Nammo Vihtavuoren vedenkulutus puolittui suljetuilla vesikierroilla

Yhteistyötarinat Teollisuus

Ruutitehdas Nammo Vihtavuori Oy on käyttänyt läheisen Siikajärven vettä jäähdytyksessä 1920-luvulta lähtien. Koska järviveden pinta alkoi muutama vuosi sitten laskea, Nammo ryhtyi toimiin vähentääkseen veden käyttöään.

Adven on toteuttanut Nammolle kaksi suljetun vesikierron hanketta, joilla jäähdytysveden käyttöä voidaan vähentää puoleen aiemmasta. Samalla saatiin aikaan merkittävä energiansäästö.

Ensimmäinen vedenkulutuksen vähentämiseen tähtäävä hanke toteutettiin vuonna 2016. Projektissa onnistuttiin vähentämään veden käyttöä yli 30 prosenttia, kun happojen väkevöintilaitoksen jäähdytysvesipiiri suljettiin.

Kevään 2019 aikana vuorossa oli eetteritehtaan jäähdytysvesipiirin sulkeminen, joka säästää noin kolmanneksen tämänhetkisestä vedenkulutuksesta. Tämän jälkeen Nammo on leikannut vedenkulutuksensa alle puoleen vuoden 2015 tasoon verrattuna.

Ensimmäinen projekti Advenin kanssa meni odotetusti: saimme ennustetut vedensäästöt ja pystyimme hyödyntämään hukkalämmön. Siksi oli selvää, että toteutamme seuraavankin vaiheen juuri Advenin kanssa.

Ilkka Heikkilä
Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja

Energiansäästöä 250 omakotitalon käytön verran

 

Nammon ruutitehdas Vihtavuoressa, lähellä Jyväskylää, on käyttänyt Siikajärven vettä 1920-luvulta saakka. Järvi oli aikanaan yksi peruste ruutitehtaan sijoittumiselle alueelle.

Vettä käytetään merkittävissä määrin jäähdytykseen eri prosessivaiheissa.

Jäähdytyksen yhteydessä vesi on lämmennyt, jonka jälkeen se on laskettu takaisin vesistöön.

– Suljettu vesikierto toimii käytännössä niin, että samaa vettä käytetään jäähdytyksessä, eikä järvestä tarvitse ottaa uutta vettä. Vesi viilennetään välissä ja lämpö napataan talteen. Aikaa myöten järviveden pinnan odotetaan nousevan lähemmäs aiempaa tasoa, Advenin asiakkuuspäällikkö Jari Ojala kertoo.

Nammo Vihtavuoressa lämpö otetaan talteen ja prosessoidaan edelleen hyödynnettäväksi alueen lämpöverkossa. Aiemmin lämpö on mennyt hukkaan. Talteen otettava lämpö vastaa 250 omakotitalon energiankulutusta.

– Sekin vaikutti yhteistyökumppanin valintaan, että Adven toteuttaa kaiken palveluna. He ylläpitävät laitteistoa, eikä meidän tarvitse puuttua siihen. Meille oli tärkeää, ettei meidän tarvinnut itse rahoittaa investointia, vaan Adven investoi ja me teemme heidän kanssaan pitkän sopimuksen, Heikkilä kertoo.

Tavoitteena saada vedenkulutus puolittumaan

Vuoden 2016 toimien jälkeen Siikajärven veden pinta lähti lupaavaan nousuun, mutta ennätyskuiva kesä 2018 vaikutti suotuisaan kehitykseen.

– Tulevien vuosien mittaan näemme, millainen vaikutus säästötoimilla on ollut. Kesään 2018 mennessä vedenpinnan taso ehti nousta jo yli 70 senttimetriä alimmasta tasostaan, mutta ennätyskuivan kesän jälkeen pinta laski jälleen. Pohjavesien tasot ovat toki muutoinkin Keski-Suomessa poikkeuksellisen alhaalla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on nostaa järven pintaa noin metri vuoden 2015 tasosta, Heikkilä toteaa.

 

 

 

Nammo Vihtavuori ryhtyi toimenpiteisiin vedenkulutuksen vähentämiseksi, kun läheisen Siikajärven vedenpinta laski muutama vuosi sitten.