Skanssi första köpcentret i Finland att få eftertraktad miljöcertifiering

Samarbetsberättelser Fastigheter

Sedan snart tre år tillbaka levererar Adven värme och kyla från geoenergi till köpcentret Skanssi i Åbo. Nu har Skanssi som första köpcenter i Finland mottagit miljöcertifieringen BREEAM med högsta betyg. – Vi har inte råd att stoppa huvudet i sanden när det gäller hållbarhet, säger köpcentrumchefen Heli Järvelä.

Förutsägbarhet avgörande för energivalet

2018-2019 hjälpte Adven finska Skanssi att ställa om till geoenergi för att värma upp och kyla det 130 000 kvadratmeter stora köpcentret.

Heli Järvelä är köpcentrumchef på Skanssi. Hon minns omställningen som smidig – tack vare god planering. Hon konstaterar också att geoenergin idag inte märks i köpcentret.

– Geoenergin varken känns, syns eller luktar i vårt dagliga liv – så allt är som det ska, säger hon.

Men om valet av energislag inte syns i den dagliga verksamheten, så syns det i resultaträkningen – och i hållbarhetsrapporteringen. Geoenergilösningen har minskat köpcentrets koldioxidutsläpp med cirka 85 %.

– Vi har sett stora förbättringar i vår verksamhet. Uppvärmning var ett av de områden som hade störst klimatpåverkan för oss, och bytet till geoenergi har både minskat våra kostnader och våra koldioxidutsläpp och medfört ekonomiska besparingar, säger Järvelä.

Även CBRE Finlands fastighetschef Juhani Hiippavuori var involverad i processen. Han berättar att för fastighetsägaren var förutsägbarheten avgörande:

– För fastighetsinvesterare, särskilt de internationella, är det viktigt att kunna förutse kostnaderna för detta och nästa år, och geoenergi ger förutsägbarhet. Sedan måste det så klart också finnas förutsättningar som möjliggör geoenergi. Som tur var hade Skanssiområdet både lämplig mark och tillräckligt med utrymme.

Alla pratar om hållbarhet och miljö

CBRE Finland driver ett antal olika köpcenter i Helsingforsområdet och i Tavastehus, och Hiippavuori ger ofta råd till företag och investerare i fastighetsbranschen. De menar att hållbarhetsfaktorer diskuteras flitigt, inte bara bland fastighetsägare och investerare utan också av företag och konsumenter. Förväntningarna på hållbarhet och ständig utveckling ökar hela tiden.

– Alla företag måste fundera på hur man producerar sin energi – och hur mycket man förbrukar. För många hyresgäster är det viktigt att platsen där de förlägger sin verksamhet också stödjer deras värderingar och strategi. Och för konsumenterna blir det allt viktigare hur företaget eller köpcentret hanterar miljön. Vi som fastighetsförvaltare måste ta en aktiv roll när det gäller hållbarhet, säger Hiippavuori.

Bland köpcenter har miljöfrågor varit i fokus under lång tid eftersom många söker lösningar för att minska sin energiförbrukning. Skärpta regleringar driver också sökandet efter hållbara lösningar och ny teknik.

– Geoenergi är särskilt relevant i de nordiska länderna, eftersom vår berggrund är lämplig att använda. Hållbarhet är en del av det finska DNA:t och vi är pionjärer på många sätt, men det finns banbrytande arbete inom hållbarhet även på andra håll. Jag tror att vi kommer att se fler lösningar som Skanssi och fler kombinationer av olika energikällor, säger Järvelä.

Skanssi får högsta BREEAM-certifikat

Skanssi har tidigare vid tre tillfällen certifierats med miljöcertifikat enligt LEED, ett system för att mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. 2010 erhöll köpcentret ett LEED-certifikat för design och 2012 (guld) och 2017 (platina) för drift.

Efter omställningen till geoenergi har Skanssi också certifierats enligt BREEAM, ett av de mest använda miljöklassificeringssystemen i Europa. Som första köpcenter i Finland BREEAM-certifierades Skanssi 2022 med det högsta möjliga betyget – Oustanding.

– Det är ett mycket eftertraktat certifikat, och ett väldigt krävande betyg att få. Den långa ansökningsprocessen omfattar allt från mark- till samhällsfrågor, berättar Järvelä.

Geoenergi är särskilt relevant i de nordiska länderna, eftersom vår berggrund är lämplig att använda.

Heli Järvelä
Köpcentret Skanssi

Köpcentret Skanssis geoenergilösning

I den av Adven implementerade och drivna geoenergilösningen tas köpcentrets kyla och värme från köpcentrumfastighetens egen berggrund med hjälp av 112 geobrunnar.

Varje geobrunn har borrats till ett djup av 350 meter i köpcentrets omgivning. Borrningen av energibrunnarna tog cirka 3 månader och Advens mål var att minimera de olägenheter som byggarbetsplatsen orsakade för köpcentrets kunder och företagare.

Geoenergianläggningen fjärrövervakas av Adven dygnet runt.