Elintarvike- ja juomateollisuuden energiaratkaisut

Vastuullista energiatehokkuutta elintarvike- ja juomateollisuudelle

Olemme ylpeitä vahvasta ja pitkästä kokemuksestaamme erilaisten energiapalveluiden toteutuksessa elintarvike- ja juomateollisuudelle.

Rakennamme kumppanuuksia runsaasti energiaa käyttävien toimijoiden, kuten meijerien ja erilaisia elintarvikkeita, makeisia ja juomia valmistavien tehtaiden kanssa.

Alan kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet syntyvät halusta vastata kuluttajien vaatimuksiin ja määrittävät selvästi asiakasyhteistyön suunnan. Ymmärrämme asiakkaan tuotantoprosessin ja tarpeet syvällisesti sekä pystymme hyödyntämään tätä asiantuntemusta asiakkaidemme ja yhteiskunnan eduksi.

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

Kaikki tehtaamme ovat kasvaneet kovasti yhteistyömme aikana ja Saarioisten toiminta kehittynyt. Erityisesti ympäristöasioihin liittyviä muutoksia on tullut ja niihin olemme vastanneet.

Matti Tähtinen
Saarioisten ostojohtaja

Näin luomme lisäarvoa elintarvike- ja juomateollisuudelle

Elintarvike- ja juomateollisuus on tuttu edelläkävijä tuotantoprosessien ja toimitusketjujen vastuullisuutta edistävissä toimenpiteissä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteensa. Kumppanuushankkeissa toimimme investointien rahoittajana ja tarjoamme käyttöön oikean teknologian sekä projektin toteutukseen, laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon liittyvän asiantuntemuksemme. Saavutamme asetetut tavoitteet yhteistyön avulla.

Energiatehokkuus on ensimmäinen keino vähentää päästöjä

Vähäpäästöisten hankkeiden edistäminen

Teollisuusvesien käsittely, hyödyntämätön mahdollisuus

BAT-vaatimusten saavuttaminen

Sivujakeista säästöä ja tuloa

Viilennys ja kylmäntuotanto

Energiatehokkuus on ensimmäinen keino vähentää päästöjä

Mahdollisuuksien löytäminen yksityiskohdista edellyttää kokonaiskuvan hahmottamista. Tutkimme asiakkaan energiankulutusta aina kokonaisvaltaisesti, mikä tarkoittaa, että analysoimme itse energiajärjestelmän ennen mahdollisen uuden tuotantokapasiteetin rakentamista. Jäähdytysprosessissa voi syntyä lämpöä, joka voidaan ottaa talteen lämpöpumppujen alla, tai prosessista voi löytyä muita hyödyntämättömän hukkalämmön lähteitä. Koska haihdutus on elintarvike- ja juomateollisuudessa keskeinen tuotantovaihe, voimme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään energiajärjestelmiään tehokkaammin uuden haihdutusteknologian avulla. Olemme auttaneet useita asiakkaita vähentämään heidän höyrynkulutustaan MVR-haihdutusmenetelmän (Mechanical Vapor Recompression) avulla.

Vähäpäästöisten toteutusten edistäminen

Elintarvike- ja juomateollisuudessa on viime vuosina investoitu merkittävästi fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvilla energianlähteillä energiantuotannossa. Tämä muutos on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä tuhansilla tonneilla, mutta päästöjä on mahdollista vähentää vieläkin enemmän. Monet elintarvike- ja juomateollisuuden yritykset ovat sitoutuneet Science Based Target aloitteen Net Zero -tavoitteeseen, mikä edellyttää päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Autamme asiakkaitamme toteuttamaan lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmansa esimerkiksi löytämällä fiksuja tapoja hyödyntää hukkalämpöä tai rakentamalla uutta energiakapasiteettia fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseksi asteittain.

Teollisuusvesien käsittely, hyödyntämätön mahdollisuus

Teollisuudessa energian ja veden kulutus liittyvät läheisesti toisiinsa. Kokonaisvaltainen lähestymistapamme paljastaa usein runsaasti vedenkäsittelyyn liittyviä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Koska elintarvikkeiden tuotantoprosessin eri vaiheissa käytetään huomattavia määriä vettä ja höyryä, kustannuksia voidaan säästää suljettujen vesikiertojen ja tehokkaamman höyrystyksen avulla. Voimme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan ravinteiden talteenotossa ja biokaasuntuotannossa vieläkin enemmän säästöjä muuntamalla lietteen ja muut ylijääneet biopohjaiset materiaalit biokaasuksi.

BAT-vaatimusten saavuttaminen

Euroopan unioni päivitti hiljattain elintarvike-, juoma- ja maitoteollisuutta koskevat parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevan BREF-vertailuasiakirjansa. BREF-asiakirjassa esitetään parhaat käytettävissä olevat ratkaisut ja tekniikat, joiden avulla toiminnan ympäristövaikutuksia voidaan estää tai minimoida. Siinä määritetään myös ilman, maaperän ja vesien AEL-päästötasot, joiden noudattamista valvotaan kansallisesti. Nämä päästötasot on saavutettava tietyllä tarkkuudella joulukuuhun 2023 mennessä, mikä koskee myös päästöjä vesiin. Adven auttaa asiakkaitaan saavuttamaan BAT-vaatimusten mukaisen tai sitä tiukemman päästötason. Koska tarjoamme energia- ja vesiratkaisujamme palveluna, otamme paikalliset ja Euroopan unionin vaatimukset huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Pitkäaikaiset kumppanuudet asiakkaiden kanssa kestävät 10–15 vuotta, joten sopimuskaudella julkaistaan todennäköisesti myös uusia vaatimuksia. Otamme myös ne huomioon ratkaisun mitoituksessa.

Sivujakeista säästöä ja tuloa

Elintarvike- ja juomateollisuudelle tyypillisiä sivuvirtoja ovat muun muassa laktoosi, erilaiset rasvat ja luut. Nämä rahanarvoiset sivujakeet menevät usein valmistusprosessin jälkeen hukkaan. Autamme asiakkaitamme valjastamaan hukan joko uudelleenkäyttöön tai jatkojalostukseen aina myytäviksi tuotteiksi asti.

Vuosien kokemus kylmäntuotannosta

Olemme toteuttaneet kylmäenergian ratkaisuja elintarvike- ja juomateollisuudelle jo yli 20 vuoden ajan, ja olemme ylpeitä osaamisestamme kylmäenergian tuottajana. Kylmäntuotannon tarpeet vaihtelevat jääkaappi- ja pakkaslämpötilojen välillä. Viilennysprosessissa käytetään tyypillisesti luonnonmukaisia kylmäaineita, ammoniakkia ja hiilidioksidia. Kylmäainekierrosta jäljelle jäävä lämpö voidaan ottaa talteen lämpöpumpuilla ja ohjata esimerkiksi matalalämpöenergiaverkkoon ulkoilmaan päästämisen sijaan. Elintarvike- ja juomateollisuuden energiaratkaisun lähtökohtana on mahdollisimman tehokas kylmätuotannosta syntyvän energiavirran hyötykäyttö.

Eveliina Paljärvi

Strategic Customer Manager, Food & Beverage

Suomi
Adven Linkedin