Geoenergiaan perustuvaa lämmitystä ja viilennystä

Joskus se, mitä tarvitset, on suoraan edessäsi – tai pikemminkin pinnan alla. Suurkiinteistöille räätälöidyt ratkaisumme perustuvat geoenergiaan.

Selvitämme aina myös kiinteistön ja sen ympäristön olosuhteet ja luomme mahdollisimman kustannustehokkaan ja vastuullisen lämmitys- ja viilennysratkaisun.

Geoenergiaan perustuvien räätälöityjen ratkaisujen hyödyt

Vastuullinen ja hiilineutraali lämmitys ja viilennys

Kilpailukykyiset energiakustannukset lämmitystä ja viilennystä yhdistämällä

Mahdollisuus parantaa energiatehokkuutta ylijäämälämmön talteenoton avulla

Oikean teknologian valitseminen

Joskus yksi ratkaisu todellakin sopii kaikille. Joskus taas ei. Kun räätälöimme ratkaisuja teollisuuden ja suurkiinteistöjen tarpeisiin Energy as a service® -kumppanuusmallimme mukaisesti, ajattelemme aina ennakkoluulottomasti. Ohjenuoramme ovat asiakkaan prosessit ja tavoitteet, eivät käytettävissä olevat teknologiat. Emme myöskään suosi mitään tiettyä teknologiaa jonkin muun kustannuksella. Meillä on pitkä kokemus ja vankka asiantuntemus useista eri teknologioista, mutta olemme avoimia myös uusille mahdollisuuksille emmekä koskaan epäröi kokeilla uusia tapoja ja auttaa asiakastamme seuraavan askeleen ottamisessa.

Mitä ratkaisumme pitävät sisällään

Uusiutuvan geoenergian poraaminen

Geoterminen energia eli geoenergia on maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa, jota voidaan ottaa käyttöön kalliosta tai maan pintakerroksesta. Lämpöpumppujen avulla kallioon varastoitunutta energiaa voidaan käyttää tehokkaasti vuodenajan mukaan sekä lämmitykseen että viilennykseen. Maalämpökaivot porataan kallioon, joka toimii lämpöakkuna: kesällä maaperään varastoitunutta lämpöä voidaan käyttää lämmityskaudella. Lämmöntuotantoon tarvittava sähkö voidaan tuottaa vihreällä sähköllä.

Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen

Hybridienergiaratkaisuissamme yhdistämme esimerkiksi geoenergiaa, lämpöpumppuja, aurinkoenergiaa ja erilaisen ylijäämälämmön talteenottoa. Näin pystymme toteuttamaan uusiutuvan ja erittäin tehokkaan energiaratkaisun yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Ratkaisuissamme käytetään usein lämpöpumpputeknologiaa erilaisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Lauhdelämmöt voidaan kierrättää sen sijaan, että se päästettäisiin ilmaan. Lämpöenergiaa voidaan ottaa lämpöpumppujen avulla talteen lähistöllä sijaitsevasta järvestä tai joesta. Myös kiinteistön jätevesien sisältämän lämmön tai jäähdytyksessä syntyvän lauhdelämmön hyödyntäminen tuotannossa voi parantaa energiatehokkuutta.

Aurinkoenergia

Aurinkoenergian hyödyntäminen on yksi tapa parantaa energiaomavaraisuutta entisestään. Ratkaisujamme täydentäminen aurinkopaneelien avulla auttaa yleensä alentamaan energiakustannuksia, sillä ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä voidaan käyttää sekä energiantuotannossa että kiinteistön muissa käyttökohteissa. Aurinkopaneeleja voidaan asentaa monipuolisesti erilaisiin kohteisiin. Suunnittelemme ratkaisun aina asiakkaan tarpeiden ja kiinteistön mahdollisuuksien mukaan.

Lämmitys on yksi niistä alueista, joilla oli suurimmat ilmastovaikutukset, ja geoenergiaan siirtyminen on vähentänyt vuosittaisia hiilidioksidipäästöjämme ja tuonut myös taloudellisia säästöjä. Geoenergia on mahdollinen vaihtoehto niin uusille rakennuksille kuin olemassa oleville kiinteistöille.

Maarit Hurme
Skanssin kauppakeskuspäällikkö

Jarmo Maunu

Myyntijohtaja

Suomi
Adven Linkedin