Kestävä energia vauhdittaa Euroopan kasvavaa akkuteollisuutta

27.11.2023
Lehdistötiedotteet Teollisuus Metalli, mineraali ja kaivannais

Kestävä energiaratkaisu lämmittää Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeen rikastamon Kaustisella Keski-Pohjanmaalla. Täällä Keliber-litiumhankkeen tavoitteena on tuottaa spodumeenirikastetta omasta malmista ja jatkojalostaa rikaste litiumhydroksidiksi Kokkolan suurteollisuusalueelle rakenteilla olevalla litiumjalostamolla. Advenin kehittämä energiaratkaisu yhdistää biopolttoaineen ja sähkön, mikä mahdollistaa joustavan ja vähäpäästöisen energiantuotannon sekä kustannussäästöt epävakailla energiamarkkinoilla.

Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeen hallussa on useita litiumesiintymiä yli 500 km²:n laajuisella alueella Keski-Pohjanmaalla. Keliber-litiumhankkeen enemmistöomistaja on kansainvälinen kaivos- ja metallinjalostuskonserni Sibanye-Stillwater. Keliber-litiumhanke sijaitsee strategisesti lähellä Euroopan kriittisiä ja kasvavia litiumhydroksidia hyödyntäviä akkumarkkinoita.

Akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto on myös Suomen kansallisen akkustrategian keskiössä maan tähdätessä kilpailukykyiseksi toimijaksi maailmaalaajuisella akkusektorilla.
Adven vastaa Keliber-rikastamolle toteutettavasta energiakokonaisuudesta sisältäen sen suunnittelun, rakentamisen ja jatkossa myös energian tuotannon ja energialaitoksen operoinnin. Parin vuoden kuluttua rikastamo lämpeneekin biopolttoaineita ja sähkökattiloita hyödyntävällä ratkaisulla.

– Sähkökattiloiden tarjoamat hyödyt osana energiaratkaisuja ovat tätä päivää. Energiantuotantoa voidaan optimoida kiinteän polttoaineen ja sähkön välillä, mikä tarjoaa kustannusetuja ja tietysti myös pienemmät päästöt, koska fossiilisia polttoaineita ei tässä toteutuksessa tarvita, kertoo myyntipäällikkö Arto Liikanen Advenista.

– On myös todella hienoa päästä energiakumppaniksi sähköistyvän maailman tarpeita edistävään greenfield-hankkeeseen. Tästä yhteistyöstä voimme olla ylpeitä.

Keliber-litiumhankkeella on merkittävä vaikutus Kaustisen alueelle. Hanke edesauttaa paikallisia investointeja ja pyrkii tukemaan alueellisia toimittajia sekä työllistää jatkossa satoja työntekijöitä.

Adven ja Keliber tekevät tiivistä yhteistyötä marraskuussa käynnistyneen projektin aikana ja energiantuotannon arvioidaan käynnistyvän keväällä 2025.

Keliber-litiumhanke on edistynyt litiumhanke Kaustisella ja Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on aloittaa akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto omasta malmista ensimmäisenä Euroopassa ja siten tukea vihreää siirtymää helpottamalla liikenteen sähköistämistä. Keliber-litiumhanketta kehittää Keliber Oy, joka on kansainvälisen kaivos- ja metallinjalostusyhtiön Sibanye-Stillwaterin tytäryhtiö. Toiseksi suurin omistaja on kotimaista litiumioniakkujen arvoketjua kehittävä Suomen Malmijalostus Oy. Lisätietoja hankkeesta löytyy osoitteesta https://www.sibanyestillwater.com/fi/liiketoiminta/eurooppa/keliber/

Sibanye-Stillwater on monikansallinen kaivos- ja metallinjalostuskonserni, jolla on toimintoja, hankkeita ja sijoituksia viidellä mantereella. Se on yksi johtavista toimijoista PGM-autokatalysaattoreiden kierrätyksessä, ja se on investoinut kaivosjätteiden käsittelyä kehittäviin toimintoihin.

Sibanye-Stillwater on yksi maailman suurimmista platinaryhmän (PGM) metallien platinan, palladiumin ja rhodiumin alkutuottajista, ja se kuuluu merkittävien kullantuottajien joukkoon. Se tuottaa ja jalostaa myös iridiumia ja ruteniumia, nikkeliä, kromia, kuparia ja kobolttia. Sibanye-Stillwater on viime aikoina alkanut laajentaa toimintaansa akkumetallien louhintaan ja jalostukseen sekä lisätä ja monipuolistaa toimintojaan kiertotaloudessa ja kaivosjätteiden käsittelyssä maailmanlaajuisesti.

Keliber-litiumhankkeen rikastamo käsittää useita rakennuksia ja altaita. Se rakennetaan Kaustisen ja Kruunupyyn enklaavin rajalle. (3D-kuva: Sweco Finland)

Keliber tulee valmistamaan akkulaatuista litiumhydroksidia, jonka raaka-aine jalostetaan omista kaivoksista louhittavasta malmista. Kuvassa kairasydämiä.

Keliberin lopputuotetta litiumhydroksidia tarvitaan sähköautojen akuissa.