Adven & Stöllet

Fjärrvärme är fantastiskt. På ett bra och effektivt sätt får vi värme till bostäder, industrier och lokaler. Vi kan använda förnybara energikällor och återvinna värme som annars skulle ha gått till spillo. Tack vare all kunskap och erfarenhet som finns hos Adven och i våra samarbeten med kunder, kommuner och lokal industri, skapar vi både värme och hållbarhet. I Stöllet förser vi dagligen cirka 10 fastigheter med lokalt producerad värme och ger dig som kund en trygg, enkel och stabil uppvärmningsform.

Fjärrvärmen i Stöllet

Stöllet ligger cirka 40 km norr om Torsby i Värmlands län. På anläggningen i Stöllet använder vi biobränsle i form av träbriketter för att producera fjärrvärmen. Panncentralen är installerad i skolans lokaler och består av en brikettpanna. Energiförsäljningen i Stöllet är cirka 2,3 GWh per år vilket motsvarar förbrukningen hos 115 villor. Vår största kund är Torsby kommun.

Har du frågor om fjärrvärmen i Stöllet?

Kontakta oss