Metalli-, mineraali- ja mäetööstus

Juhtiv energia- ja veelahenduste pakkuja metalli-, mineraalide ja mäetööstuses

Metalli-, mineraal- ja kaevandustööstus kasutab tohutul hulgal vett erinevatel eesmärkidel, näiteks rikastamisprotsessides (alternatiivne rikastamine). Väärtuslike kemikaalide ja mineraalide taastamiseks tuleks protsessivett puhastada säästvalt. Lisaks tekitab sulametall palju heitsoojust, millel on tohutu korduvkasutamise potentsiaal. Sellised lahendused nagu tööstuslik veepuhastus, materjalide ja kõrvalsaaduste taaskasutamine võivad märkimisväärselt säästa kulusid, rääkimata positiivsest keskkonnamõjust.

Lahendused metalli-, mineraali- ja mäetööstusele

Suure heitsoojuse ja reovee taseme korral vähendavad sellised lahendused nagu veepuhastus, energiatõhusus ja kõrvalsaaduste tõhus kasutamine heitkoguseid ja säästavad kulusid. Lisaks saab metalli-, mineraali- ja mäetööstus kõrvalsaaduste tõhusa taaskasutamise kaudu leida uusi ärivõimalusi.

Kulude kokkuhoid ja jätkusuutlikkus tööstusliku veetöötlusega

Metalli-, mineraalide ja mäetööstusel on tohutu potentsiaal vähendada veejälge, säästa vett ja vähendada kemikaalide tarbimist. Suletud veeringlusega on võimalik märkimisväärselt säästa kulusid ja vähendada veejälge. Efektiivsed metallide ja kemikaalide taaskasutamise lahendused võimaldavad vähendada kemikaalide tarbimist ning vähendada toitainete, metallide ja kemikaalide heitkoguseid.

Tõhus energiatootmine võrdub prognoositava rahavooga

Metalli-, mineraali- ja mäetööstuse energialahenduste investeeringud on suuremahulised. On ülioluline vähendada kaevanduse kitsaskohti ja parandada energiatõhusust – ka kaugemates ja võrguvälistes kohtades, kus tavaliselt asuvad kaevandused. Energy as a Service mudel tagab prognoositava rahavoo ja kapitali efektiivsema kasutamise. Heitsoojust saab taaskasutada ja ringlusse võtta, mis aitab märkimisväärselt kulusid kokku hoida ja vähendada energiavajadust. Maa-aluste kaevanduste jaoks on tunneli kütte- ja ventilatsioonilahendused ohutuse ja mugava töökeskkonna tagamiseks üliolulised.

Uus äri ja vähem heitmeid koos kõrvalsaaduste taaskasutamisega

Metalli-, mineraalide ja mäetööstuses on tavaliselt suures koguses töödeldavaid keemilisi kõrvalsaadusi, mida on vaja töödelda, samuti tekib tootmise käigus üleliigne CO2 ja CO.
Metallide, kemikaalide ja süsinikdioksiidi taaskasutamise, puhastamise ja väärindamise kaudu saab kõrvalsaadusi rakendada täiesti uuteks toodeteks, nagu süsinikdioksiid, karbamiid, metanool või sipelghape. See ei anna mitte ainult kulude kokkuhoidu, vaid ka lisatulu. See on ettevõtte kapitali tõhus kasutamine ja parem investeeringutasuvus. Selline ringmajandus toetab ka säästvat arengut ja vähendab heitkoguseid.

Meie teenusmudel

Energy as a Service® – meie teenusmudeli edukaks rakendamiseks

Energy as a Service® mudel kirjeldab meie teenuse pakkumist. Adven hoolitseb energialahenduse eest terviklikult, alates projekteerimisest kuni lahenduse või tehase käitamise ja hooldamiseni. Samuti hoolitseme rajatiste ööpäevaringse järelevalve ja teenuse pideva arendamise eest.

expand_moreLoe edasi

Analüüs ja kontseptsioon

Meie terviklik lähenemisviis on teie lahenduse kujundamise alus.

Projekti elluviimine

Investeerime teie jaoks lahendusse ja vastutame projekti elluviimise eest.

Pikaajaline opereerimine

Energiatoodangu usaldusväärsuse tagame ööpäevaringse kaugseire ja enam kui 250 tootmise eksperdi abil.

Lahenduste uuendamine ajas

Arendame koos kliendiga teenust vastavalt muutuvatele vajadustele.

Otsime pidevalt võimalusi energiatõhususe parandamiseks ja süsinikujalajälje vähendamiseks. See on märkimisväärne kogus raisatud energiat, mis nüüd taaskasutatakse.
Kristian Granit
Terrafame’i patareide keemiatehase direktor

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis!