Terrafamen energiantuotannon CO2-päästöihin 9 000 tonnin pudotus

26.10.2022
Yhteistyötarinat Metalli, mineraali ja kaivannais

Terrafame ja energiayhtiö Adven pudottavat yhteistyöllä Sotkamon kaivoksen energiantuotannon vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä lähes 9000 tonnia. Yli 90 prosentin pudotuksen odotetaan näkyvän käytännössä vuoden 2021 päästömäärissä. Uusi energialaitos, hukkaenergian talteenotto sekä Advenin kaivosalueen kaukolämpöverkko liittyvät Sotkamoon rakennettavaan uuteen akkukemikaalitehtaaseen.

Terrafame ja Adven ovat tehneet laajamittaista yhteistyötä energiatehokkuuden kehittämisessä, päästöjen vähentämisessä sekä energiantuotannossa vuosien ajan. Lähtölaukaus näille toimille on Sotkamoon toteutettava uusi akkukemikaalitehdas ja sen noin 240 miljoonan euron investointi. Vuonna 2021 käyttöön otettavasta tehtaasta tulee yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista, jossa Terrafamen nykyinen päätuote, nikkeli-kobolttisulfidi, jatkojalostetaan sähköautojen akkujen raaka-aineena käytettäviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi.

– Etsimme jatkuvasti keinoja parantaa energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeämme, Terrafamen akkukemikaalitehtaan johtaja Kristian Granit sanoo.

Vastatakseen akkukemikaalitehtaan energiantarpeeseen, Adven toteuttaa tehdasalueelle uusiutuvaan energiaan perustuvan energialaitoksen. 10 megawatin kiinteän polttoaineen energialaitos tuottaa uusiutuvalla polttoaineella höyryä ja lämpöenergiaa akkukemikaalien valmistukseen sekä teollisuusalueen muihin tarpeisiin. Terrafamen ja Advenin yhteistyösopimus kattaa lisäksi korkeapaineisen höyryntuotantokeskuksen, jota tarvitaan tuotantoprosessien käynnistämiseen.

Vetylaitoksen hukkaenergia talteen ja hyötykäyttöön

Adven ja Terrafame parantavat energiatehokkuutta myös ottamalla vetylaitoksen hukkaenergiaa hyötykäyttöön alueen kaukolämpöverkkoon. Vastaavaa teknologiaa on aiemmin käytetty mm. voimalaitoksissa, mutta vetylaitoksissa sen hyödyntäminen on uutta. Projekti sai työ- ja elinkeinoministeriön uuden energiateknologian investointitukea.

– Taustalla on päämäärä vähentää päästöjä ja toisaalta säästää energiantuotannon kustannuksissa. Kun nykyisistä prosesseista ottaa energiaa uudelleenkäyttöön, voi sillä kattaa joko kasvavan energiatarpeen tai korvata nykyistä, monesti fossiiliseen perustuvaa, tuotantoa, Advenin myynti- ja asiakkuuspäällikkö Arto Liikanen sanoo. Talteenotettavan energian määrä riippuu vetylaitoksen käyttöasteesta: mitä enemmän vetylaitoksia käytetään, sitä enemmän syntyy hukkaenergiaa. Talteenotto vastaa parhaimmillaan noin viiden megawatin energiantuotannon tehoa.

Lisäksi Adven laajentaa kaukolämpöverkkoaan myös kaivoskorjaamolle, jolloin kevyen polttoöljyn käyttö korjaamon lämmityksessä päättyy. Uusi energialaitos, vetylaitoksen hukkaenergian talteenotto ja alueen infrastruktuurin kehittäminen sekä muut energiatehokkuutta kehittävät toimet tuovat yhdessä 9000 tonnin vuosittaisen hiilidioksidipäästöjen vähennyksen. Se näkyy täysimääräisenä ensimmäistä kertaa vuoden 2021 luvuissa.