Hiilineutraalius kasvattaa olemassa olevan kiinteistön arvoa

27.3.2024
Artikkelit Suurkiinteistöt

Uudisrakennusten lisäksi olemassa olevissa rakennuksissa on merkittävä potentiaali ilmaston kannalta tehokkaammille ratkaisuille. Useimmat Advenin geoenergia-asiakkaat ovat vaihtaneet energiaratkaisun olemassa olevaan liikerakennukseensa parantaakseen energiatehokkuutta, vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä ja vähentääkseen käyttökustannuksia. Kestävämpi energiaratkaisu tekee vanhastakin rakennuksesta usein houkuttelevamman.

Olemassa olevien rakennusten hiilineutraaliuden tavoittelu ei ole vain keino pienentää rakennuksen ilmastovaikutusta merkittävästi. Se voi myös olla tapa alentaa käyttökustannuksia ja samalla lisätä kiinteistön arvoa.

Energiaratkaisu on yleensä yksi kiinteistönomistajan suurimmista kustannuksista, mutta myös asia, joka vaikuttaa suuresti ympäristöön. Tänä päivänä kiinteistöjen lämmitys muodostaa noin kolmanneksen maailman CO2-päästöistä, joten kestävän energiaratkaisun valitsemisella kiinteistöille on merkitystä.

Helsingin keskustan kiinteistöjä.

Tähän mennessä Suomi on sitoutunut EU:n ohjaamissa direktiiveissä asetettuihin CO2-päästöjen vähentämistavoitteisiin. Suomi päivitti ilmastolakinsa heinäkuussa 2022 lakisääteisellä velvoitteella saavuttaa ilmastoneutraalius jo vuonna 2035. Poliittiset päätökset luovat paineita yrityksille ja nopeuttavat siirtymistä kestäviin energiaratkaisuihin.

Adven on työskennellyt vuosikymmenien ajan geoenergian, siis maalämmön, parissa rakentaen yhdessä suurkiinteistöasiakkaiden kanssa ratkaisuja, jotka perustuvat geotermiseen lämpöön ja jäähdytykseen yhdistettynä esimerkiksi aurinkoenergiaan, ja hukkalämmön talteenottoon. Suurkiinteistöasiakkaita ovat esimerkiksi kauppakeskukset, tuotantolaitokset, toimistorakennukset ja logistiikkakeskukset.

Adven ei toteuta geoenergiaratkaisuja yksittäisille taloyhtiöille tai kuluttaja-asiakkaille.

Energiasiirtymän mahdollistaminen

Monet Advenin geoenergiaratkaisuista rakennetaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jotka haluavat siirtyä hiilineutraaliin energiaan osana kestävän kehityksen tavoitteitaan.

Esimerkkejä tällaisista asiakaskohteista ovat kauppakeskus Skanssi, Ilmalanrinteen toimistokokonaisuus, hotelli Vanajanlinna ja Hemsön vuokrakiinteistö. Kaikissa esimerkeissä kohde oli jo olemassa oleva rakennus. Energiaratkaisun vaihtaminen Advenin kestävään geoenergiapohjaiseen ratkaisuun madalsi kohteen ilmastovaikutuksia ja taloudellinen kilpailukyky saavutettiin energiaan liittyvien vuosittaisten kustannusten pienentämisellä.

Hemsön hoivakoti keravalla

Energiatarpeet ohjaavat projektia

Ulkopuolisena kumppanina Adven ei ole teknologiariippuvainen ja voi siksi valita ja räätälöidä taloudellisesti ja ympäristön kannalta toteuttamiskelpoisimman ratkaisun jokaiseen asiakastapaukseen. Suurkiinteistöjen energiaprojektit toteutetaan Advenin Energy as a Service® -palvelumallilla.

Projektia suunniteltaessa Adven tarkastelee ensimmäisenä rakennuksen energiantarvetta ja mahdollisuuksia vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, energiankulutusta, CO2-tasoja ja ilmastovaikutuksia. Projektin toteutukset vaativat joskus luovuutta. Joissain kohteissa geoenergiakentän poraaminen on tapahtunut ahtaissa tiloissa, pienellä tontilla tai jopa autohallissa.

Kauppakeskukset, kuten Skanssi ja Lippulaiva, ovat siirtyneet Advenin geoenergiapalveluun.

Näistä monimutkaisistakin toteutuksista mutta myös muista geoenergiatoteutuksista Advenilla on yli 20 vuoden kokemus.

– Hallitsemme myös monimutkaisempia asennusprojekteja, joten pystymme mahdollistamaan energiasiirtymän kohteessa kuin kohteessa, Advenin kiinteistöenergiaratkaisujen myyntijohtaja Jarmo Maunu korostaa.

Kestävämpään energiaratkaisuun siirtyminen on usein keino lisätä rakennuksen houkuttelevuutta. Rakennuksen arvo ja käytettävyys nousevat niin vuokralaisille kuin omistajille samalla kun rakennuksen energiatehokkuustavoitteet ja suuremmat pisteet rakennusten ympäristöluokituksissa, kuten LEED:ssä ja BREEAM:ssa, ovat saavutettavissa. Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen voi tuoda myös haluttuja tai vaadittuja lisäsäästöjä energiakustannuksiin.

Kiinteistöjen kohdalla hiilidioksidipäästöjä vähentäviin ratkaisuihin siirtyminen tarkoittaa usein sitä, että sekä ilmasto että liiketoiminta yhdessä voittavat.

Tilaa Advenin uutiskirje

Lue lisää hiilineutraaleista kiinteistöenergiaratkaisuista.