Diplomityöntekijästä konseptitiimin moniosaajaksi

27.3.2024
Artikkelit Yleinen

Olen Panu Siirtola ja työskentelen Advenin konseptisuunnittelijana.

Adven osui silmään energiatekniikan DI-opintojen loppuvaiheessa Energiamessuilla vuonna 2018, jossa keskustelin mahdollisuuksista päästä tekemään diplomityötä. Usein helpoin tie diplomityön löytämiseksi on kesätöiden kautta, jonka ohessa pääsee paremmin rakentamaan ideaa diplomityöstä.

Messuilla käytyjen keskustelujen jälkeen sain kuitenkin sovittua jatkopalaverin, jossa idea diplomityöstä lähti kehittymään. Päädyin tutkimaan suljettujen vesikiertojen energiaoptimointia. Onnistuneen diplomityön seurauksena sain varmistettua itselleni paikan konseptikehitysinsinööriksi.

Nyt viisi vuotta Advenilla aloittamisen jälkeen olen päässyt vahvistamaan osaamistani laajasti lämpölaitosten hankekehityksestä. Olen päässyt myös mukaan biokaasun tuotannon, vedenkäsittelyn, haihdutusprosessien, sekä hieman myös lämpökaivo ja aurinkovoimala selvityksiin.

Viimeisen kahden vuoden aikana olen kuitenkin pääasiassa suunnannut osaamistani lämpölaitosten sähköistämiseen. Tätä suuntausta on vahvistettu organisaatiossa omalla ”Heat pumps and cooling”- osastolla, jossa keskitymme erityisesti hankkeisiin, joissa voidaan hyödyntää prosessien energiavirtoja mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämällä pumppuja ja kompressoreita sekä lämpövarastoja.

Näiden lisäksi työpöydälläni on ollut useita sähkökattilahankkeita, joista viimeisin toteutukseen edennyt hanke on Valio Haapaveden tehdasta tulevaisuudessa palveleva 12 MW elektrodihöyrykattila. Tämän hankkeen osalta olen päässyt myös kehittämään projektiosaamistani tukemalla projektitoteutusta.

Adven on ollut mielenkiintoinen työnantaja, palvelumuotoisen liiketoimintamallin vuoksi, jossa hankekohtaisesti paras ratkaisu etsitään markkinoilta. Jokainen hanke tarjoaa uniikin haasteita parhaan energiaratkaisun selvittämiseen niin asiakkaan, laitetoimittajan kuin sisäisten sidosryhmien kanssa.

Palvelumallin vuoksi pääsee myös seuraamaan omien suunnitelmien toteutumista tuotantoon asti ja nähdä oman työnsä positiiviset ilmastovaikutukset tuotannon muuttuessa vihreämpään suuntaan.

Lue Panun artikkeli sähkökattiloista:

Sähkökattiloista on moneksi energiantuotannossa