Sähkökattila ja aurinkovoimala edistämään Mirkan ilmastotavoitteita

13.9.2023
Lehdistötiedotteet Teollisuus

Adven ja Mirka ovat sopineet hankkeesta, joka vie Mirkan yhä lähemmäksi ilmastotavoitteitaan. Puhtaan energian lisäksi Mirka saa käyttöönsä älykkään energian tuotannonohjaus- ja raportointijärjestelmän. Hanke on saanut tukea myös Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Adven on tuottanut Mirkalle energiaa palveluna (Energy as a Service® -mallilla) jo 2000-luvun alusta lähtien.

Mirkan suurimmalla tehtaalla Jepualla Adven tuottaa omistamallaan energialaitoksella energiaa ja höyryä. Tämän lisäksi Advenin tuottamaan palveluun kuuluu lämmön talteenottoa sekä prosessivesien puhdistamista Mirkan tuotantoprosesseista.

Energiantuotannon pääasiallisena polttoaineena käytetään Jepuan tuotannossa syntyviä sivuvirtoja, kuten hiomapapereiden hukkapaloja. Laitos polttaa vuodessa noin 3500 t energiajätettä, ja sen sijaan että se päätyisi kaatopaikalle arvokas sivuvirta muuntautuu hukasta höyryksi.

Mirkan tehdasalue Jepualla. Oikeassa reunassa Advenin energialaitos. Kuva: Mirka

Energialaitoksen lisäksi Jepuan energiantuotantoa tukemassa on varalaitos, jossa tällä hetkellä käytetään kolmea eri kaasua polttoaineena: nestekaasua, biokaasua sekä biometaania. Varalaitoksessa käytetty biokaasu saadaan runkoputkea pitkin paikalliselta Jepuan Biokaasu Oy:ltä, jonka biokaasulaitos sijaitsee kolmen kilometrin päässä Mirkan tehtaalta.

Varalaitoksen sähköistäminen vähentää energiantuotannon päästöjä

Uuden, syksyllä 2023 käynnistyvän hankkeen tavoitteena on keskittyä varalaitoksen energiasiirtymään ja korvata fossiilista nestekaasua sähköllä. Hanke on saanut Työ- ja elinkeinoministeriöltä tukea noin 0,96 miljoonaa euroa.

 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotantomme energiatehokkuutta ja vähentämään ympäristövaikutuksia tuotannon kaikilla osa-alueilla. Laajennamme tuotantotilojamme kasvavan kysynnän myötä ja isommat tuotantotilat lisäävät myös energiantarvettamme. Tarpeen kasvaessa myös nestekaasun käyttö lisääntyisi energiantuotannossamme, mutta Advenin ratkaisun myötä voimme päinvastoin vähentää nestekaasun käyttöä.

Jari Lemberg
Mirkan Project Office Manager

Hankkeen aikana Adven toteuttaa varalaitokselle 10 MW sähkökattilan, joka jatkossa vastaa varalaitoksen energiantuotannosta pääasiallisesti. Hankkeen valmistuttua uusi kattila vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä arviolta noin 5 500 tonnia vuodessa, mikä vastaa 1985 polttomoottorihenkilöauton vuotuisia päästöjä.

Sähkökattila tuottaa höyryä vihreällä sähköllä, josta osa tuotetaan paikallisesti suoraan Jepuan tehtaalla. Sähkökattilan toimittamisen lisäksi Adven nimittäin rakentaa myös 2,5 MWp maa-asenteisen aurinkovoimalan Jepuan tehtaan viereen. Voimala tuottaa vuositasolla noin 2 000 MWh aurinkosähköä.

Älykäs toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmä

Hankkeen aikana Adven kehittää myös energiantuotantoon älykkään toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmän. Järjestelmä tuottaa jalostettua kulutusdatatietoa, josta Mirka voi nähdä jokaisen tuotantolinjansa ja osastonsa tarkan energiankulutuksen sekä ympäristövaikutuksen reaaliajassa. Järjestelmä seuraa myös sähkön tuntikohtaisia hintoja sekä osallistuu Suomen reservi- ja säätösähkömarkkinaan.

Käytännössä järjestelmä mahdollistaa sen, että energiantuotannossa käytetään aina hinnallisesti ja ympäristöllisesti edukkaampaa tuotantomuotoa. Kun sähkön hinta on korkea ja sähköverkko kuormittunut, siirrytään käyttämään biokaasua, ja päinvastoin kun sähkön hinta on matala ja sähköä tuotetaan enemmän kuin on tarvetta, käytetään sähköä.

”Yhteistyössä kumppanimme kanssa kehittämämme järjestelmä antaa online-dataa asiakkaan energiankulutuksesta ja ympäristövaikutuksista. Tämän datan asiakas voi kohdistaa tuotteensa valmistusmääriin linja- tai osastokohtaisesti. Uskomme tiedon tuovan paljon lisäarvoa, sillä se lisää läpinäkyvyyttä ja auttaa laskemaan teollisesti valmistettujen tuotteiden hiilijalanjälkeä”, sanoo Jani Moisanen, Advenin asiakkuuspäällikkö.

Hankkeen on arvioitu valmistuvan loppuvuonna 2024.

Projekti lyhykäisyydessään:

  • 10 MW sähkökattila
  • Aurinkovoimala, joka tuottaa aurinkosähköä n. 2000 MWh/vuosi
  • Leikkaa energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä n. 5 500 tonnia/vuosi
  • Toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmä monitoroimaan energiankulutusta sekä sähkömarkkinaa
  • Työ- ja elinkeinoministeriö tukee hanketta
  • Projekti valmistuu kahdessa osassa: keväällä 2024 aurinkovoimalan arvioidaan olevan toiminnassa, loppuvuodesta 2024 koko projekti on saatu maaliin