Metalli-, mineraali- ja mäetööstus

Toetame kaevandus-, metalli- ja mineraalisektorit energia- ja veealaste teadmistega

Kaevandustööstuses kasutatakse tohutul hulgal vett eri eesmärkidel, näiteks rikastamisprotsessides. Väärtuslike kemikaalide ja mineraalide ekstraheerimiseks tuleb protsessivett puhastada ja käidelda säästvalt. Peale selle tekitab sulametall palju heitsoojust, millel on palju korduskasutusvõimalusi. Me pakume klientidele selliseid lahendusi nagu tööstuslik veepuhastus ning materjalide ja kõrvalsaaduste taaskasutamine, mis võivad kulu märkimisväärselt vähendada, rääkimata positiivsest keskkonnamõjust.

Millist lisaväärtust me pakume?

Heitsoojuse ja reovee suurte koguste korral võivad veepuhastust, energiatõhusust ja kõrvalsaaduste tõhusat kasutamist hõlmavad lahendused märkimisväärselt vähendada kulu ja heitkoguseid. Peale selle saab kõrvalsaaduste tõhusa taaskasutamise kaudu leida uusi ärivõimalusi. 

Tööstuslik veetöötlus aitab kulusid kokku hoida ja toetab kestlikkust 

    • Tõhus energiatootmine võimaldab rahakäivet prognoosida 
    • Uued ärivõimalused ja vähem heitmeid kõrvalsaaduseid taaskasutades

Tööstuslik veetöötlus aitab kulu kokku hoida ja toetab kestlikkust

Kaevandusettevõtetel on tavaliselt palju võimalusi vähendada veetarbimist, säästa vett ja tarbida vähem kemikaale. Suletud veeringluse kaudu saame aidata oma klientidel märkimisväärselt vähendada kulu ja veetarbimist. Tõhusad metallide ja kemikaalide taaskasutamise lahendused võimaldavad vähendada kemikaalide tarbimist ning toitainete, metallide ja kemikaalide heitkoguseid.

Tõhus energiatootmine võimaldab rahakäivet prognoosida

Kaevandustööstuse tootmismaht on tihti suur, mis tähendab, et investeeringud energialahenduste ehitamisse, loomisse ja laiendamisse on samuti suured. Seetõttu on väga tähtis vähendada kaevanduse puudusi ja parandada energiatõhusust, eriti kaugemates ja võrguvälistes kohtades, kus kaevandused tavaliselt asuvad. Adveni mudel „Energy as a Service®“ („Energia kui teenus“) tagab prognoositava rahakäibe ja kapitali tõhusama kasutamise. Koos töötades saame heitsoojust taaskasutada, mis aitab märkimisväärselt vähendada kulu ja energiavajadust. Maa-aluste kaevanduste jaoks on tunneli kütte- ja ventilatsioonilahendused ohutuse ja mugava töökeskkonna tagamiseks väga tähtsad.

Uued ärivõimalused ja vähem heitmeid kõrvalsaaduseid taaskasutades

Kaevandustööstuses on tavaliselt palju käitlemist vajavaid keemilisi kõrvalsaadusi ja tootmise käigus tekib ka liigset süsinikdioksiidi (CO2) ja süsinikoksiidi (CO). Metallide, kemikaalide ja süsinikdioksiidi taaskasutamise, puhastamise ja väärindamise kaudu saame aidata oma klientidel kasutada kõrvalsaadusi täiesti uute toodete jaoks, nagu süsinikdioksiid, karbamiid, metanool või sipelghape. Selle kaudu väheneb kulu ja tekitatakse rohkem lisatulu teenimise võimalusi ning suurendatakse rakendatud kapitalilt saadud kasumit. Selline ringmajandus vähendab tihti tootmise heitkoguseid ja toetab klientide säästvat arengut.

Teemu Helistekangas

Industry Lead, Chemical & Pharma

Global
Adven Linkedin