Vi sprider värme här i Älmhult

Adven levererar fjärrvärme till privat­personer och företag i Älmhult. Vi använder den lokala energin för att skapa värme till våra kunder. I Älmhult är fjärrvärmen 100% förnyelsebar. Genom återbruk och återvinning av rester från närliggande skogar och restavfall från närliggande industri skapar vi värme som sprider sig längre än hemmets väggar.

Här hittar du information om:

Är du intresserad av att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Älmhult? Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Alla priser är angivna inklusive moms. Priserna för 2021 gäller fram till den 31/12 2021. Denna prislista avser en- och tvåbostadsfastighet för enskilt bruk. Angivna priser är inklusive mervärdesskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Exempel årskostnad 2021:

Om värmeanvändningen uppgår till 20 000 kWh blir den totala årskostnaden inklusive moms enligt följande:

Grundpris = 4 580 kr
Rörlig kostnad = 0,757 x 20 000 = 15 140 kr
Total årskostnad = 19 720 kr

*Flödespris vinter innebär den uppmätta volymen fjärrvärmevatten (kubikmeter) som passerat fjärrvärmecentralen under förbrukningsmånaderna november, december, januari, februari och mars.

Priserna är angivna exklusive moms. Priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatt. Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för offert.

Prisreduktion för industriell verksamhet
Företag som bedriver industriell verksamhet kan få en prisreduktion för den fjärrvärme som används i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att Adven först får en ”Försäkran om avdragsberättigad verksamhet”. En sådan skriftlig försäkran ska lämnas en gång per år. Prisreduktion sker med för närvarande 3,0 öre/kWh på energipriset. Med anledning av att nedsättningen av energiskatten slopas sänks industrirabatten från 3 öre till 1,5 öre fr.o.m. 1 juli 2021.