Kaurankuoresta energiaa Hankkijan Turun tehtaalla

7.7.2021
Yhteistyötarinat Teollisuus Elintarvike ja juoma

Hankkijan Turun tehtaan tarvitsema höyryenergia tuotetaan jatkossa tuotannon sivujakeena syntyvää kaurankuorijauhoa polttamalla. Fossiilisten polttoaineiden kallistuminen ja ilmastotavoitteet kannustivat etsimään vaihtoehtoja läheltä saatavista, uusiutuvista polttoaineista.

Hankkijan Turun tehtaalla valmistetaan sian ja siipikarjan rehuja. Tuotannon sivujakeena syntyy kaurankuorijauhoa. Adven käyttää kaurankuorijauhon bioenergiahöyrykattilan polttoaineena ja toimittaa höyryä palveluna Hankkijalle Turun tehdasalueella.

”Meille on tärkeää, että voimme käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa”, toteaa Turun rehutehtaan tehdaspäällikkö Jarno Erkamaa.

”Investointipäätöksessä oli ratkaisevaa juuri oman tehtaan sivutuotteiden käyttö. Olemme jatkossa omavaraisia polttoaineen saatavuudessa. Kustannustehokkuutemme paranee ja kotimaisuusaste kasvaa merkittävästi. Tämä tuo selkeää lisäarvoa asiakkaillemme. Strategiaamme kuuluu oleellisena osana toimintamme jatkuva kehittäminen ja sen myötä uusien energiatehokkaiden sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönotto,” Erkamaa avaa.

Ympäristöystävällisempi vaihtoehto nestekaasulle

Turun tehtaalla käytettiin aiemmin höyryntuotannon polttoaineena nestekaasua. Nestekaasun hinnan nousun myötä myös Hankkija alkoi harkita vaihtoehtoisia polttoaineita nestekaasun tilalle. Vaakakupissa painoi myös ympäristöystävällisyys.

”Nyt Hankkija pystyy hyödyntämään tuotantoprosessissa syntyvät sivujakeet ja samalla korvaamaan suuren osan nestekaasusta. Kyseessä on siis selkeästi kiertotaloutta edistävä ja ympäristöystävällisempi ratkaisu, kun fossiilisen polttoaineen käyttöä voitiin merkittävästi vähentää. Samaan aikaan lopputulos on taloudellinen ja mahdollistaa myös höyryn tuotannon kustannustehokkaasti,” Advenin asiakkuuspäällikkö Henrik Vasama kertoo.

Varapolttoaineena kaurankuorijauholle on puupelletti. Lisäksi höyryntuotantoon jää nykyinen nestekaasukattila vara- ja huipputilanteita varten.

Kaurankuorijauhon polttaminen vaatii erikoisosaamista

Hankkija toimittaa kaurankuorijauhon samalla tehdasalueella sijaitsevalle Advenin energialaitokselle, josta Adven tuottaa prosessihöyryä Hankkijan tarpeisiin kokonaispalveluna. Advenilla on vastaavantyyppinen laitos esimerkiksi Jokioisissa, jossa poltetaan ohrankuorta.

”Meillä on aiempaa kokemusta vastaavien sivujakeiden polttotekniikoista. Koska polttoaine eli kaurankuorijauho on kuivaa, jauhomaista ja kevyttä, sen palamisen hallinta vaatii polttoteknistä osaamista ja oikeat tekniset ratkaisut. Tyypillisissä puubiopolttoaineissa on yleensä noin 50 prosenttia kosteutta, mutta kaurankuorijauhossa sitä on vain noin 10 prosenttia”, Vasama sanoo.

Yhteistyö Hankkijan kanssa vahvistaa Advenin läsnäoloa Varsinais-Suomessa. Advenin vahvan käyttöorganisaation ansiosta alueella ovat valmiina päivystäjät sekä käyttäjät. Lisäksi etävalvomosta seurataan käyttötoiminnan sujuvuutta jatkuvasti.

Kaurankuorijauho on uusiutuvaa polttoainetta, jota syntyy prosesseissamme automaattisesti. Sitä ei jatkossa tarvitse kuljettaa mihinkään. Valitsimme tähän yhteistyökumppaniksi Advenin, sillä heillä tuntui olevan kova palo tehdä asioita toivomallamme tavalla.

Jarno Erkamaa
Tehdaspäällikkö, Hankkija Turku