Näin teollinen vedenkäsittely säästää rahaa ja ilmastoa

11.7.2023
Artikkelit Teollisuus

Ympäristömme lämpenee ja muuttuu, osittain myös kuivemmaksi, ja se vaikuttaa meihin kaikkiin. Tämä vaikuttaa myös teolliseen tuotantoon. Veden niukkuus – tai suuret vesimassat – aiheuttavat tuotantohäiriöitä jo Pohjoismaissakin. Haasteet ovat ehkäistävissä. Advenilla on osaamista jo yli 180 teollisesta vesiratkaisusta Pohjois-Euroopassa.

Toistuva uutisointi äärimmäisistä sääolosuhteista on tuskin ohittanut ketään. Kuinka pysyviä jotkin muutokset ovat, on vielä keskustelun kohteena, mutta näkemys meteorologisten ja hydrologisten laitosten raportoinnista osoittaa selvästi, että kuilut suurten vesimassojen ja veden niukkuuden välillä kasvavat ja äärimmäisiä säätilanteita esiintyy useammin.

Ilmastonmuutos haastaa teollisen tuotannon, joka on riippuvainen vedestä tai höyrystä. On kuitenkin olemassa ratkaisuja, joilla selviydytään yllättävistä tilanteista, kuten äkillisistä tulvista tai vesipulasta sekä muuttuvista luvista ja määräyksistä. Ratkaisuja, joista hyötyvät sekä liiketoiminta että ilmasto.

On olemassa useita tapoja välttää ilmastonmuutokseen liittyviä rajoituksia ja häiriöitä. Ratkaisut riippuvat tilanteesta ja tietysti myös toimialan tulevaisuuden tarpeista.

Hampus Bellander
Advenin vesiratkaisuista vastaava johtaja

Kiertotaloudessa kaikki voittavat

Hampus Bellander ja hänen vesikonseptitiiminsä Advenilla etsivät räätälöityjä ratkaisuja. Tiimi pyrkii kiertotalouteen, jossa ympäristön kestävyys yhdistyy monin tavoin yrityksen kestävyyteen ja parempaan kannattavuuteen. Tällä alalla ilmasto ja liiketoiminta kulkevat käsi kädessä.

Kun Advenin insinöörit luovat suljettuja järjestelmiä vedelle, jäähdytykselle tai höyrylle, he vähentävät samanaikaisesti – ja usein ehkäisevät – ei-toivottuja häiriöitä ulkopuolelta. Tämän lisäksi ei-toivotut häiriöt sisältä eivät pääse ulos.

”Suljetuissa järjestelmissä teollisuusyritykset tarvitsevat vähemmän vettä ja käyttävät vähemmän energiaa, mikä tietysti parantaa kustannustehokkuutta. Yritykset ovat myös vähemmän riippuvaisia veden virtauksesta tai lämpötilasta, mikä lisää vakautta ja tuotannon turvallisuutta. Lisäksi heillä on todennäköisemmin hyvinvoiva joki tai vesistöalue ovensa ulkopuolella”, Bellander korostaa.

 

 

Vesiratkaisuista vastaava johtaja Hampus Bellander korostaa, että veden kanssa työskentely kannattaa monella tasolla. Se säästää kustannuksia ja ilmastoa sekä lisää tuotannon turvallisuutta.

Uudet vaatimukset

Ilmastonmuutoksen myötä seuraa uusia tarpeita – ja uusia vaatimuksia. Nykyään teollisissa prosesseissa jäähdytykseen tarvitaan usein enemmän vettä, mikä ei välttämättä ole nykyisten ympäristölupien ja paikallisten rajoitusten mukaista.

Samalla tavalla alhainen pohjaveden pinta vaikuttaa sekä ympäristöön että tuotantoon. Vaikeudet lupien noudattamisessa voivat lisääntyä, kun joet, järvet ja meri eivät välttämättä kestä korkeampia ulostulolämpötiloja. Toinen haaste on, että teknisiä laitteita ei ehkä voida mukauttaa uuteen tilanteeseen.

Joskus vedestä on yksinkertaisesti pulaa, ja prosessiin on vaikea saada tarpeeksi hyvää volyymia. Nämä uudet tilanteet vaativat uusia ratkaisuja.

Angela Eslava
Advenin konseptikehittäjä

Kestävä teollinen vedenkäsittely – myös palveluna

Angela Eslava on erikoistunut kestävään teolliseen vedenkäsittelyyn ja -ratkaisuihin. Hän ja hänen kollegansa työskentelevät koko teollisen vesiprosessin parissa:

  • raakaveden käsittely
  • lisäveden tuotanto
  • jäteveden käsittely
  • lietteen käsittely ja hyödyntäminen
  • savukaasujen lauhteen käsittely
  • vesi vedyn tuotannossa
  • biokaasun tuotanto.

He työskentelevät monilla paljon vettä käyttävillä teollisuudenaloilla, joilla vedenkäyttö voi olla samansuuruista kuin pohjoismaisessa kaupungissa. Tiimi suunnittelee ratkaisuja, jotka käsittelevät erityyppisiä vesiä, täyttävät kaikki määräykset, minimoivat resurssien käytön ja vähentävät veden kokonaiskulutusta ympäristön ja liiketoiminnan hyväksi.

Advenin liiketoimintamalli, Energy as a Service® (myös EaaS, eli energia palveluna), pätee paitsi työskenneltäessä energian, kuten lämmön, höyryn tai jäähdytyksen, kanssa, myös työskenneltäessä vesisovellusten ja -ratkaisujen parissa.

”EaaS tarkoittaa, että teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja otamme täyden vastuun investoinnista, projektinhallinnasta, laitoksen käytöstä ja kunnossapidosta pitkällä aikavälillä”, Eslava selittää.

 

 

Konseptikehittäjä Angela Eslava korostaa, että on tärkeää kuunnella asiakasta tarkasti, jotta löydetään mahdollisen sopiva ja pitkäikäinen vedenkäsittelyratkaisu.

Riskien minimointi

Näin Advenin asiakkaat, tai pikemminkin kumppanit, saavat kestävämmän ja energiatehokkaan tuotannon ja voivat samalla keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Parantamalla teollisuuden vedenkäsittelyprosesseja Adven vaikuttaa heidän liiketoimintaansa ja – mikä tärkeintä – usein myös ympäristöön. Rakentamalla suljettuja järjestelmiä ja käyttämällä vettä uudelleen, voidaan varmistaa laatu ja minimoida ulkoiset vaikutukset, kuten äärimmäisten sääolosuhteiden tuomat riskit. Samalla suojellaan myös ympäristöä.

”Kun ajattelemme kiertotaloutta, voimme auttaa teollisuutta saavuttamaan useita haluttuja tavoitteita – ja säästämään huomattavia määriä energiaa ja vettä”, Hampus Bellander toteaa.

Yli 180 käynnissä olevan projektin joukossa Adven tekee yhteistyötä muun muassa seuraavien tahojen kanssa:

Nynäshamn, Ruotsi. Vedenkäsittely kahdesta lähteestä kattilan syöttöveteen ja muihin prosesseihin. Savukaasujen kondensaatio.

Nammo Vihtavuori, Suomi. Jäähdytysveden kierrätys ja lämmön talteenotto 45 % vedensäästöllä.

Biokraft, Norja. Pohjoismaiden suurin biokaasulaitos. Rejektiveden käsittely ja ravinteiden talteenotto.

 

Lue lisää teollisuusvesien käsittelystä.