40 vuotta vastuullista kumppanuutta Ovakon kanssa

Yhteistyötarinat Teollisuus Metalli, mineraali ja kaivannais Kaukolämpö

Yli 40 vuotta kestänyt kumppanuus teräsyhtiö Ovakon kanssa on tuonut mukanaan niin energiansäästöjä kuin prosessien kehittämistä. Syksyllä 2023 vihittiin käyttöön Ovakon vetylaitos Ruotsin Hoforsissa, jonka hukkalämpöä Adven jatkossa hyödyntää energiantuotannossaan. Ovako on nyt ensimmäinen yhtiö maailmassa, joka kuumentaa terästä fossiilivapaasti.

Ovakon terästehdas on maailman ensimmäinen fossiilivapaa terästehdas ennen valssausta tapahtuvien prosessien osalta.

Uusi laitos täydentää jo ennestään pitkäaikaista yhteistyötä Advenin kanssa, joka pystyy nyt ottamaan talteen elektrolyysilaitoksen hukkalämmön.

Ovako on Euroopan johtava konepajakäyttöön tarkoitetun teräksen valmistaja, jonka asiakkaita ovat kuljetus- ja tuotantoteollisuus. Yrityksellä on toimintaa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Energiayhteistyötä Advenin kanssa on tällä hetkellä kolmessa eri toimipisteessä Ruotsissa. Hoforsissa yritykset ovat tehneet yhteistyötä jo 40 vuoden ajan ja uusi energiaratkaisu on vastikään otettu käyttöön.

– Olemme tehneet Ovakon kanssa hyvää yhteistyötä jo vuosien ajan. Nyt kun ratkaisimme Hoforsin vetyelektrolyysilaitoksen hukkalämmön talteenottohaasteen, olemme kaikki erityisen ylpeitä tästä saavutuksesta”, sanoo Adven Hofors AB:n toimitusjohtaja Erik Gynt.

Teräksen tuotannossa syntyvää jäähdytysveden ja kuumien savukaasujen lämpöä voidaan hyödyntää sen sijaan, että ne jäähdytettäisiin päästämällä ne ilmaan tai vesistöihin.

Adven hyödyntää valtaosan aiemmin hukkaan menneestä Ovakon tuotantoprosessin lämmöstä alueen kotien ja toimitilojen lämmittämiseen. Hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmössä ei lisää hiilidioksidijalanjälkeä, joten kaukolämmön jalanjälki yhteistyöpaikkakunnilla on pieni.

Ovako Hofors toi ensimmäisenä vedyn teräksen tuotantoon

Ovakon Hoforsin terästehdas on ollut olennainen osa Hoforsin kaupunkikuvaa 1500-luvulta lähtien. Nykyisin paikkakunnalla on terästehtaan lisäksi teräsvalssaamo sekä putki- ja rengastehtaat.

Hoforsissa yhteistyö Advenin kanssa alkoi vuonna 2002, jolloin huomattiin, että tuotantoprosessin hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää kaupungin kaukolämmöntuotannossa ja tämä voisi luoda lisäarvoa Hoforsille. Advenin lämpölaitos sijaitsee Ovakon teollisuusalueella, mikä on merkki tiiviistä yhteistyöstä.

Olemme läheisessä yhteydessä Adveniin, haemme vastauksia enemmän ja vähemmän monimutkaisiin kysymyksiin puolin ja toisin.

Torbjörn Skoglund
Ovakon vetyteknikko

Hoforsissa muun muassa valssataan terästä, mikä vaatii jopa 1200 celsius asteen lämpötilaa. Aiemmin kuumennuksessa käytettiin nestekaasua, joka on fossiilinen polttoaine. Kun Ovako syksyllä 2023 siirtyi vetyyn perustuvaan fossiilivapaaseen kuumennusmenetelmään, siitä tuli maailman ensimmäinen vetyä kuumavalssauksessa hyödyntävä terästehdas. Myös yhteistyölle Advenin kanssa avautui uusia ovia.

Kumppanuus ratkaisee vaikeatkin haasteet

Kun Advenin ja Ovakon asiantuntijat tapaavat, syntyy aina uusia ideoita. Myös ajatus energian talteenotosta Ovakon uudesta elektrolyysilaitoksesta sai alkunsa näin. Lars Sjökvist on yksi Advenin asiantuntijoista, joka oli mukana kehittämässä ideaa elektrolyysilaitoksen hukkalämmön hyödyntämisestä.

Keskustelut elektrolyysilaitoksen hukkalämmön hyödyntämisestä aloitettiin jo vuonna 2021. Tarvittava tekniikka ei ole vielä kovin yleistä, ja eräs haaste on ollut saada laitoksen jäännöslämpö riittävän korkeaksi kaukolämpöjärjestelmiä varten.

Tiiviin yhteistyön ansiosta Adven on ollut mukana kehitystyössä jo varhaisessa vaiheessa. Tämä on auttanut mukauttamaan ratkaisu kaukolämpöverkkoon ensiaskelista lähtien.

Kuva: Ovako. Ovakon elektrolyysilaitos on Ruotsin suurin 20 MW:n sähkötehollaan. Lisäksi vetyä tuotetaan fossiilivapaalla sähköllä.

Projekti hukkaenergian liittämisestä kaukolämpöverkkoon käynnistyi vuonna 2023, ja ratkaisu on pian käytössä. Jatkossa hukkalämpöä saadaan useista teollisuusprosessin vaiheista, mikä monipuolistaa ja tehostaa kaukolämmön tuotantoa Hoforsissa.

– Seuraamme tiiviisti vetyalan kehitystä olemme haluamme tulevaisuudessakin hyödyntää useampien vetylaitosten jäännöslämpöä vastaavalla tavalla, Gynt summaa.

Tilaa Advenin uutiskirje

Lue viimeisimmät uutiset energia-alalta.

Lue lisää:

Metalli-, mineraali- ja kaivannaisteollisuus

Fiksut energiaratkaisut nostavat Ovakon toimialansa ilmastojohtajien joukkoon

Kestävä energia vauhdittaa Euroopan kasvavaa akkuteollisuutta

Terrafamen energiantuotannon CO2-päästöihin 9 000 tonnin pudotus

 

Ota yhteyttä:

Teemu Helistekangas
Industry Lead, Chemical & Process Industry, Metal & Mining
+358 40 532 2414
teemu.helistekangas@adven.com

 

Alex Vaenerberg
Strategic Customer Manager, Chemicals, Metal & Mining
+358 40 076 2526
alex.vaenerberg@adven.com