Energiaa räätälöidysti ja vastuullisesti Valion tehtaisiin

26.10.2022
Yhteistyötarinat Elintarvike ja juoma Teollisuus

Adven tuottaa lämpöä ja kylmää kahdeksalle Valion tehtaalle ympäri Suomen. Asiakkaan tuotannon asettamat vaatimukset ovat olleet yksityiskohtaisten mitoitus- ja suunnitteluhankkeiden keskiössä, kun on mietitty, millaisia ominaisuuksia ja vaatimuksia tehdaskohtainen tuotanto asettaa energiantuotannolle.

Yhtenä yhteisenä tavoitteena on ollut fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Tässä tärkeässä osassa on ollut biopolttoaine, joka toimii fossiilisten polttoaineiden korvaajana. Advenin riippumattomuus teknologioista ja polttoaineista mahdollistaa hyvinkin pitkälle räätälöidyt toteutukset.

– Valion asiakkuus on hyvin mielenkiintoinen, sillä lämmitysmuoto ja energiaratkaisu on valittu aina meijeri- ja tehdaskohtaisesti, jotta ne varmasti sopivat asiakkaan tuotannon tarpeisiin. Lisäksi ratkaisuissa on huomioitu mm. paikalliset tai helposti saatavilla olevat polttoaineet, Advenin asiakkuusjohtaja Heikki Aarrejoki kertoo.

Koska Valion tehtailla valmistetaan useita erilaisia maidosta jalostettuja elintarvikkeita, myös tehtaiden energiavaatimukset poikkeavat toisistaan. Suomen suurimpana maidonjalostajana tehtaiden tuotantomäärät ovat merkittäviä, eikä käyttökatkoihin ole varaa.

– Tehtaamme on Valion tehtaista suurin maitomäärällä mitattuna, joten olemme kriittinen yksikkö kentässä. Lämpöä on tultava keskeytymättä. Toimitusvarmuus ja laatu ovat menestyksemme tae, Valio Lapinlahden tehtaanjohtaja Kari Lappi pohjustaa.

Biopolttoaineet ja parhaat käytännöt yhteistyön kulmakivenä

– Kun energialaitos aikanaan toteutettiin biopolttoaineita ajatellen, tuottavuus- ja kannattavuusnäkökulma olivat myös vahvassa roolissa. Advenin kanssa yhteinen tavoitteemme on öljynkäytön minimointi. Nyt öljyä käytetään vain sen verran, kuin tarve vaatii, eikä yhtään ylimääräistä, Valio Seinäjoen tehtaanjohtaja Timo Panula toteaa.

Yhteistyön seurannalle ja kehittämiselle laadittiin heti alussa toimintamalli. Säännöllisissä yhteistyökokouksissa käydään läpi laitoksilla havaitut parhaat käytännöt, jotka pyritään monistamaan mukaan myös muille Valion tuotantopaikkakunnille.

– Kun laitoksia on useampia, kehitysasiat ja ajatukset menevät paremmin eteenpäin, kun asiantuntijat keskustelevat keskenään. Näen vahvuutenamme sen, että kokonaisuus on Advenin käsissä. He tarjoavat myös keskitetyn etävalvonnan, joten se on kustannustehokastakin, Panula kertoo.

– Avoimuus toiminnassa on tärkeää. Sitä haettiinkin, että voimme luottaa, että Adven kumppanina kehittää ja toimittaa. Tämän ovat pitäneet ja tehtaanjohtajana voin luottaa Adveniin, Lappi päättää.

Biopolttoaineilla vuodessa 17 000 tonnin päästövähennykset

Vuonna 2019 Advenin ja Valion yhteistyö laajentui entisestään. Adven toimittaa Valion Seinäjoen tehtaalle kokonaan uuden kattilalaitoksen, joka tuo lisätehoa neljän megawatin verran. Uusi biokattilalaitos vähentää tehtaan öljyn ja turpeen käyttöä ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjä 15 000 tonnilla vuodessa.Tämä vastaa noin 6 000 henkilöauton vuotuisia hiilidioksidipäästöjä. Myös Valio Pitäjänmäen sopimus sai jatkoa, ja tuotantoa varten toteutetaan uusi 2 megawatin bioenergialaitos.

Pitäjänmäen Mehutehtaalla päästöt vähenevät reilu 2 000 tonnia. – Toimintavarmuus on meille kaikki kaikessa, ja Adven on toimittanut lämpöä todella luotettavasti. Lisäksi energiakumppanin valinnassa vaikuttavat tietysti projektien kannattavuus ja yhä kasvavassa määrin vastuullisuus, Valion energiapäällikkö Peter Fabritius toteaa.

– Valion pitkän aikavälin tavoitteena on nollata koko tuotantoketjun hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Lämmöntuotannon siirtyminen kohti päästöttömiä polttoaineita on linjassa tämän strategian kanssa.