Geoenergiaan perustuvaa lämmitystä ja viilennystä

Joskus se, mitä tarvitset, on suoraan edessäsi – tai pikemminkin maan alla.

Suurkiinteistöille räätälöidyt ratkaisumme perustuvat geoenergiaan, eli tuttavallisemmin maalämpöön ja maakylmään. Maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa, siis geoenergiaa/geotermistä energiaa, voi yhdessä lämpöpumppujen avulla hyödyntää niin kiinteistön lämmityksessä kuin viilennyksessä. Se on vastuullinen ja energiatehokas ratkaisu lähes kaikille kiinteistöille.

Geoenergiaratkaisuillamme kiinteistö voi myös saavuttaa ympäristösertifiointeja, kuten LEED- ja BREEAM-luokitukset. Tutustu geoenergian tuomiin mahdollisuksiin ja ota yhteyttä!

Geoenergiaan perustuvien räätälöityjen ratkaisujen hyödyt

Vastuullinen ja hiilineutraali lämmitys ja viilennys

Kilpailukykyiset energiakustannukset lämmitystä ja viilennystä yhdistämällä

Parempi energiatehokkuus hukkalämpöjen talteenoton avulla

Mitä ratkaisumme pitävät sisällään

Uusiutuvan geoenergian poraaminen

Geoterminen energia eli geoenergia on maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa, jota voidaan ottaa käyttöön kalliosta tai maan pintakerroksesta. Lämpöpumppujen avulla kallioon varastoitunutta energiaa voidaan käyttää tehokkaasti vuodenajan mukaan sekä lämmitykseen että viilennykseen. Maalämpökaivot porataan kallioon, joka toimii lämpöakkuna: kesällä maaperään varastoitunutta lämpöä voidaan käyttää lämmityskaudella. Lämmöntuotantoon tarvittava sähkö voidaan tuottaa vihreällä sähköllä, kuten aurinkopaneeleilla.

Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen

Hybridienergiaratkaisuissamme yhdistämme esimerkiksi geoenergiaa, lämpöpumppuja, aurinkoenergiaa ja erilaisten hukkalämpöjen talteenottoa. Näin pystymme toteuttamaan uusiutuvan ja erittäin tehokkaan energiaratkaisun yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Ratkaisuissamme käytämme usein lämpöpumpputeknologiaa. Lämpöpumppujen avulla esimerkiksi hukkalämmöt voidaan kierrättää ja lämpöenergiaa voidaan ottaa talteen lähistöllä sijaitsevasta järvestä tai joesta. Myös kiinteistön jätevesien sisältämän lämmön tai jäähdytyksessä syntyvän lauhdelämmön voi hyödyntää. Nämä kaikki ovat keinoja parantaa kiinteistön energiatehokkuutta.

Aurinkoenergia

Aurinkoenergian hyödyntäminen on yksi tapa parantaa energiaomavaraisuutta entisestään. Ratkaisujemme täydentäminen aurinkopaneeleilla auttaa yleensä alentamaan energiakustannuksia, sillä paikallisesti tuotettua ympäristöystävällistä sähköä voidaan käyttää sekä energiantuotannossa että muualla kiinteistössä. Aurinkopaneeleja voidaan asentaa monipuolisesti erilaisiin kohteisiin. Suunnittelemme ratkaisun aina asiakkaan tarpeiden ja kiinteistön mahdollisuuksien mukaan.

Lämmitys on yksi niistä alueista, joilla oli suurimmat ilmastovaikutukset, ja geoenergiaan siirtyminen on vähentänyt vuosittaisia hiilidioksidipäästöjämme ja tuonut myös taloudellisia säästöjä. Geoenergia on mahdollinen vaihtoehto niin uusille rakennuksille kuin olemassa oleville kiinteistöille.

Heli Järvelä
Skanssin kauppakeskuspäällikkö

Oikean teknologian valitseminen

Joskus yksi ratkaisu todellakin sopii kaikille. Joskus taas ei. Kun räätälöimme geoenergiaratkaisuja suurkiinteistöjen tarpeisiin Energy as a service® -kumppanuusmallimme mukaisesti, ajattelemme aina ennakkoluulottomasti. Ohjenuoramme ovat asiakkaan prosessit ja tavoitteet, eivät käytettävissä olevat teknologiat.

Emme myöskään suosi mitään tiettyä teknologiaa jonkin muun kustannuksella. Meillä on pitkä kokemus ja vankka asiantuntemus useista eri teknologioista, mutta olemme avoimia myös uusille mahdollisuuksille emmekä koskaan epäröi kokeilla uusia tapoja ja auttaa asiakastamme seuraavan askeleen ottamisessa.

Ota yhteyttä myyntiin

Jarmo Maunu

Myyntijohtaja, suurkiinteistöjen geoenergiaratkaisut

Suomi
Adven Linkedin

Anssi Juvonen

Myyntipäällikkö, suurkiinteistöjen geoenergiaratkaisut

Suomi
Adven Linkedin

Voit myös täyttää yhteydenottolomakkeemme

Yhteydenottopyyntö