Finnfeeds Finland siirtyy käyttämään bioenergiaa

26.8.2021
Uutiset Kemia ja lääke

IFF-konserniin kuuluva Finnfeeds Finland Oy:n Naantalin tehdas laajentaa yhteistyötään Advenin kanssa. Adven toimittaa tulevaisuudessa tehtaalle energiaa palveluna, jonka ansiosta tehtaan hiilidioksidipäästöt pienenevät entisestään. Vuoden 2022 jälkeen valtaosa tehtaan tarvitsemasta prosessienergiasta tuotetaan bioenergialla. Naantalin tehdas valmistaa betaiinia, jota löytyy monista kosmetiikkatuotteista kuten shampoosta

Uusi energialaitos vähentää tehtaan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 2000–3000 tonnia. Yhdessä aiemmin toteutetun Advenin haihdutuspalvelun kanssa vuosittainen hiilidioksidipäästöjen kokonaisvähennys on noin 19 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa reilusti yli sataa miljoonaa henkilöautolla ajettua kilometriä.

Tehtaan yhteyteen toteutettava 10 megawatin biopolttoaineita hyödyntävä biokattilalaitos turvaa tehtaan höyryn saatavuuden kestävästi pitkälle tulevaisuuteen.

– Meille oli tärkeää, että energiantuotanto on jatkossakin luotettavaa, hinta kilpailukykyinen sekä ympäristövaikutukset mahdollisimman pienet. Kumppanin valinnassa uusiutuvan polttoaineen osuus nousi tärkeäksi tekijäksi, sillä kestävä kehitys on IFF-konsernin toiminnan tärkeimpiä arvoja. Lisäksi meillä oli valmiiksi hyviä kokemuksia yhteistyöstä Advenin kanssa, Naantalin tehtaan johtaja Heikki Vahtera kertoo.

Finnfeeds Finland Oy valmistaa Naantalissa sokerijuurikaspohjaisista liuoksista eroteltua betaiinia, joka on luonnon oma osmolyytti ja jota hyödynnetään kosmetiikkateollisuudessa. Betaiinia käytetään kosmetiikkateollisuuden lisäksi myös rehu-, ravitsemus- ja kemianteollisuudessa.

Haihduttamo pudotti tehtaan hiilidioksidipäästöjä

Aiemmin Adven on toteuttanut Finnfeeds Finland Oy:lle Naantaliin MVR-haihduttamon, ja on vastannut haihduttamon operoinnista vuodesta 2018 lähtien. Haihduttamon myötä Naantalin tehtaan höyryn tarve pieneni lähes 40 prosenttia ja samalla hiilijalanjälki on pienentynyt olennaisesti, peräti 16 000 tonnia vuodessa. Haihduttamo on pudottanut myös tehtaan kokonaisenergiankulutusta yhteensä noin 30 prosenttia.

– Tunnemme aiemman yhteistyömme kautta Naantalin tehtaan prosessit ja ymmärrämme asiakkaan tarpeita. Laajentaminen energiantuotantoon on siksi luontevaa. Korkea käytettävyys ja energiantoimituksen luotettavuus ovat näiden päätösten keskiössä. Lisäksi kustannustaso on asiakkaamme tiedossa pitkälle tulevaisuuteen, Advenin myyntipäällikkö Teemu Kivimäki sanoo.

Energiantuotanto tapahtuu 10 megawatin arinakattilalla, jossa poltetaan puuperäisiä biopolttoaineita. Energialaitos rakennetaan satamaan Finnfeeds Finland Oy:n tehtaan alueelle. Energialaitoksen käyttöönotto tapahtuu viimeistään vuoden 2022 lopussa.