Har ditt företag anslutit sig till Net Zero Carbon Buildings-åtagandet?

2023-10-18
Nyheter Artiklar Fastigheter

Med nuvarande koldioxidutsläpp kommer klimatet att värmas upp med två grader Celsius fram till 2035. Eftersom byggnader står för ungefär en tredjedel av de globala CO2-utsläppen och majoriteten av utsläppen orsakas av uppvärmning av fastigheter, är det viktigt att påverka både energianvändning och energieffektivitet. World GBCs åtagande Net Zero Carbon Buildings utmanar bygg- och fastighetsbolag att fortsätta använda koldioxidneutral energi. Adven hjälper både nya och befintliga byggnader att nå sina energimål.

Det globala åtagandet Net Zero Carbon Buildings utmanar bygg- och fastighetsbolag och städer att sätta ett mål om koldioxidneutral energianvändning för sina fastigheter senast 2030. Adven tillhandahåller hållbara energilösningar och hjälper sina kunder i detta arbete.

– Vi erbjuder optimerade koldioxidneutrala energilösningar för värme- och kyla, för både nya och befintliga fastigheter. Vi använder oss av metoder där Net Zero Carbon Buildings-mål kan uppnås, lovar Jarmo Maunu, försäljningschef Geoenergi på Adven.

Koldioxidneutralitet för nya och befintliga fastigheter

Adven är involverade i nybyggnationer redan på projekteringsstadiet. Tillsammans med andra aktörer skräddarsys en koldioxidneutral lösning för den aktuella fastigheten. Energiproduktion kan till exempel bestå av en kombination av geoenergi, solpaneler och värmepumpar. Efter designfasen bygger Adven ett energicenter i fastigheten och fungerar på sedan som en långsiktig energipartner. Partnerskapet kan pågå under hela byggnadens livscykel. Adven hjälper också befintliga fastigheter att omvandla sin energianvändning till en koldioxidneutral form.

– Vi investerar i energilösningen, driver energiproduktionen och producerar värme och vid behov även kyla till byggnaden. Detta är en bekymmersfri och kostnadseffektiv lösning för kunden, som bara betalar för sin förbrukade energi. Drift, underhåll och utveckling av energianläggningen ligger på oss, säger Jarmo.

Adven har implementerat koldioxidneutrala energilösningar för bland annat köpcentrum. Som en del av energilösningen har dessutom effektiviteten i energiproduktionen i köpcentrum förbättrats genom att utnyttja kondensvärme från kyl- och frysbassänger i livsmedelsbutiker.

Fastighetsbranschen har ett stort ansvar

Adven har hjälpt många stora fastigheter med deras energilösningar i både Finland och Sverige.

– Eftersom byggnader står för upp till en tredjedel av koldioxidutsläppen har vi som fastighetsaktörer ett stort ansvar. Det är vår plikt att föregå med gott exempel när det gäller att visa att klimatneutralitet är möjligt och att klimatförändringarna kan stävjas, säger Jarmo.

Han menar att fler och fler fastighetsägare redan tänker på detta ur sina kunders perspektiv, till exempel hyresgäster, för vilka koldioxidneutralitet kan vara en avgörande fråga.

– Målen är stora, men medlen finns. Vi vill vara en ansvarsfull partner under fastighetens hela livscykel och säkerställa att målen kan nås, avslutar Jarmo.

Net Zero Carbon Buildings-åtagandet stöds av internationella aktörer inom utsläppsminskningar som: C40 Network, World Green Building Council och The Climate Group.

Läs mer om vad vi gör för fastigheter: