Vastuullisuus ja kestävyys toimintamme keskiössä

Kestävä kehitys, laatu, ympäristö ja turvallisuus osana vastuullista liiketoimintaa.

Vuonna 2021 Adven ja Värmevärden yhdistyivät yhdeksi yritykseksi. Siitä lähtien olemme kehittäneet prosessejamme, toimintatapojamme, työkalujamme ja erityisesti yhteisiä tavoitteitamme. Tämä koskee myös kestävyyttä. Tutustu mitä vastuullisuus ja kestävyys meille merkitsevät.

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen yhteenvedossamme kerromme, miten matkamme on edennyt, mitä ovat tavoitteemme ja toimemme sekä jaamme joitain matkan varrella kohtaamistamme haasteista. Olemme kasvava yritys – ja jos voimme kasvaa samalla, kun pienennämme myymämme energian ilmastojalanjälkeä – tiedämme, että saamme aikaan muutoksen suuremmassa mittakaavassa, ei vain itsellemme, vaan myös asiakkaillemme ja planeetallemme.

Otamme mielellämme vastaan palautetta, jotta tiedämme, että teemme oikeita asioita tai jos meillä on vielä kehitettävää. Jaathan ajatuksesi kanssamme. Yhdessä meistä tulee entistä parempia.

Joitakin edistysaskeleitamme vuonna 2023

Laskimme kunkin myydyn megawattitunnin hiilijalanjälkeä 4 %.

Kasvatimme työhönsä erittäin motivoituneiden työntekijöiden määrää 66 prosentista 68,5 prosenttiin.

Solmimme uusia kumppanuuksia, joiden arvioidaan vähentävän CO2-päästöjä 12 231 tonnilla.

Laatu, ympäristö ja turvallisuus osana liiketoimintaamme

Adven & Laatu – ISO-standardit

Meille vastuullisuus tarkoittaa laatua. Energiapalveluidemme laadun varmistamiseksi noudatamme vakiintuneita ISO-standardeja. Näin pystymme takaamaan toimintamme laadun ja vastuullisuuden.

Suomessa Adven noudattaa seuraavaa ISO-standardisarjaa:

– ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001

Adven & Ympäristö

Meille vastuullisuus tarkoittaa ratkaisuja, jotka parantavat energia-, vesi- ja materiaalitehokkuutta. Ne säästävät ympäristöämme.

Kehitämme jatkuvasti keinoja uusiutuvien ja kierrätettyjen energialähteiden hyödyntämiseksi ja panostamme niiden käytön tehostamiseen. Huolehdimme ympäristöstä estämällä haitallisia ympäristövaikutuksia jokapäiväisessä toiminnassamme.

Energiaratkaisuissamme investoimme ensisijaisesti uusiutuviin ja kierrätettyihin energialähteisiin. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pyrimme löytämään ratkaisuja vastuullisen energiantuotannon toteutukseen sekä parempaan energia- ja resurssitehokkuuteen.

Hyödynnämme uusia, mutta kaupallisesti toimivaksi osoitettuja teknologioita ja autamme asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

Adven & Turvallisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa turvallisuutta. Työturvallisuuden varmistaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme, että koko henkilöstömme sekä kaikki urakoitsijamme ja vieraamme voivat palata kotiin turvallisesti ja terveinä.

Olemme asettaneet yhteiset tavoitteet, jotta voimme jatkuvasti kehittää työturvallisuutta ja turvallisia työskentelymenetelmiä tapaturmien sekä terveyshaittojen välttämiseksi.

Seuraamme sekä ennakoivia että reaktiivisia työturvallisuutta koskevia KPI-mittareita pysyäksemme kehityksemme kärjessä. Arvioimme työskentelymenetelmiemme ja työympäristön riskit ja pyrimme hallitsemaan niitä tehokkaasti.

Kannustamme henkilöstöämme ajattelemaan omaa ja muiden turvallisuutta ja työhön liittyviä riskejä sekä tekemään oikeita valintoja oli kyseessä sitten työmenetelmät, työkalut tai -välineet, henkilönsuojaimet ja muut riskinhallintamenetelmät.

Olemme jo vuosia kannustaneet henkilöstöämme raportoimaan aktiivisesti turvallisuushavainnoista ja kehitysehdotuksista, ja olemme ottaneet raportoitujen havaintojen perusteella käyttöön paljon tehokkaita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Aktiivisuutemme lisää tehokkaasti turvallisuutta parantavia toimia ja niillä on erittäin positiivinen vaikutus organisaatiomme turvallisuuskulttuuriin.

Olemme priorisoineet neljä kestävän kasvun pilaria: vahvat kumppanuudet, uusiutuvien ja kierrätettyjen energialähteiden hyödyntäminen, vastuulliset ja kilpailukykyiset ratkaisut sekä se, että toimintamme auttaa yhteisöjä ja yhteiskuntia heidän omassa matkassaan vastuullisuutta.