Vanajanlinnan kiinteistöihin hiilineutraalia geoenergiaa

Yhteistyötarinat Suurkiinteistöt

Kestävä kehitys, vastuullisuus ja vihreämmät energiaratkaisut kiinnostavat matkailijoita yhä enemmän. Siksi Vanajanlinnan hotelli, Linna Golfin kiinteistöt sekä pääosa alueen muista kiinteistöistä siirtyivät maakaasun käytöstä Advenin tarjoamaan geoenergiaratkaisuun eli maalämmön ja -viilennyksen käyttöön.

Vanajanlinnan silloinen toimitusjohtaja Pekka Vihma alkoi selvittää vaihtoehtoja nykyiselle maakaasuun perustuvalle lämmitykselle vuonna 2016. Alun perin Vanajanlinna on lämmitetty öljyllä, välissä varhaisilla maalämpöratkaisuilla ja viime vuodet maakaasulla.

– Kaksi pääsyytä geotermiseen energiaan, tai geoenergiaan, siirtymiseen olivat kustannukset sekä arvot. Pelkästään omilla toimilla energiakustannuksiin ei saatu riittävästi säästöjä. Maakaasussa kustannuksia säätelivät esimerkiksi veromuutokset sekä raaka-aineen kallistuminen. Toisaalta halusimme tehdä vastuullisuutta ja ympäristöarvoja edistäviä tekoja sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä,  Vihma kertoo.

– Olemme toteuttaneet vastaavia kestävää kehitystä tukevia geoenergiaratkaisuja myös muille matkailualan toimijoille, esimerkiksi Pohjois-Suomeen. Geoterminen energia on helppo toteuttaa myös olemassa olevaan tai historialliseen kiinteistöön, sillä se ei vaadi suuria muutoksia itse kiinteistön sisällä, lähinnä teknisessä tilassa, Advenin liiketoimintajohtaja Timo Koljonen kertoo.

Vastuulliset toimijat käyttävät uusiutuvia energianlähteitä

Päätös edellytti usean tahon yhteistyötä: Hämeenlinnan kaupunki sekä toisaalta alueella toimivat yrittäjät, KKOy Vanajanlinnan Golf Suites ja Linna Golf Oy, sekä Vanajanlinnan hotelliravintolayhtiö päätyivät geoenergiaratkaisuun yhdessä. Kaikki osapuolet kokevat saavansa muutoksesta hyötyä.

 

– Oli hienoa huomata, että Hämeenlinnan kaupunki, joka omistaa suurimman osan kiinteistöistä ja maa-alueesta, oli myötämielinen samoille arvoille kuin me. Haluamme kaikki olla vastuullisia toimijoita ja käyttää uusiutuvaa energiaa. Lisäksi tämä on taloudellisesti järkevää, Vihma toteaa.

Takaisinmaksuaika olisi ollut omalle investoinnille liian pitkä

Vanajanlinnaan ostetaan energiaa palveluna Advenilta, jolloin alueen yritysten ei tarvinnut itse tehdä laiteinvestointeja ja rakentaa geoenergiakenttää.

– Meidän kokoisellamme toimijalla ei ollut mitään mahdollisuutta tehdä omaa investointia eli ostaa itse tarvittavia laitteistoja, jolloin olisimme saaneet säästöjä vasta vuosien päästä, Vihma korostaa.

Olemme tyytyväisiä, että löysimme Advenin ja geoenergian. Adven voitti luottamuksemme kokemuksella, taustalla, kokoluokalla ja investointikyvykkyydellä. Vain harva toimija kykenee lupaamaan säästöjä ensimmäisestä päivästä alkaen.

Pekka Vihma
Vanajanlinnan toimitusjohtaja

– Adveniin päädyimme myös siksi, että he voittivat luottamuksemme kokemuksella, taustalla, kokoluokalla ja investointikyvykkyydellä. Ja vain harva toimija kykenee lupaamaan säästöjä ensimmäisestä päivästä alkaen.

Geoenergiaporaukset valmistuivat Vanajanlinnassa kesän 2018 aikana. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön syksyn lämmityskauteen siirryttäessä.

Vanajanlinna

Nykyisin Vanajanlinnassa toimiva yritys on perustettu vuonna 1989 ja vuonna 1998 hämeenlinnalaiset Pekka Vihma (toimitusjohtaja) ja Mika Walkamo (hallituksen puheenjohtaja) ostivat yrityksen. Vuonna 2011 omistajapohjan laajentuessa muodostui Vanajanlinna Group, jonka lippulaiva on Hotelli Vanajanlinna. Vanajanlinna Groupilla on toimintaa Hämeenlinnassa, Janakalassa, Lahdessa ja Levillä. Lokakuussa 2018 Vanajanlinnan toimitusjohtajaksi nimettiin Marko Majamäki.