihin energialähteisiin. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pyrimme löytämään ratkaisuja vastuullisen energiantuotannon toteutukseen sekä parempaan energia- ja resurssitehokkuuteen. Hyödynnämme uusia, mutta kaupallisesti toimivaksi osoitettuja teknologioita ja autamme asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

Adven& Turvallisuus

Työturvallisuuden varmistaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme, että henkilöstömme, urakoitsijamme ja vieraamme voivat palata kotiin turvallisesti ja terveinä. Kehitämme jatkuvasti työturvallisuutta ja turvallisia työskentelymenetelmiä tapaturmien sekä terveyshaittojen välttämiseksi.

Arvioimme työskentelymenetelmiemme ja työympäristön riskit ja pyrimme hallitsemaan niitä tehokkaasti. Kannustamme henkilöstöämme ajattelemaan omaa ja muiden turvallisuutta ja työhön liittyviä riskejä sekä tekemään oikeita valintoja oli kyseessä sitten työmenetelmät, työkalut tai -välineet, henkilönsuojaimet ja muut riskinhallintamenetelmät.

Olemme jo vuosia kannustaneet henkilöstöämme raportoimaan aktiivisesti turvallisuushavainnoista ja kehitysehdotuksista, ja olemme ottaneet raportoitujen havaintojen perusteella käyttöön paljon tehokkaita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Haluatko Advenille töihin?

Ota seuraava askel urallasi