Energialaitosten toimintaa valvoo operatiivinen keskus

13.7.2023
Artikkelit Teollisuus Kaukolämpö Suurkiinteistöt

Advenin operatiivisessa keskuksessa Vantaalla seurataan ja kehitetään yli sadan energialaitoksen toimintaa kellon ympäri. Vikatilanteet pyritään välttämään ennakoivalla seurannalla, ja tärkeässä roolissa on energialaitosten toiminnan optimointi. Hälytyksistä valtaosa saadaan hoidettua etäyhteydellä. Asiakkaalle tämä kaikki tarkoittaa turvallista ja luotettavaa energiantuotantoa.

Näyttävä rivistö tietokonenäyttöjä Advenin valvomossa, tai operatiivisessa keskuksessa, Vantaalla ovat ympäri vuorokauden tarkan valvovan silmän alla. Ne esittävät valtavan määrän reaaliaikaista dataa yli sadan energialaitoksen toiminnasta. Keskiössä on kaksi hälytysnäyttöä, joille ilmestyy tieto laitosten mahdollisista vikatilanteista.

Vantaalta käsin valvottavien kohteiden joukossa on lämpö-, haihdutus-, kylmä- ja geoenergialaitoksia ympäri Suomen: Hangosta Kittilään ja Vaasasta Joensuuhun. Lisäksi Vantaan valvonnassa on kolme Ruotsissa sijaitsevaa teollisuusenergiakohdetta. Muita Ruotsissa sijaitsevia laitoksia valvotaan paikallisesti ja Viron laitosten käyttöä ohjataan vastaavanlaisesta operatiivisesta keskuksesta Tallinnasta.

 

Laitoksilta tuleviin hälytyksiin reagoidaan välittömästi.

– Ensin arvioimme, onko tilanne ratkaistavissa etäyhteydellä. Mikäli on, hän ryhtyy toimenpiteisiin asian korjaamiseksi, kertoo Advenin valvomon esimies Miika Korhonen.

Operatiivisesta keskuksesta käsin voidaan esimerkiksi käynnistää varakattiloita, muuttaa polttoainesuhteita ja kuitata erilaisia laitehälytyksiä. Noin 80 prosenttia kaikista hälytyksistä ratkeaa valvomosta käsin etäyhteydellä.

Aina toimitaan varman päälle

Jos tilannetta ei voi hoitaa etänä, operatiivinen keskus hälyttää laitoskäyttäjän paikan päälle tarkistamaan tilanne. Vuorokauden ajasta riippumatta henkilö on paikalla sovittujen vasteaikojen puitteissa.

Fyysistä käyntiä laitoksella saattavat vaatia esimerkiksi polttoaineen syöttöön liittyvät laajemmat ongelmat tai rikkoontuneet komponentit. Myös henkilö- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät asiat tarkistetaan aina paikan päällä.

– Jos esimerkiksi öljynerotuskaivon pinta hälyttää, lähetämme ihmisen paikalle tarkistamaan, onko kyseessä öljyvuoto. Emme voi jättää asiaa arvailujen varaan, Korhonen toteaa.

Kaikki hälytykset eivät vaadi välitöntä toimintaa, vaan osa niistä kertoo, että jokin prosessissa lähestyy asetettua hälytysrajaa. Silloin valvomon operaattorit ottavat laitoksen tehostettuun tarkkailuun ja seuraavat, palautuuko prosessi normaaliksi vai vaaditaanko toimenpiteitä. Yksi valvontajärjestelmän tarkoituksista onkin ennaltaehkäistä teknisiä ongelmia ja varmistaa, että energiantuotanto sujuu normaalisti.

Optimoinnilla lisää tehokkuutta

Operatiivinen keskus ei toimi vain ongelmien ratkaisijana, vaan sillä on tärkeä rooli laitosten optimoinnissa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä energiatehokkuus ja laitosten käytettävyys.

Keskuksessa valvotaan ja seurataan jatkuvasti kaikkien laitosten prosessidataa polttoaineiden kulutuksen ja energian tuotannon osalta.

– Meillä on tavoitteena kehittää toimintaa yhä vahvemmin siihen suuntaan, että pystymme enemmän optimoimaan ja kehittämään laitosten toimintaa valvomosta käsin. Vertailemme laitoksia ja tuomme yhden laitoksen hyviä käytänteitä myös toisten käyttöön, Miika Korhonen kertoo.

Adven tarjoaa asiakkailleen energiaa kokonaispalveluna. Adven suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarvitseman energiaratkaisun omana investointinaan ja vastaa tämän jälkeen laitoksen tai ratkaisun toiminnasta, käytöstä ja kunnossapidosta. Asiakas saa tarvitsemansa energian luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

– Toimintamme nojaa siihen, että energiantuotantolaitokset ovat hyvin pitkälle automatisoituja. Niin kutsuttuun perusajoon ei tarvitse kovinkaan paljon puuttua. Näin pystymme operoimaan suurta laitosmassaa keskitetysti ja keskittymään enemmän toiminnan kehittämiseen ja optimointiin, Korhonen sanoo.

Vankkaa kokemusta etäajosta

Advenilla on kymmenien vuosien kokemus energialaitosten etäajosta ja -valvonnasta. Advenin operatiivinen keskus on ollut toiminnassa vuodesta 1983 saakka, ja osa sen työntekijöistä on ollut talossa 80-luvulta lähtien. Keskuksen henkilökunnalta vaaditaan ongelmanratkaisukykyä ja laaja-alaista osaamista energiatekniikan alalta. Vuosien kokemus on auttanut luomaan hyvät toimintamallit.

 

– Meillä on tarkkailussa useita erityyppisiä laitoksia. Erilaiset vika- ja operointitilanteet hoidetaan omalla ja tiimin ammattitaidolla, Korhonen sanoo.

Yhdessä ammattitaitoisten laitoskäyttäjien kanssa operatiivinen keskus mahdollistaa asiakkaalle mahdollisimman häiriöttömän sekä kustannustehokkaan energiantuotannon.

Tällä porukalla kaikki on hyvin hallinnassa!