Pitkäaikaista energiakumppanuutta Nynasin kanssa

23.4.2024
Yhteistyötarinat Teollisuus Kemia ja lääke

Adven ja Nynasin jalostamo Ruotsin Nynäshamnissa ovat tehneet yhteistyötä jo kahden vuosikymmenen ajan. Energiakumppanuus on säästänyt miljoonia – niin kruunuissa kuin kahden miljoonan CO2-tonnin edestä hiilidioksidipäästöissäkin.

– Aina kun neuvottelemme energiasopimuksen uudelleen, mietimme, pitäisikö meidän tehdä energia itse vai jatkaa yhteistyötä Advenin kanssa. Sitten kestää noin kolme sekuntia, kun ymmärrämme, kuinka paljon työtä, pääomaa ja aikaa tämän pyörittäminen vaatii, Nynasin tekninen johtaja Peter Eriksson korostaa.

Kun Adven otti vastuun Nynasin jalostamon energiantuotannosta vuonna 2004, yhtiö korvasi öljykattilat tehokkaammalla biopolttoainekattilalla. Näin jalostamosta tuli maailman ensimmäinen pääosin biopolttoainetta käyttävä öljynjalostamo. Nynäshamnin kunnassa sijaitseva jalostamo on Nynas-konsernin suurin.

Lisäksi Adven rakensi Nynäshamniin uuden kaukolämpöverkon, joka mahdollisti myös jalostamon hukkalämmön talteenoton. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista on vuosien saatossa vähentänyt hiilidioksidia energiajärjestelmässä yhteensä 2 miljoonaa tonnia, mikä vastaa 5,5 prosenttia Ruotsin kokonaispäästöistä vuonna 2022.

Nynasin jalostamossa valmistetaan bitumia, jota käytetään sideaineena muun muassa teiden asfaltissa. Jalostamo on myös yksi maailman suurimmista nafteenisten erikoisöljyjen valmistajista, joita käytetään useissa keskeisissä teollisissa sovelluksissa, kuten muuntajissa, katalyytti- ja vetykäsittelytekniikassa sekä teollisuusvoiteluaineissa.

Yhteistyö mahdollistaa siirtymän

Yksi energiamurroksen haasteista on teollisuudenalojen oma liiketoimintansa, johon teollisuuden itsensä toki tuleekin keskittyä. Tämä tarkoittaa usein sitä, että energiantuotannon kehittäminen jää taka-alalle. Advenin Jonas Dyrke, joka on ollut mukana Nynas-yhteistyössä alusta asti, kuvailee energiakumppanuutta eräänlaiseksi avioliitoksi, joka vaatii luottamusta ja jatkuvaa huolenpitoa.

– Olen ollut mukana alusta asti, ja koen liittomme erittäin rakentavaksi. Jaamme tietoa puolin ja toisin. Ilmapiiri ja yhteishenki on ollut erittäin positiivinen, ja se on kehittänyt molempia osapuolia, Dyrke korostaa.

Peter Eriksson nauraa ja lisää:

– Täytyy miettiä tarkkaan, kenen kanssa päättää mennä naimisiin. Kumppanuussuhteeseen on investoitava aikaa ja energiaa, jotta se on toimiva.

Advenin ja Nynasin yhteistyökumppanit Nynasin jalostamon toimiston edessä.
Advenin Jonas Dyrke juhlii yhdessä Nynasin teknisen johtajan Peter Erikssonin ja laitospäällikkö Mikael Dahlskogin kanssa 20-vuotista energiayhteistyötä.

Vettä säästyy 112 000 kuutiota vuodessa

Vuonna 2018 Adven rakensi Nynasille vedenkäsittelylaitoksen, joka tuo kaksi merkittävää etua. Se säästää energiaa noin 20 GWh vuodessa, mikä vastaa kolmasosaa Nynäshamnin kaukolämpöverkon koko lämmöntarpeesta. Lisäksi vedenpuhdistusprosessi säästää huomattavan määrän vettä, noin 112 000 kuutiota vuodessa. Yhteistyön alkamisen jälkeen Nynas on myös onnistunut puolittamaan prosessiveden tarpeensa, mikä on johtanut merkittäviin vedensäästöihin.

– Vedenkäsittelylaitos säästää vettä, mikä vastaa 600 talon vuotuista vedenkulutusta, Dyrke arvioi.

Laitos hyödyntää kunnallista vesijohtovettä, eli samaa vettä, jota juomme. Vesijohtovesi ei kuitenkaan ole tarpeeksi puhdasta höyryntuotantoon. Veden puhdistaminen käyttökelpoiseksi vaatii veden lämpötilan nostamista 20 asteeseen. Putkistossa vesi on tyypillisesti 7–8 asteista, joten lämpötilan tulee nousta yli kaksinkertaiseksi. Aiemmin lämpötilan nostamiseen käytettiin höyryä yhdessä kemikaalien ja huuhteluveden kanssa.

– Ymmärsimme, että 220 asteen höyryä ei tarvittu veden lämpötilan nostamiseksi 7 asteesta 20 asteeseen. Tuotannon hukkalämpö riittää tähän mainiosti, Dyrke selittää.

Vaihtamalla vedenkäsittelyjärjestelmää ja hyödyntämällä Nynasissa jo saatavilla olevaa hukkalämpöä huuhteluvettä voidaan käyttää vähemmän. Lisäksi Advenin ei enää tarvitse tuottaa niin paljon korkean lämpötilan höyryä.

Etävalvontaa ympäri vuorokauden

Sekä jalostamolle että Nynäshamnin asukkaille energiaa toimittavaa laitosta operoi Advenin tuotantotiimi ja sitä valvotaan etänä 24/7. Valvomo pitää jatkuvaa yhteyttä jalostamoon, minkä lisäksi yhtiöt pitävät säännöllisesti ohjausryhmä- ja kehityskokouksia.

Toimintaa optimoidaan päivittäin Nynäsin höyryntarpeen ja jalostamon tuottaman jäännöslämmön määrän perusteella. Myös sähkön hinta ratkaisee, sillä laitokseen kuuluu höyryturbiini.

Meille tärkeintä on, että Adven on erikoistunut energiaan, jolloin me voimme keskittyä siihen, minkä osaamme parhaiten.

Mikael Dahlskog
Nynasin laitospäällikkö

Lisätietoa yhteistyöstä:

  • Uusi energiajärjestelmä säästää vuosittain yli 100 000 tonnia hiilidioksidia
  • Ympäristöparannukset ovat saaneet tukea Ruotsin ympäristönsuojeluvirastolta 80,8 miljoonaa kruunua biopolttoaineisiin siirtymisestä ja 5,3 miljoonaa kruunua Advenin tehokkaasta vedenkäsittelystä.
  • Adven korvasi Nynasin vanhat öljykattilat 24 MW:n kiinteän polttoaineen kattilalla, joka toimii bio- ja kierrätyspolttoaineilla.
  • Kiinteän polttoaineen kattila pystyy tarvittaessa käsittelemään myös monimutkaisempia polttoaineita, kuten puhdistamolietettä, teollisuuslietettä tai teurastamojätettä.
  • Vedenkäsittelyssä käytetään ensisijaisesti viittä erilaista RO (käänteisosmoosi) -suodatinta veden tehokkaaseen puhdistamiseen ja suodattamiseen.
  • Nynasissa syntyy hukkalämpöä noin 40 GWh vuodessa.