Vi sprider värme här i Bollstabruk

Adven levererar fjärrvärme till privatpersoner och företag i Bollstabruk. Vi använder den lokala energin för att skapa värme åt våra kunder. I Bollstabruk är fjärrvärmen 100% förnyelsebar och genom det vill vi sprida värme som sträcker sig längre än hemmets väggar.

Här hittar du information om:

Är du intresserad av att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Bollstabruk? Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Alla priser är angivna inklusive moms. Priserna för 2021 gäller fram till den 31/12 2021. Denna prislista avser en- och tvåbostadsfastighet för enskilt bruk. Angivna priser är inklusive mervärdesskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Exempel årskostnad för 2021:

Om värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh blir den totala årskostnaden inklusive moms enligt följande:

Grundpris = 4 470 kr
Rörlig kostnad = 0,705 x 20 000 = 14 100 kr
Total årskostnad = 18 570 kr

Priserna är angivna exklusive moms. Priserna gäller fram till den 31/12 2021. Priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatt. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.