Hemsön matka kohti hiilineutraaliutta

Yhteistyötarinat Suurkiinteistöt

Yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut Hemsö on vastuullinen kiinteistönomistaja. Hemsö osoitti vastuullisuutensa jälleen kerran tarkastelemalla uudelleen erään omistamansa keravalaisen hoivakotikiinteistön energiankäyttöä suunnitellun kiinteistösaneerauksen yhteydessä.

Tämän seurauksena syntyi vuoden 2021 lopulla valmistunut ilmastovaikutukseltaan aiempaa pienempi lämmitys- ja jäähdytysratkaisu, josta on kiittäminen Hemsön, Advenin ja kiinteistössä sijaitsevan ruokakaupan hyvää yhteistyötä.

Keravalla sijaitseva kiinteistö oli luonteva valinta energiatehokkuusprojektiin, sillä rakennukseen oli suunniteltu muitakin muutoksia.

”Aika oli otollinen lämmitysjärjestelmän päivittämiselle, kun kohteeseen oli joka tapauksessa tulossa pieni työmaa, jossa tiloja muokattiin muuttuneeseen tarpeeseen. Se oli luonteva hetki lähteä miettimään hiilineutraalia, kiinteistökohtaista energiaratkaisua”, toteaa Hemsön talotekniikan asiantuntija Janne Suhonen.

Adven ja Hemsö saivat viime vuonna onnistuneesti päätökseen Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksella toteutetun projektin, jossa Advenin geoenergiaratkaisu toi merkittäviä kustannussäästöjä ja pienensi päästöjä. Koska molemmat osapuolet olivat niin tyytyväisiä aiemman projektin lopputulokseen, heidän oli helpompi aloittaa yhdessä uusi projekti.

”Aloitimme Keravalle suunnitellun projektin melko nopeasti, koska halusimme toteuttaa sen samaan aikaan kiinteistön remontin kanssa. Toki lämmitysjärjestelmä voidaan vaihtaa geoenergiaan silloinkin, kun kiinteistöä käytetään normaalisti, mutta tämä on vuokralaisen kannalta miellyttävämpi tapa”, huomauttaa Advenin myyntipäällikkö Anssi Juvonen.

Hoivakodin lisäksi kiinteistössä toimii katutasossa sijaitseva ruokakauppa. Kaupan kylmälaitteiden tuottama, aiemmin hyödyntämättä jäänyt lauhdelämpö käytetään nyt kiinteistön lämmittämiseen. Lauhdelämpö kattaa kolmasosan kiinteistön energiantarpeesta.

Kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet

Hemsö on asettanut itselleen tiukat vastuullisuustavoitteet. Koska yhtiö haluaa vähentää kiinteistöjensä päästöjä, lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmät ovat välttämättömiä. Lämmitys on kuitenkin se osa-alue, joka tuottaa kiinteistöissä eniten päästöjä.

”Viime vuonna laadimme päästöjen vähentämistä varten suunnitelman, joka sisälsi realistisen aikataulun ja tarvittavat ratkaisut. Olemme toteuttaneet vastaavia projekteja aiemminkin, mutta nyt arvioimme soveltuvia kiinteistöjä systemaattisesti. Käynnistimme jo pelkästään viime vuoden aikana useita energiatehokkuusprojekteja”, Suhonen toteaa.

Hemsö on erittäin tyytyväinen Advenin toimintamalliin: Adven vastaa geoenergiaan perustuvan energiaratkaisun suunnittelusta, rahoituksesta ja rakentamisesta sekä ratkaisun toiminnasta sopimuskauden ajan. Toisin sanoen kiinteistön omistaja ei enää ole vastuussa lämmitys- ja jäähdytysratkaisuista, vaan ostaa energian palveluna (Energy as a Service® -malli).

Advenin malli on järkevä niin kiinteistön vuokralaisen kuin omistajankin kannalta. Kun vuokralainen vastaa kiinteistön huolto- ja käyttökustannuksista, kiinteistön omistajan ei ole taloudellisesti kannattavaa investoida energiajärjestelmään. Myös vuokralainen hyötyy energian ostamisesta palveluna, sillä se vähentää sekä päästöjä että kustannuksia.

Janne Suhonen
Hemsön talotekniikan asiantuntija

Kymmenien autojen päästöjä vastaava vähennys

Energiaratkaisun päivittäminen sujui ongelmitta. Suunnittelu aloitettiin viime keväänä, asennus alkoi syyskuussa ja projekti valmistui marraskuussa.

”Koska projekti jatkui vuoden loppuun saakka, ratkaisua voitiin vielä hienosäätää ja pystyimme varmistamaan, että kaikki toimii suunnitellusti. Advenin ammattitaitoisen tiimin kanssa oli helppo tehdä yhteistyötä”, Suhonen kehuu.

Projektin myötä Keravalla sijaitseva kiinteistö tuottaa vuosittain 79 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä – määrä vastaa noin 40 keskikokoisen henkilöauton vuosipäästöjä.

”Muutos ei ehkä ole kovin dramaattinen, mutta aiemmin hukkaan mennyt energia saadaan nyt hyödynnettyä, mikä on jo itsessään hieno saavutus”, Juvonen kiteyttää.