Päästökauppa muuttuu pian, oletko valmis?

8.4.2024
Uutiset Elintarvike ja juoma Metalli, mineraali ja kaivannais Kemia ja lääke Teollisuus Sellu ja paperi

Teollisuuden on vähennettävä kasvihuonepäästöjä ja kehitettävä toimintaansa kestävämmäksi. EU:n päästökauppa muuttuu ja se vaatii teollisuudenalojen täyden huomion. Markkinoilla olevia päästöoikeuksia vähennetään kovalla tahdilla jo nyt, eikä niitä ole enää jäljellä vuoteen 2039 mennessä.

”Päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien yritysten on ennemmin tai myöhemmin luovuttava asteittain kaikista fossiilisista päästöistä”, selittää Helen Dömstedt, Advenin Environmental Regulations Manager.

Talouden matalasuhdanne vaikuttaa teollisuustuotantoon kaikkialla Euroopassa. Pitkän aikavälin investointeja saatetaan lykätä. Esimerkkejä tällaisista hankkeista ovat kestävän kehityksen hankkeet, kuten energiatehokkuuden parantaminen ja siirtymä fossiilista polttoaineista uusiutuviin ja kierrätettyihin.

Alkuvuodesta järjestettiin myös COP28-konferenssi. Ilmastokokouksen tuloksena syntyi sopimus, joka tarkoittaa fossiilisista polttoaineista luopumisen aloittamista maailmanlaajuisesti. EU oli jo aiemmin sitoutunut Fit for 55-uudistuspakettiin, joka on sitoumus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Suunta on selvä, Eurooppa luopuu fossiilisista polttoaineista – kysymys on enää siitä, kuinka nopeasti.

Helen Dömstedtin mukaan EU:n päästökauppajärjestelmä on hyvä indikaattori siitä, kuinka todennäköisesti saavutamme tavoitteemme. Järjestelmä on yksi tehokkaimmista välineistä päästöjen vähentämiseksi Euroopassa, ja se on käyttöönottonsa jälkeen auttanut vähentämään päästöjä 41 prosenttia järjestelmän piiriin kuuluvilla aloilla.

– Näemme, että järjestelmä toimii, kasvihuonekaasupäästöistä tuleekin maksaa ja näinhän nyt tapahtuukin. Tietenkin on yksityiskohtia, joita voidaan vielä hienosäätää, mutta kaiken kaikkiaan kyseessä on järjestelmä, jota muut voivat seurata. Järjestelmää on kehitettävä jatkuvasti, jotta se kannustaa yrityksiä aina suoriutumaan paremmin. Esimerkiksi miten päästökauppajärjestelmä voi edistää tehokkaiden teknologioiden ja tekniikoiden käyttöä hiilidioksidipäästöjen talteenotossa ja varastoinnissa, Dömstedt sanoo.

Nykyään 43 prosenttia kaikista päästöoikeuksista myönnetään ilmaiseksi. EU päätti huhtikuussa 2023 luopua päästöoikeuksista entistä nopeammin, ja esimerkiksi hiili-intensiivisiltä teollisuudenaloilta ne poistetaan kokonaan vuosina 2026–2034.

Tiesitkö? EU:n päästökauppajärjestelmä eli EU ETS perustettiin vuonna 2005 tavoitteenaan edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Sen tarkoituksena on rajoittaa energiaintensiivisen teollisuuden, energiantuottajien ja lentoyhtiöiden kasvihuonekaasupäästöjen määrää.

Vaikutus energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin

Lähitulevaisuudessa suurempi osa käytetyistä päästöoikeuksista on ostettava. Myönnetyt päästöoikeudet vähenevät myös vuositasolla 4,4 prosenttia vuoteen 2030 asti. Jos tahti jatkuu samanlaisesti myös vuoden 2030 jälkeen, vuonna 2039 ei jäljellä ole enää yhtään päästöoikeutta hiilidioksidipäästöihin.

Jotta hiilidioksidipäästöt voidaan poistaa ja samalla säilyttää talouden vakaus laskusuhdanteessa, päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien toimijoiden on pohdittava uusia ajattelu- ja yhteistyötapoja.

– Voimme auttaa teollisuudenaloja toteuttamaan kestävyyshankkeita, jotka saattavat jäädä toteutumatta näinä epävarmoina aikoina. Tämä myrsky menee ohi, ja sen jälkeen , asiakkaamme ovat varustautuneet tulevaisuutta varten, sanoo Henrik Johansson Casimiro, Advenin teollisuuden energiaratkaisuista vastaava johtaja.

EU:n päätökset, jotka vaikuttavat energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin

  • Maksuttomat päästöoikeudet poistetaan asteittain, mikä tarkoittaa merkittäviä vaikutuksia toimintakustannuksiin.
  • Maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämisen edellytyksenä on energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen.
  • Kaikki kaupan olevat päästöoikeudet vähenevät vuositasolla 4,4 prosentilla vuoteen 2030 asti, jolloin käytettävissä olevat päästöoikeudet nollaantuvat vuoteen 2039 mennessä.