Nytt fjärrvärmepris 1 januari 2024

2023-10-23
Nyheter Fjärrvärme

I dagarna kommer du som fjärrvärmekund att nås av nästa års priser. Det är framför allt de stora förändringarna på energimarknaden som leder till ökade fjärrvärmepriser.

Energimarknaden är utsatt för stora förändringar och har under de sista två åren varit mycket turbulent. Priset på fjärrvärmens primära bränsle, biobränsle, har stigit kraftigt till följd av kriget i Ukraina och har i sin tur ökat våra produktionskostnader markant.

I den marknadssituation som vi står i idag tar vi som bolag ett stort ansvar och tar den kostnadsökning som vi kan, för att samtidigt kunna bedriva en hållbar verksamhet. Vi arbetar intensivt för att sänka alla våra kostnader och försöker anpassa vår verksamhet till den nya bränslemarknaden. Oavsett det, behöver vi höja priserna inför 2024 betydligt mer än vad vi har gjort tidigare år.

En högre prisjustering år 2024 påverkar dock inte det faktum att fjärrvärmen historiskt sett har haft en mycket stabil prisutveckling, samtidigt som andra energislags priser varierat kraftigare över åren. Tillsammans med fjärrvärmens andra fördelar såsom enkel, bekymmersfri och en möjliggörare för samhällets energiomställning, vill vi fortfarande att du ska känna dig trygg med fjärrvärme som ditt uppvärmningsalternativ.

Du hittar nästa års priser per respektive ort här: Prislistor och miljörapporter | Fjärrvärme | Adven

Frågor och funderingar

Vi har sammanställt svar på vanliga frågor kring prisjusteringen här: Vanliga frågor och svar gällande vår fjärrvärme | Adven

Har du som kund ytterligare frågor finns vår kundservice tillgängliga för att svara på frågor. Du hittar öppettider och kontaktuppgifter till dem här: Kontakta oss | Adven