Raision Nokian myllylle hiilineutraali bioenergiaratkaisu

Yhteistyötarinat Teollisuus Elintarvike ja juoma

Raisio on tehnyt Nokian myllyyn jälleen lisäpanostuksia. Adven on toteuttanut kohteeseen uuden lämpölaitoksen, joka käyttää polttoaineenaan bioenergiaa, eli myllyn tuotannossa syntyviä sivuvirtoja. Uuden lämpölaitoksen myötä Nokian myllystä tuli hiilineutraali ja samalla energiakustannukset pienenivät. Nyt Raision kaikki omat tuotantolaitokset ovat energiantuotannoltaan hiilineutraaleja.

Raisio-konserni vastaa kauran kasvaneeseen kysyntään ja panostaa kauraliiketoiminnan kansainvälisiin markkinoihin. Aiemmin yhtiö on toteuttanut noin kahdeksan miljoonan euron investoinnit Nokian myllyyn, joka on yksi Suomen suurimmista kauramyllyistä.

 

 

 

Nokian mylly valmistaa kuluttajille tutut Elovena-, Nalle- ja Nordic-brändien hiutaleet sekä ruisjauhoja leipomoteollisuuden käyttöön.

Tällä hetkellä Nokian myllyn energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat noin 1 000 tonnia vuodessa. Uuden laitoksen myötä ne ovat pudonneet käytännössä nollaan.

– On hienoa jatkaa pitkää kumppanuutta Raision kanssa ja päästä yhdessä toteuttamaan merkittäviä päästövähennyksiä, jotka tukevat sekä Raision että Advenin vastuullisuustavoitteita, asiakkuuspäällikkö Jari Ojala kertoo.

Adven on toiminut Nokialla kumppaninamme pitkään, joten oli luontevaa jatkaa heidän kanssaan yhteistyötä. Tavoitteemme on korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvalla energialla aina, kun se on ekologisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Tässä tapauksessa uusi lämpölaitos tuo meille myös kustannussäästöjä.

Jukka Heinänen
Raision Terveelliset ainesosat -yksiköstä ja operaatioista vastaava johtaja

Kestävät energiaratkaisut ovat keskeinen osa Raision vastuullisuusohjelmaa, jossa tavoitteena on tuotannon hiilineutraalius vuoden 2023 loppuun mennessä. Myös Adven on asettanut päämääräkseen vähentää sekä omia että asiakkaidensa energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 200 000 tonnia vuoteen 2024 mennessä.

Sivuvirtojen hyödyntäminen energiantuotannossa yleistyy

Teollisessa tuotannossa syntyy usein sivutuotteita, jotka voidaan ottaa talteen ja valjastaa uusiin käyttötarkoituksiin: raaka-aineiksi, uusiksi tuotteiksi ja energiantuotannon polttoaineeksi. Ympäristö- ja kustannushyötyjen lisäksi uuden lämpölaitoksen etuna on, ettei polttoainetta tarvitse kuljettaa kauempaa.

Kun sivutuotteita, kuten tässä tapauksessa kauran kuorta, käytetään energiantuotannossa, energiakustannukset pienenevät ja muiden polttoaineiden käyttöä voidaan vähentää.

Lisäksi sivutuotteiden avulla tehty energiantuotanto lisää tehtaan energiaomavaraisuutta, jolloin tehdas ei ole riippuvainen polttoaineiden hinnan muutoksista. Kauran kuori on Raisiolle jätteen sijaan kustannustehokasta bioenergiaa.

 

 

 

Kaurahiutaleiden tuotannossa syntyy sivutuotteena kauran kuorta, jota nyt hyödynnetään myllyn energiantuotannossa biopolttoaineena.

– On selkeä trendi, että tuotannossa syntyviä sivutuotteita käytetään energiantuotannossa, jolloin paikallisesti toteutettu kiertotalous toteutuu mainiolla tavalla. Adven etsii jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia sivujakeita. Kattilatekniikka on kehittynyt, joten energiaa voi entistä helpommin tuottaa myös sellaisista polttoaineista, jotka aiemmin eivät olisi kelvanneet energiantuotantoon, Ojala sanoo.

Taustalla pitkäaikainen energiakumppanuus

Raisio ja Adven ovat pitkäaikaisia kumppaneita. Adven on vastannut Nokian myllyn energiantuotannosta ja energialaitoksen operoinnista lähes 30 vuoden ajan.

Adven vastaa uuden nykyisen energialaitoksen operoinnista ja energiantuotannosta myllyn tarpeisiin. Myllyn alueella sijaitseva vanha laitos jää vara- ja huippuenergialaitokseksi ja se käyttää biokaasua polttoaineena.

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejä ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys.

 

 

 

Raision Nokian myllyn uusi nykyinen energialaitos otettiin käyttöön alkukesästä 2021.