Jätkusuutlikkus

Meie tegevuskava null tööõnnetusega maailmatasemel tööohutuskultuurini

Tööohutuse tagamine on meie jaoks ülioluline. Soovime, et kõik meie töötajad, töövõtjad ja külalised saaksid turvaliselt ja tervelt koju naasta. Hindame oma töömeetodite ja -keskkonna riske ning reageerime neile efektiivselt.

Oleme julgustanud oma töötajaid aktiivselt tegema ohutus- ja parendustähelepanekuid – 2019. aastal tegime tähelepanekute esitamise osas uue rekordi ja nende põhjal viidi läbi muljetavaldav hulk tõhusaid parendustegevusi.

Seetõttu näeme, et inimeste koolitamine ja turvalisusele tähelepanu pööramine on oluline osa igapäeva suhtluses ja praktikas. Jagame oma parimaid praktikaid ja õppetunde Adven grupi üleselt. Valmistame ette ohutusteavitusi, mida tõlgime kõikidesse grupi riikide keeltesse ning jagame kõigile grupi meeskondadele.

Adven on järgmisteks aastateks koostanud kava, mis on teekaardiks maailmatasemel ohutuskultuurini. Meil on kokku lepitud ühised teemad, mis tagavad, et kõik töötajad, töövõtjad ja teised asjassepuutuvad osapooled on ühel arusaamisel ja teevad koostööd, et viia meie ohutuskultuur tipptasemele. Näiteks oleme pühendunud Adveni elupäästmise põhimõtetele, mis sisaldavad kümmet kuldset ohutuspõhimõtet, mis on seotud kõrge riskiga tegevustega meie tootmis- ja ehitusplatsidel ning ohutustavadega, mida saab igapäevaselt rakendada nii operatiiv- kui ka kontoritöödes. 

Kõigis meie tegevustes võetakse arvesse kvaliteedi, ohutuse ja keskkonnaaspekte. Meie tegevus Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis on sertifitseeritud paljude ISO ja kohalike sertifikaatidega. Näiteks järgime oma tegevuses kvaliteedisüsteemi standardit ISO 9001, keskkonnasüsteemi standardit ISO 14001 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise standardit OHSAS 18001.