Kestävät energiaratkaisut palvelevat laajasti Hangossa

Yhteistyötarinat Teollisuus Elintarvike ja juoma Kemia ja lääke Kuntayhteistyöt

Hangon alueella toimivat kolme suurta teollisuusyritystä luottavat Advenin kumppanuuteen lämmön ja höyryn tuotannossa. Tämän lisäksi Adven hallinnoi Hangon paikallista kaukolämpöverkkoa, johon energialaitosten tuottama hukkalämpö syötetään.

Hangon kunnan alueella sijaitsee Advenin energialaitosten keskittymä. Lähekkäin sijaitsevat laitokset tuovat toisilleen synergiaetua niin kunnossapidon kuin polttoainehankintojenkin suhteen.

Hangon Adven-keskittymä syntyi 2010-luvun taitteessa, kun bioenergian käyttö teollisuuden energiatarpeisiin yleistyi. Viranomaisvaatimukset tiukkenivat, joten energiantuotannon ulkoistaminen oli teollisuudelle järkevä ja houkutteleva ratkaisu.

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista bioenergiaan vaatii erikoisosaamista sekä useissa tapauksissa taloudellista investointia. Hangon alueen teollisuusyritykset halusivat investoida omaan ydinosaamiseensa energiantuotannon sijaan, ja Advenin Energy as a Service® -malli vastasi usean toimijan kehityssuunnitelmiin.

Viskoteepakin hiilijalanjälki ja energiakustannukset pienenivät

ViskoTeepak halusi kehittää toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi ja pienentää hiilijalanjälkeään. Adven toteutti ViskoTeepakin Hangon tehtaan yhteyteen uuden kiinteän polttoaineen (KPA) lämpökeskuksen muutamia vuosia sitten.

Laitokselta tuotetaan tehtaan tarvitsema lämpöenergia. Lisäksi Adven huolehtii KPA-lämpökeskuksen käytöstä ja kunnossapidosta sekä ympärivuorokautisesta valvonnasta.

 

Hangon tehtaalla tuotetaan kuitusuolta elintarviketeollisuudelle. Aiemmin tehdas tuotti tarvitsemansa lämmön itse raskasöljykattiloilla.

Kotimaisia polttoaineita käyttävän lämpölaitoksen ansiosta hiilijalanjälkeä sekä energiakustannuksia pienennettiin ilman ViskoTeepakin omaa investointia.

Forcit luopui omasta laitoksestaan ja siirtyi puhtaampaan energiaan

Myös johtava pohjoismainen räjähdysainevalmistaja Forcit luottaa Hangossa Advenin energiakumppanuuteen.

Vuonna 2012 Adven alkoi tuottaa prosessihöyryä nestekaasua hyödyntävällä höyrykehittimellä ja tehdasalueen lämmitys liitettiin Hangon kaukolämpöverkkoon.

 

 

Advenin energiapalvelu toi Forcitille mahdollisuuden luopua omasta energialaitoksestaan, joka ennen uudistusta käytti yksinomaan raskasta polttoöljyä. Nyt Forcit voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa energiantuotannon sijaan.

Genencor myy hukkalämpönsä Hangon kaukolämpöverkkoon

Kansainväliseen IFF-konserniin kuuluva, teollisuusentsyymejä valmistava Genencor Oy:n tuotantolaitos siirtyi vuonna 2009 Advenin avulla lähes kokonaan biopohjaisen höyryn käyttöön.

Tehdas Hangossa valmistaa erilaisia entsyymejä ja muita biotuotteita pesuaine-, elintarvike-, tärkkelys- ja rehuteollisuuden käyttöön.

Puuhaketta ja kierrätyspuuta hyödyntävä höyrylaitos monipolttokattiloineen on kustannustehokas ja pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Samalla prosessista syntyvää ylijäämälämpöä syötetään myös Hangon kaukolämpöverkkoon, paikallisen yhdyskunnan tarpeisiin.

– Toimitamme IFF-konsernin Genencorin tehtaalle energiaa palveluna. Turvaamme katkeamattoman höyryntuotannon ympärivuorokautisella valvonnalla sekä säännöllisellä kunnossapidolla. Keskusvalvomo sijaitsee Vantaalla ja laitoskäyttäjät ovat paikallisia, jolloin tarvittaessa apu on nopeasti saatavilla, kertoo Advenin asiakkuuspäällikkö Jussi Hirvonen.

Hangon kaupungille CO2-päästötöntä kaukolämpöä

 

Advenin operoima, biopolttoaineita hyödyntävä kaukolämpölaitos Hangossa otettiin käyttöön vuoden 2010 alussa.

Alueella tarvittava kaukolämpö tuotetaan pääosin kotimaisella puuhakkeella. Advenin lämpölaitoksen ansiosta Hangon kaukolämmöntuotanto on täysin vapaa hiilidioksidipäästöistä.

Sen lisäksi alueen teollisuuslaitosten prosesseista ja energiantuotannosta syntyvää hukkalämpöä ohjataan kaukolämpöverkkoon kokonaisenergiatehokkuuden parantamiseksi.

 

Energiapalveluiden keskittymä tuo synergiaa polttoainehankintoihin ja huoltojen suunnitteluun

Useamman laitoksen keskittymästä on Hangossa etua muun muassa polttoaineen hankinnassa ja käyttäjien työn organisoinnissa.

– Sijaintinsa vuoksi Hangon laitosten käyttämää polttoainetta tilataan kauempaakin. Optimoimme polttoainetilaukset ja toimitukset kaikkien Hangon seudun laitostemme käyttötarpeen mukaan, kertoo Advenin vastuukäyttäjä Thomas Nyholm.

Nyholm vastaa Hangon laitoskeskittymän Genencorin höyrylaitoksen käytöstä. Hänen lisäkseen alueella työskentelee kaksi muuta käyttäjää, ViskoTeepakin ja Forcitin laitoksista vastaava laitoskäyttäjä Risto Palviainen sekä Hangon alueen kaukolämpöverkosta vastaava Lars Ekebom.

– Lars on ”oman kylän poikia”, ja hankolaisena hänen vahvasta paikallistuntemuksestaan on apua, kun kaukolämpöverkkojen huolto ja kunnossapito sitä vaatii, Nyholm kertoo.

Kolmen laitoksen toiminnot eivät ole suoraan yhteydessä toisiinsa, mutta läheisen sijaintinsa takia on luontevaa tarkastella huoltosuunnitelmia ja ennakkohuoltoja kokonaisuuksina. Myös lomittaminen ja konsultointi kiperissä tilanteissa on helpompaa, kun kollegoita on lähellä.

Sijaintinsa vuoksi Hangon laitosten käyttämää polttoainetta tilataan kauempaakin. Optimoimme polttoainetilaukset ja toimitukset kaikkien Hangon seudun laitostemme käyttötarpeen mukaan.

Thomas Nyholm
Advenin vastuukäyttäjä (Genencorin höyrylaitos, Hanko)