Energiantuotanto

Teollisuuden energiahuolto on ydintoimintaamme

Teollisten energialaitosten operointi ja kehittäminen on keskeinen ja perinteikäs osa toimintaamme. Henkilöstöömme kuuluu kattila-asiantuntijoita, projektipäälliköiltä, polttoaineiden hankinnan sekä käytön ja kunnossapidon ammattilaisia, ja heidän avullaan tarjoamme asiakkaillemme kestävää ja kilpailukykyistä energiaa.

Välillä otamme vastuullemme jo käytössä olevia energialaitoksia ja kehitämme niitä edelleen, joskus taas rakennamme kokonaan uutta kapasiteettia tukemaan asiakkaamme tuotannon laajenemista tai kestävää kehitystä. Energia on meidän ydinliiketoimintaamme, ja me puolestamme annamme asiakkaillemme mahdollisuuden keskittyä heidän omaan ydintoimintaansa.

Energiapalvelumme

Siirtyminen fossiilisesta uusiutuvaan ja kierrätettyyn energiaan

Monen muun toimialan tavoin myös prosessiteollisuus pyrkii vaiheittain luopumaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä torjuakseen ilmastonmuutosta ja vähentääkseen ympäristövaikutuksia. Investoinnit uusiin laitteisiin, parhaiten sopivan polttoainevaihtoehdon löytäminen sekä uuden laitoksen rakentaminen ja operointi eivät kuitenkaan tapahdu hetkessä.

Autamme asiakkaitamme energiasiirtymässä ja tarjoamme heille mahdollisuuden saavuttaa ympäristötavoitteensa kilpailukykyisesti ja sujuvasti.

Tehokasta höyryn ja kuuman veden tuotantoa

Tavallisimpia teollisissa prosesseissa tarvittavia energiamuotoja ovat höyry ja kuuma vesi. Kokemuksemme mukaan myös perusenergian tuotantoa on usein mahdollista tehostaa ja siten saavuttaa säästöjä energiankulutuksen vähentämisen kautta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Koska höyryn määrä on prosessiteollisuudessa usein merkittävä kustannustekijä, voimme myös auttaa asiakkaitamme saamaan aikaan säästöjä.

Tuotannon kasvaessa tarvitaan usein lisää höyryntuotantokapasiteettia, mikä ratkaistaan usein investoimalla uuteen infrastruktuuriin. Kokonaisvaltaisen tarkastelumallimme avulla voimme auttaa asiakkaitamme ottamaan lämpö talteen ja käyttämään ylijäämähöyry uudelleen tuotantoprosessissa.

Teollinen jäähdytys ja kylmätuotanto

Advenilla on yli kahden vuosikymmenen kokemus teollisen jäähdytyksen ja kylmäntuotannon toteuttamisesta. Tarpeet vaihtelevat jääkaappilämpötiloista pakkaskylmään. Kylmäntuotannossa tavallisesti käytettyjä aineita ovat luonnolliset kylmäaineet, ammoniakki ja hiilidioksidi. Myös jäähdytysprosessissa syntyvä lämpö voidaan ottaa talteen lämpöpumpuilla ja ohjata esimerkiksi matalalämpöverkkoon sen sijaan, että se vain päästettäisiin ulkoilmaan.

Teollisessa jäähdytyksessä ja kylmäntuotannossa on tärkeää, että jäähdytysprosessissa syntyvä energia käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Höyryn käytön määrä on merkittävä kustannustekijä, ja pyrimme löytämään erilaisia ratkaisuja koko tuotantoprosessissamme. Samalla halusimme pienentää hiilijalanjälkeämme ja ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteemme. Advenin ehdottama uusi haihdutusratkaisu täyttää nämä kummatkin vaatimukset.

Heikki Vahtera
IFF Finnfeedsin tehtaanjohtaja

Toimintatapamme

Tutustu tarkemmin

Energy as a Service® on räätälöityjen, kestävien ja menestyksekkäiden kumppanuuksien toimintamalli. Kehitämme, rakennamme, omistamme sekä ylläpidämme uutta ja olemassa olevaa energiaan ja veteen liittyvää infrastruktuuria. Asiakkaamme ovat teollisuuden ja kiinteistöalan merkittäviä toimijoita. Huolehdimme koko arvoketjusta ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa koko yhteistyöjakson ajan.

Tutustu tarkemmin

1. Suunnittelu

– Asiantuntijamme räätälöivät kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka perustuu asiakkaan energian ja veden käyttöön sekä tulevaisuuden tarpeisiin.

2. Investoinnit, rakentaminen ja omistaminen

– Vastaamme investoinnista ja toteutamme hankkeen rakennusvaiheen tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

3. Käyttö ja kunnossapito

– Kokenut käyttö ja kunnossapitohenkilöstömme toimii paikallisesti ja varmistaa luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla.

4. Kehittäminen

– Asiakkaan toiminnan – ja maailman – muuttuessa kehitämme myös omaa toimintaamme vastaamaan asiakkaan uusia tarpeita.