Sellu- ja paperiteollisuuden energiaratkaisut

Kilpailukykyä ja vastuullisuutta edistävät kumppanuudet

Sellu-, metsä- ja paperiteollisuuden energiamurros on yhä keskeisemmässä roolissa, kun yhteiskunta pyrkii kohti fossiilivapautta. Kilpailun tiukentuessa vain parhaat tehtaat selviävät.

Energia- ja hyödykemarkkinoiden ennakoimattomuus ja kompleksisuus vaikeuttavat kuitenkin tuloksiin pääsemistä, pitkän aikavälin päätöksentekoa ja investointeja. Autamme sellu-, metsä-  ja paperiteollisuuden asiakkaitamme ja tarjoamme tuoreimman asiantuntemuksemme ja tietämyksemme heidän käyttöönsä.

Meidän lähestymistapamme muutoksen toteuttamisessa on Energy as a service® -kumppanuusmallimme. Meillä on useita näyttöjä kilpailukykyisten ja innovatiivisten energia-, vesi- ja talteenottoratkaisujen kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Autamme teollisuutta muutosmatkassa parantamalla kustannustehokkuutta, kilpailukykyä ja vastuullisuutta, jolloin teollisessa tuotannossa voidaan keskittyä oman liiketoiminnan vahvistamiseen tulevaisuutta varten.

Energian hinta vaihtelee, mikä sisältää merkittävän poliittisen riskin tulevaisuudessa. Tämä sopimus varmistaa Munkedalin tehtaan pitkäaikaisen kilpailukyvyn, sillä energiakustannukset ovat matalammat, vakaammat ja ennustettavammat. Lisäksi hiilijalanjälkemme pienenee merkittävästi.

Michal Jarczyński
Arctic Paper S.A.:n toimitusjohtaja

Näin luomme lisäarvoa sellu- ja paperiteollisuudelle

Adven luo lisäarvoa sellu- ja paperitehtaille monin eri tavoin. Uskomme, että kokonaisvaltainen lähestymistapamme muodostaa perustan kaikelle kehittämiselle. Yhdistämme paikalliset yhteistoimintamahdollisuudet laajaan kokemukseemme teollisuuden energiaratkaisuista ja kehitämme uusia innovatiivisia, mutta toimivaksi osoitettuihin teknologioihin perustuvia konsepteja. Pitkän aikavälin näkökulma on meille keskeinen osa kumppanuuksiemme ja oman liiketoimintamme kehittämistä. Pystymmekin tarjoamaan luotettavan palveluntuotannon sekä kantamaan riskin ja vastuun toiminnasta ja suorituskyvystä.

Kustannustehokasta ja kilpailukykyistä höyryntuotantoa pitkällä aikavälillä

Energiamarkkina on ennakoimaton ja kompleksinen, ja siksi voi olla vaikeaa ennakoida, mikä ratkaisujen, teknologioiden ja polttoaineiden yhdistelmä pärjää parhaiten pitkällä aikavälillä. Me Advenissa omistamme ja operoimme reilusti yli sataa energialaitosta, ja palveluksessamme on uusiutuvien ja kierrätettyjen polttoaineiden hankinnoista vastaavia asiantuntijoita. Tarkastelemme asioita pitkällä aikavälillä, mikä tarkoittaa myös joustavuutta. Pystymme siis varmistamaan, että pitkällä jänteellä saavutamme sekä kustannusetua että aina parhaan mahdollisen toimitusvarmuuden. Selvitämme myös aina ennen uuden kapasiteetin rakentamista, mitä mahdollisia jäännösenergian lähteitä tai muita sivujakeita on käytettävissä. Mielestämme energian kokonaistarpeen vähentäminen on luonteva ensimmäinen askel kohti kustannustehokkuutta ja parempaa kilpailukykyä.

Vastuullisuussitoumuksissa tukeminen

Sellu- ja paperiteollisuus on vastuullisemman tuotannon eturintamassa, ja monet yritykset tähtäävätkin fossiilivapaaseen tuotantoon. Kokemuksemme mukaan monien tehtaiden on vaikea päästä eroon viimeisistä 10–20 prosentista fossiilisten polttoaineiden päästöistä. Näitä päästöjä täytyy pystyä vähentämään ja polttoaineet korvaamaan fossiilittomilla polttoaineilla. Kumppanuus Advenin kanssa auttaa tehtaita kehittymään ja saavuttamaan kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteensa. Pystymme tarjoamaan tukea esimerkiksi toteuttamalla meesauunien ja kuivaimien polttoaineen vaihtoja. Selvitämme myös paikalliset yhteistyömahdollisuudet sekä voiko sivujakeita hyödyntää tai muuttaa aiemmin hukkaan menneet jakeet tuotoiksi.

Kehittynyt vedenkäsittely parantaa prosessien suorituskykyä ja täyttää tiukemmat lupavaatimukset

Sellu- ja paperiteollisuuden perinteiset vedenkäsittelyratkaisut vaativat usein runsaasti kemikaaleja ja niissä syntyy paljon lietettä. Voimme auttaa asiakkaitamme kehittämään vedenkäsittelyprosessiaan suljettujen vesikiertojen avulla ja käyttämällä esimerkiksi kalvo- tai haihdutusteknologioita. Kustannussäästöjä syntyy, kun veden ja kemikaalien tarve pienenee ja lietteen määrä vähenee. Pystymme avaamaan uusia säästömahdollisuuksia yhteistyössä asiakkaiden kanssa esimerkiksi ravinteiden talteenoton avulla tai tuottamalla biokaasua ylijääneistä biopohjaisista aineista.

Joni Kalapudas

Strategic Customer Manager, Pulp & Paper

Suomi
Adven Linkedin