27 syyskuun, 2018
Artikkelit

Kiertotalousratkaisun konseptointi: miten prosessi etenee?

Recovery- eli kiertotalousratkaisuilla tehostetaan teollisuuden energiankäyttöä ja pienennetään päästöjä tai hukkaa. Advenilla suunnittelemme prosesseja tehostavia ratkaisuja ilman tekniikoiden, laitteiden tai polttoainevalintojen tuomia rajoitteita.

Miten suljetun kierron eli Recovery-ratkaisun konseptointi suunnittelusta toteutukseen käytännössä tapahtuu? Mitä kaikkia osa-alueita tulee tarkastella, jotta kokonaisenergian tarvetta voidaan pienentää merkittävästi ja asiakas voi samalla jopa saada uusia liiketoimintamahdollisuuksia?

Kun asiakkaan kanssa lähdetään keskustelemaan energia- ja vesiasioista ja niihin liittyvistä tarpeista ja haasteista, asiantuntija konseptikehitystiimistä on mukana jo ensimmäisistä tapaamiskerroista lähtien. Usein kehitystyön lähtökohtana on jokin yksittäinen konkreettinen ongelma, jonka ratkaisemisen lisäksi kiertotalousratkaisujen tiimimme asiantuntijat voivat usein tuoda mukaan jotain uutta ja lisäarvoa tuottavaa. Tätä varten haluamme kerätä riittävästi lähtötietoja, jotta voimme ymmärtää asiakkaan prosessin kokonaisuudessaan.

Ymmärrys energian tuotannon ja käytön pääprosesseista

Kokonaisprosessin tarkasteluun ja taustatietojen antamiseen saattaa asiakkaalla liittyä ennakkoluuloja. Asiakkaan tuotantoprosesseja emme pöyhi siinä valossa, että alkaisimme itse kehittämään asiakkaan tuotantoa, vaan selvitämme, löytyisikö pääprosesseihin parannusehdotuksia energian käytön, hävikin pienentämisen tai sivujakeiden hyödyntämisen osalta. Pyrimme ymmärtämään, voisimmeko tuoda asiakkaalle etuja energia-, vesi- ja materiaalitehokkuuden parantamisen kautta. Tarkastelu ohjaa myös vahvasti ratkaisujemme toteuttamista.

Ymmärryksen kartoittamiseksi tarkastelemme muun muassa energian ja veden käyttöä, sivujakeita ja syntyvää jätevettä. Selvitämme yksikköprosessien tehokkuudet tunnusluvuilla ja syvennämme yhteistyössä asiakkaan kanssa näkemystämme siitä, miten eri osa-alueita yhdistelemällä saisimme parhaiten luotua liiketoimintaetua asiakkaalle.

Kokonaisuuden tarkastelulla prosessista esiin synergiat

Prosessin kokonaisvaltaisen tarkastelun kautta näemme mahdollisuudet integrointeihin eri osa-alueiden välillä. Pyrimme löytämään prosessivaiheiden synergiat eli riippuvaisuudet, joiden pohjalta lähdemme koeponnistamaan eri vaihtoehtoja. Jos hypätään liian nopeasti yksittäiseen osa-alueeseen keskittyvään ratkaisuun, saattaa jokin synergiamahdollisuus jäädä huomaamatta tai yksikön mitoitus voi olla jopa pidemmän päälle väärä.

Esimerkiksi prosessien energiatehokkuustarkastelu on perusteltua tehdä ennen uuden biokattilan mitoitusta. Käymme siis läpi ketjun eri osa-alueita sen sijaan, että lähtisimme suoraan mitoittamaan uutta kattilaa, jota asiakas on saattanut alun perin ajatella.

Usein asiakas on jo tunnistanut prosessistaan optimoitavia kohtia, mutta ei ole itse halunnut investoida niihin, sillä takaisinmaksuajat ovat osoittautuneet liian korkeiksi. Tällaisissa hankkeissa Adven voi toimia mahdollistajana, sillä huolehdimme kokonaisinvestoinnista, projektin toteutuksesta sekä myöhemmin laitoksen operoinnista, ylläpidosta ja kehityksestä.

Teknologian valinta aina asiakastoteutuksen mukaan

Emme ole lukittuja mihinkään tiettyyn, ennalta määrättyyn tekniikkaan, vaan teknologiavalinnat tehdään aina tarvekohtaisesti. Tästä syystä lähestymistapamme on erilainen kuin teknologiatoimittajilla.

Kokonaisuudessaan kannamme laajan vastuun toiminnassamme, sillä huolehdimme laitostemme suorituskyvystä ja siitä, että palvelumme tuottaa sen, minkä olemme luvanneet koko sopimuskauden ajan.

Me Advenilla rakennamme kumppanuuksia ja luomme arvoa liiketoiminnallesi. Investointi- ja palvelumallimme avaavat kokonaan uusia prosessin kehittämisen mahdollisuuksia.


Lue lisää asiakastoteutuksistamme:

Finnfeeds Finland Oy: 30 % pienentynyt kokonaisenergian kulutus

Kaurankuoresta energiaa Hankkijan Turun tehtaalla


Kirjoittaja Terho Saaristo toimii Adven Groupin konseptikehitystiimin vetäjänä ja vastaa uusien teollisuuden myyntihankkeiden konseptoinnista liiketoiminnoissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Jaa sisältö

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!